naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

31.12.08

Gedrogeerd met antidepressiva en slaapmiddelen

Het zijn inderdaad drogeermiddelen en niet geneesmiddelen.

Blijkbaar waren deze middelen aan de moeder voorgeschreven. Welke rol heeft de drogering van de moeder gespeeld bij de moord op het kind?

Teken onze petitie.

30.12.08

Peter Breggin op youtube

(Engels)

In fietstas zaten levensgevaarlijke medicijnen.

Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dergelijke meldingen. Waarom lopen er überhaupt zoveel mensen rond met “levensgevaarlijke” medicijnen in hun tas? Zijn die allemaal echt wel nodig?

27.12.08

Alle huizen krijgen evenveel geld van de overheid.

Gebrek aan geld is nooit de échte reden voor mishandeling in de zorg.

24.12.08

Krista was gisteren in verwarde toestand van huis weggegaan.

Pillen?

Teken onze petitie.

Een 44-jarige Belgische verpleger wordt ervan verdacht zes bewoners van een Gents bejaardenhuis te hebben vermoord.

Laat de Belgische justitie eerst a.u.b. uitzoeken of het waar is. Indien wel, laat men zich a.u.b. afvragen hoe de insuline ongemerkt kon verdwijnen.

Twee honden overleden na het eten van kerstbonbons.

Zegt dit iets over de toepasbaarheid op mensen van onderzoeksresultaten bij dieren?

,,Maandagavond is ze gewoon naar bed gegaan en 's morgens leefde ze niet meer.''

Ze kreeg medicijnen. ,,Daar zijn de ouders ook nooit voorstander van geweest.''
En nu is ze dood... een "natuurlijke" dood. Zoals zovéél andere mensen van alle leeftijden een "natuurlijke" dood ondervinden in gevangenissen die "zorginstellingen" worden genoemd.

15.12.08

Wat de aids-propagandisten ons niet vertellen...

(Engelstalig, aanbevolen voor liefhebbers)

Handschrift van de arts onleesbaar

Waaróm? Uit haast? Uit arrogantie? Uit de wens het recept voor de patiënt te mystificeren?

Klink: ,,Patiënten kunnen er nog steeds niet van op aan dat behandelende artsen alle informatie hebben die nodig is voor goede zorg."

Dat zullen ze ook nooit kunnen. Zolang de informatie bij de arts komt in plaats van de patiënt blijven ze gevangen in het huidig systeem.

14.12.08

VN verdrag voor rechten van mensen met beperkingen

Niet ondertekend door NL?

Overigens, waarom een apart verdrag? Mensen met beperkingen horen dezelfde rechten te hebben als mensen zonder beperkingen.

Als de patiënt of de contactpersoon van de patiënt dat wil, kan hij met de verpleegkundige het dossier inzien.

Met de verpleegkundige???

11.12.08

Afschaffen van de isoleercel in de psychiatrie – een goed idee?

Niet als het op zichzelf staat. Dan verschuiven de vrijheidsbeperkingen immers slechts naar andere vormen die minstens zo erg zijn.

8.12.08

Waarom vermoordde L. haar vijf kinderen?

Wat slikte ze?

Teken onze petitie.

7.12.08

Goede communicatie bij palliatieve sedatie essentieel

Niet communicatie met de patiënt, uiteraard. Dat kan niet, want die is weg gedrogeerd. Het gaat om communicatie met het dossier, ter voorkoming van twijfels bij familie of verpleegkundigen over de handelwijze.

6.12.08

Ministerie stelde 15 miljoen beschikbaar voor project Dwang en Drang

Vinden we het gewoon dat in zorginstellingen mensen worden beroofd van hun vrijheid, en om dat ietsje terug te dringen, een peperduur project nodig is?

4.12.08

Jonge verslaafden aan alcohol en cannabis kunnen vanaf januari terecht in een speciale polikliniek in het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam.

Ze kúnnen het. Maar wíllen ze het, of worden ze er met dwang naartoe gesleept?

En wát kan de poli eraan dóén? Zeggen, "Joch, hou er toch mee op"?

Kon als kleuter al lezen en doorliep versneld de basisschool.

Toch wordt gesteld dat: "In zijn hoofd is het een chaos."

Dit is stereotype psychobabbel dat omgaan met deze bijzondere mensen alleen in de weg staat.

Dat hele ’rem Alzheimer’ kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd.

3.12.08

De voedingsindustrie en supermarkten moeten met één logo voor gezonde voeding komen.

Nog beter: núl logo's. De consument kan zelf wel uitmaken wat hij gezond acht.

1.12.08

Knaap zonder enige aanleiding ineens volledig door het lint

Een classiek onttrekkingsverschijnsel van deze middelen -- illustreert hoe gevaarlijk ze zijn. Teken onze petitie.

30.11.08

Noord-Europeanen zijn gezonder, maar Zuid-Europeanen leven langer.

Noord-Europeanen gaan dus dood voor dat ze ziek worden?

27.11.08

Klink psychiaters verboden patiënten te behandelen zonder dat de diagnosecode naar de zorgverzekeraar gaat zelfs wanneer de patiënt zelf wil betalen.

Een niet helemaal rechte pink, tenen die iets te ver uit elkaar staan of vergroeide oorlobjes

Psychiater Heval Ozgen van het Universitair Medisch Centrum (UMC) te Utrecht promoveert op ons klaar te stomen voor een tweede T-4 programma. Het zal waarschijnlijk zijn bedoeling niet zijn, maar helaas gaan dergelijke pseudo-wetenschappelijke stellingen al snel een eigen leven leiden.

Patiënten kunnen immers zelf niet kiezen voor bepaalde geneesmiddelen, ze worden voorgeschreven door artsen.

Dit is het probleem, en niet de ontoetsbare ethiek van de reclame.

Amsterdamse ouders opgelet!

De GGD gaat volgend schooljaar 1200 Amsterdamse leerlingen van 5 tot en met 8 jaar testen.
Waarop is onduidelijk.

U bent niet verplicht uw kind mee te laten doen. Wilt u dit niet, laat dit tijdig aan de schoolleiding weten, en leer uw kind te waken over zijn privacy.

Zie ook onze blog van gisteren.

,,Blijkbaar heeft ieder mens een donker kamertje in zijn hoofd dat plotseling open kan gaan.’’

De Utrechtse officier van justitie Nijkerk verbaasde zich woensdag over de plotselinge criminele activiteiten van de 27-jarige R.G. Maar dan lezen we dat de Amersfoorter R.G. "al jaren onder behandeling staat voor psychische klachten."

Wij nodigen R.G. en zijn advocaat uit te tekenen op onze petitie.

26.11.08

Hartspecialist Olivier Ameisen beschrijft in zijn boek dat hij van zijn alcoholverslaving is afgekomen door het gebruik van baclofen.

Nu is hij dus verslaafd aan de baclofen. Laten we hopen dat hij niet chirurg is...

Kamerlid Samira Bouchibti: ,,Ik heb er vertrouwen in dat een arts weet waarom hij om bepaalde informatie vraagt.’’

Kamerlid Samira Bouchibti heeft blijkbaar nooit van het T-4 programma gehoord.

De Amsterdamse wethouder Marijke Vos blijkbaar ook niet.

24.11.08

Soms verdwijnt kanker spontaan, zonder behandeling

maar helaas weten we nooit van te voren wanneer.

22.11.08

Pilletje tegen de hulpverlening

Prenatale psychologie, oftewel babypsychotherapie

Een gat in de markt, als er een gek gevonden kan worden die ervoor betaalt.

20.11.08

Gefeliciteerd, aandeelhouders van GSK

Pas over 20 – 25 jaar zal de schade duidelijk zijn.

Vakbond: bewoners die te weinig aandacht krijgen worden onrustig of zelfs boos en agressief.

Aha, de waarheid. Ze worden agressief van verwaarlozing en mishandeling, niet van (vermeende) ziektes.

Resten van geneesmiddelen via riool in oppervlaktewater

Dit is geen nieuws. MeTZelf waarschuwt sinds het begin van haar bestaan voor de verspreiding van middelen op recept via het drinkwater. Het trieste is, de meeste van deze middelen zijn helemaal geen geneesmiddelen, maar zinloze pillen waarzonder de mens gezonder zou zijn.

11.11.08

Sesuoloog Henk Elzevier studeert af met propaganda voor zijn vak.

Zieken vrouwen hebben wel wat anders aan hun hoofd dan seks.

In gestolen plastic tas zaten onder anderen vier doosjes Methylfenid (ook wel bekend als Ritalin) à 30 stuks.

Slimme dief. Stomme dokter.

De privacy van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg is in gevaar.

En niet van patiënten in de somatische gezondheidszorg?

Is de afstudeerscriptie van de Utrechtse studente Cindy Evers soms gefinancierd door psychiaters (of farmaceuten)?

De invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) leidt tot rumoer.

Overduidelijk is dat de z.g. Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) niet patiënten en consumenten vertegenwoordigt maar de door de farmaceuten en overheid gefinancierde nep-patiëntenorganisaties.

Patiënten en consumenten hebben geen organisaties nodig die voor hen spreken, ze kunnen prima voor zichzelf spreken.

Voor alle duidelijkheid, MeTZelf is geen patiënten- noch consumenten-organisatie maar een vereniging van activisten.

10.11.08

Volgens onderzoeksbureau letten consumenten steeds vaker op gezondheidslogo's op verpakkingen.

Dan komen ze bedrogen uit, want de meeste van die logo's zijn onzin en misleidend.

9.11.08

Klik hier voor een grappig filmpje.

Het verhaal:

In het stadje Allopath ontbraken stopborden. Toen de bevolking toenam, waren er steeds meer auto-ongelukken. De garages en ziekenhuizen deden goede zaken.

Wanhopig heeft de gemeente Allopath dr. West, motorrijgeneeskundig specialist, ingehuurd om een oplossing te vinden. De inwoners keken met verwondering toe hoe dr. West en zijn medewerkers het probleem onderzochten en wachtten met spanning op zijn eindverslag.

Na weken onderzoek hield dr. West op het gemeentehuis een vergadering om zijn bevindingen bekend te maken. Auto-ongelukken worden veroorzaakt door remsporen. Er is vrijwel 100% correlatie tussen auto-ongelukken en remsporen. De stad heeft de remspoorziekte. Om de ongelukken tegen te gaan zullen de straten moeten worden geïmmuniseerd tegen remsporen.

De dankbare gemeente betaalde dr. West zijn honorarium, en vroeg hem om een methode te ontwikkelen. Dr. West was net in Hawaii geweest, waar hij de eigenaar van de wegceutische fabriek had leren kennen. Deze fabrikant produceert chemicaliën om op het wegdek te spuiten, in het bijzonder teflon. Dr. West beval dit aan als remspoorremmer. De gemeente hief extra belastingen om deze behandeling te kunnen inkopen. De straten werden bedekt met teflon, en de remsporen verdwenen.

Hierna verviervoudigde de ongelukken. De garages verdiende zoveel dat de helft van de gemeenteraadsleden besloten zelf garages te openen. Ook in het ziekenhuis was grote toename van winst. Er was gigantische vraag naar automonteurs en verzorgende voor gewonden. De vacatures stegen en de werkeloosheid zakte to bij de nul. De stadseconoom kondigde trots aan dat de economie van Allopath bloeiend was.

Maar de overgebleven raadsleden begrepen het niet. Zij dachten dat dankzij de teflonbehandeling de remspoorziekte zou zijn uitgeroeid. Waarom gebeurde er nog steeds verkeersongelukken?

Er werd weer vergaderd. Een oude kluizenaar opperde, “Remspoorziekte bestaat niet. Het was verzonnen door de wegceutische fabrikant om teflon te kunnen verkopen.” De bewoners van Allopath werden woedend op hem. Hoe durfde deze ongeleerde de wijsheid van dr. West in twijfel te trekken?

De kluizenaar stelde voor stopborden in te voeren. Maar dat kon niet. Al het geld van de gemeente was al uitgegeven aan teflon. Bovendien zou het geen zin hebben. Het was toch niet mogelijk om te stoppen op de wegen vanwege de teflonlaag. Het zou dus weggegooid geld zijn.

Bovendien werkte de bewoners inmiddels allemaal in de autoherstel-industrie of in de fabricage van krukken en rolstoelen. Als het idee van de oude kluizenaar juist zou zijn, zouden ze allemaal achteruit gaan in hun inkomen.

Dus stelde ze een College van Toezicht op de Wegen op. Ze kozen de collegeleden uit de garage-eigenaren en ziekenhuisleveranciers. De voorzitter werd dr. West.

Gezien er geen enkele studie bestond die toonde dat stopborden effectief waren tegen remspoorziekte, werden verkopers van stopborden veroordeeld voor fraude en gestraft. De bewoners van Allopath waren hierdoor opgelucht: hun inkomensbronnen waren gewaarborgd.

Maar niet alles ging goed in Allopath. De bevolking slonk. Er waren steeds minder werkende mensen, omdat de meeste invalide waren geworden. Garages en ziekenhuizen moesten sluiten. Het College van Toezicht op de Wegen werd afgeschaft. Het Remspoorziekte-journaal kon niet meer gepubliceerd worden. Hele families waren bezweken aan de remspoorziekte.

En de kluizenaar? Die leefde vrolijk en gezond voort aan de stadsrand, zonder auto’s, wegen, College of teflon. Hij fabriceerde stopborden voor het geval er nieuwe inwoners naar Allopath zouden komen, die bereid waren te luisteren naar een gek idee van een oude kluizenaar.


Deze site van Mike Adams zit bomvol met hilarische satire. Overigens is zijn hoofddoel het propageren van voedingssupplementen.

Nog meer EPD

Hoe kan ermee trouwens een proef lopen als we nog niet de gelegenheid hebben gehad eruit gehaald te worden?

Je kind krijgt therapie? Blijf erbij.

Laat je niet wijs maken dat dat niet goed zou zijn voor je kind.

(Waarmee geen mening wordt geuit over de eventuele [on]schuld van deze man, want dat is onweetbaar)

Komt krop dan ooit voor hier?

Een extra reden om minder zout te eten en minder brood (of zelf bakken).

Vaak krijgen die goededoelenorganisaties geld van producenten van medicijnen of andere medische middelen.

Juriste Cindy Evers vindt dat de wettelijke plicht van behandelaars om diagnose informatie te verstrekken in strijd is met mensenrechten.

Lees ook de commentaren van lezers.

5.11.08

Wie is eigenaar, de dokter of de patiënt?

En wat vragen die Gijs Herderscheê nog vergat: Wát wordt allemaal over u geregistreerd, en hóé kunt u uw eigen dossier inzien?

Zie hieronder het telefoonnummer om bezwaarformulieren te bestellen.

”Allen [sic] het gebruik van een goede antibacteriële gel kan het aantal bacteriën terugdringen.”

Aha, weten we gelijk ongeveer wie achter dit onzin-onderzoek zit.

1.11.08

Onderzoek wijst uit: vrouw die veel aankomt heeft zware baby.

Zou het niet omgekeerd zijn? Het gewicht van de baby maakt de moeder zwaarder?

Gekte was mogelijk het gevolg van het slikken van afslankpillen.

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie propageert elektronische patiëntendossier.

Wie financiert de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie???

31.10.08

Argus van René Leisink

met dank aan de getalenteerde René Leisink voor toestemming

30.10.08

Hee, minister Klink, het is al 12 november! Waar blijft het bezwaarformulier?

Hoe moeten we vertrouwen in uw beloftes als u niet eens uw belofte "Vanaf 1 november a.s. is het formulier dat u kunt gebruiken voor het maken van bezwaar hier beschikbaar" waar maakt?

Waarom worden ouders, mentoren en curatoren drempels opgeworpen?

En waarom wordt een duur 0900-nummer opgegeven als het ook kan via nummer 070-3407005?

Op 10 november meldt de telefoniste dat het verzenden van formulieren stil heeft gelegen wegens technische problemen met de interne e-mails. Een voorproefje?

29.10.08

Zestigers die tijdens de Hongerwinter zijn verwekt, hebben minder methylmoleculen op het gen.

Dit wetenschappelijk-klinkende potjeslatijn hebben we blijkbaar maar voor zoetekoek te slikken.

Wie financiert dit onzinonderzoek, m.a.w., wat is het doel ervan en wie heeft er belang bij?

28.10.08

Afgewezen persoon herkent neplach beter

Aangewezen blogger herkent nepwetenschap beter (dan journalist).

27.10.08

Doet Nederland wel genoeg aan het preventief opsporen van kanker?

Op het algemeen tonen statistieken aan dat bevolkings-onderzoeken zinloos zijn.

"‘Met behulp van zogenoemde Spect-scans hebben we bij 26 mensen met een zware depressie het aantal geblokkeerde receptoren gemeten."

Sinds wanneer is het mogelijk met welke scan dan ook geblokkeerde receptoren te meten? Wat is überhaupt een ‘zware depressie’ en hoe wordt dat beoordeeld?

Psychiaters schrijven narcotica (‘antidepressiva’ zijn synthetische stimulanten) voor niet omdat die effectief of veilig zijn, maar omdat dat is waar ze voor getraind worden tijdens hun hoofdzakelijk door farmaceuten gefinancierde studie.

Dit onderzoek lijkt psychiaters tot orde te roepen, maar als het puntje bij het paaltje komt, versluiert het dat onderzoek van menselijke gevoelens niet mogelijk is, en derhalve ook niet de ‘behandeling’ daarvan.

26.10.08

Goedkeuring van EU gevraagd voor eerste vrij verkrijgbaar geneesmiddel tegen overgewicht

Alli is hetzelfde als orlistat (Xenical), waarvan het Farmacotherapeutisch Kompas waarschuwt:
De Commissie wijst erop dat orlistat gemiddeld slechts een zeer beperkte extra gewichtsreductie (< 5%) kan bewerkstelligen. Zij ziet daarom geen plaats voor orlistat bij de behandeling van obesitas. Er zijn (in aanvulling op een hypocalorisch dieet) geen werkzaamheid- en veiligheidsgegevens bekend over een periode langer dan vier jaar.

Eén op de vijf patiënten die langdurig maagzuurremmers gebruikt, kan zonder.

Waarschijnlijk meer, zelfs. De moderne maagzuurremmers zijn eigenlijk protonpompremmers. Bij het stoppen kan er een stuitereffect zijn. Dat is een soort onttrekkingsverschijnsel.

Wie al rimonabant slikt, kan er volgens de EMEA direct mee stoppen.

O ja? Wij voorspellen ontrekkingsverschijnselen...

Marktwerking zou zorgen voor de dodelijke incidenten in isoleercellen.

Die mensen zijn niet overleden aan marktwerking maar aan de gevolgen van drogering.

22.10.08

Puppydrama door foute pijnstiller

Metacam is een NSAID, zoiets als aspirine, diclofenac en Vioxx. Deze middelen stillen alleen pijn van ontsteking. Het zijn namelijk ontsteking-remmende middelen. Dat neemt niet weg dat ze te pas en te onpas worden voorgeschreven als “verlegenheidsrecept” m.a.w., omdat de arts niets anders weet te verzinnen. Blijkbaar ook bij honden.

Trouw publiceert vertrouwelijke veiligheidsrapporten van een aantal veel voorgeschreven "geneesmiddelen".

Graaier in afscheidsbrief:

De enige reden dat wiet illegaal blijft is omdat de corporaties die eigenaar zijn van het Amerikaanse congres je liever Seroxat, Zoloft, Alprazolam en andere verslavende middelen verkopen dan je toe te staan een plantje bij je thuis te laten groeien waarvan geen winst in hun zakken vloeit.

21.10.08

Structureel tekort psychiaters: oorzaak de studie te lang?

Psychiaters roepen dat zij geneeskundigen zijn en ziekten behandelen evenals somatische artsen, maar ze willen niet dat hun studie even lang duurt? Misschien is de belemmering eerder dat studenten beseffen dat het kwakzalverij is?

17.10.08

Vanaf 1 januari 2009 komt de vergoeding van slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) vanuit de basisverzekering te vervallen.

De vergoeding blijft alleen gehandhaafd voor personen die benzodiazepinen gebruiken omdat er geen goed alternatief bestaat. Het gaat daarbij om de volgende toepassingen:
 • onderhoudsbehandeling bij epilepsie of behandeling bij epileptisch insult
Het zou kunnen blijken dat er vanaf 1 januari plotseling meer epileptici zijn...
 • behandeling van angststoornissen waarbij medicamenteuze therapie met ten minste twee antidepressiva conform geldende richtlijnen heeft gefaald
Gelukkig voor de pilfabrikanten kunnen ze het verlies aan omzet van goedkope benzo's makkelijkk opvangen met hun dure antidepressiva...
 • behandeling bij multipele psychiatrische problematiek waarbij de behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is
Chemische onderdrukking/psychische castratie.
 • palliatieve sedatie bij terminale zorg
Moord, dus.

Wij raden onze lezers die willen stoppen met benzo's aan zich goed te laten informeren over de gevaren van benzo-onttrekking en hoe die het hoofd te bieden. In de engelse taal heeft de Britse prof. Heather Ashton handige informatie op haar website.

O, en meneer de minister, wat heeft het voor zin om de relatief goedkope (omdat het octrooi verlopen is) benzo's uit de basisverzekering te halen, terwijl de dure, minstens zo schadelijke antidepressiva erin blijven?

16.10.08

Genen in het nieuws

Wetenschappers” en medici kúnnen maar niet genoeg krijgen van de visie dat alle tegenslagen in het leven genetisch bepaald zijn.

Dit zijn de opvattingen die hebben geleid tot de eerste holocaust: het systematisch uitroeien van mensen waar op neergekeken wordt, en niet alleen bij onze oosterburen, maar ook in landen als de VS en Zweden.

Patiënten met schizofrenie leven tien tot dertig jaar korter door antipsychotica.

Ten minste, als we “leven” definiëren als hartkloppen en ademhalen. De ziel wordt al vanaf de eerste pil/prik langzaam dood gedrukt.

Dit geldt niet alleen voor de grote variatie aan mensen die onder de slordige “diagnose” schizofrenie worden ingedeeld. Het geldt voor iedereen die deze geestdodende, lijfverwoestende middelen toegediend wordt: dementerende ouderen, lastige kinderen, mensen met verstandelijke beperkingen, kortom, iedereen die zorg behoeft.

Dat onderzoekers van dit gegeven zouden zijn “geschrokken” is opmerkelijk. Het is al decennia bekend, en breeduit omschreven in de publicaties van activisten. Misschien zijn ze “geschrokken” dat het hen niet meer lukt dit geheim te bewaren.

Groninger hiv-zaak: Psychiaters vonden geen stoornissen.

Natuurlijk niet. Praktijken die op een seksfeest strafbaar zijn, zoals medemensen tegen hun wil drogeren, zijn in de psychiatrie normaal.

Een vaccin nog nooit met zoveel snelheid door de politiek geaccepteerd.

9.10.08

Binnenkort komt de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen met een nieuwe richtlijn.

Daarin wordt gesteld dat antipsychotica alleen mag worden verstrekt als alle andere interventies (benaderingen) niet effectief zijn gebleken en in acute noodsituaties.
Met andere woorden, er gaat niets veranderen. Artsen en verpleegkundigen vinden altijd dat andere interventies niet effectief zijn of dat zij handelen in een acute noodsituatie.

7.10.08

Merck stopt ontwikkeling van anti-verleidingpil

Terwijl Sanofi-Aventis haar toverpil tegen verleiding, rimonabant, dankzij de Franse president op de Europese markt bracht, was concurrent Merck in de VS verwoed bezig met een variant, taranabant. Beide stoffen zijn afgeleid van wiet.

Maar Merck, nog krom van de Vioxx-affaire, geeft het op. Zij geeft toe dat het middel erger is dan de kwaal. Wat heb je aan een (marginaal) magerder figuur als je hoofd inmiddels is doorgedraaid?

6.10.08

Elektronisch patiënten dossier vergeet de patiënt.

Nu pas gemerkt???

"Laat me met rust, ik ben gezond"

Wat een mens niet allemaal moet doen om te ontkomen aan de terreur van de hulpverlening...

4.10.08

Zembla: Hoofdpijn

Foltering in onze zorginstellingen

Een commissie van de VN die zich buigt over discriminatie en mishandeling van mensen met beperkingen, stelt o.a. de volgende overtredingen van mensenrechten in zorginstellingen aan de kaak: verwaarlozen, vastbinden, isoleren, medisch experimenteren en ongewenste en onomkeerbare “medische” interventies inclusief elektroshock en psychofarmaca (m.n. “antipsychotica”). Deze mishandelingen worden gelijk gesteld met foltering, ook wanneer uitgevoerd door artsen en/of verpleegkundigen, ook wanneer het doel opheffen van een stoornis zou zijn.
Hulde aan de commissie die onvrijwillige medische interventies noemt wat ze zijn: foltering.

''Kwakzalvers ... beweren dat botten kraken door chiropractors helpt tegen verschrikkelijke aandoeningen als ... schizofrenie.''

Wie gelooft in het bestaan van de "verschrikkelijke aandoening" schizofrenie is zelf kwakzalver.

2.10.08

Klink: Patiënten die in een isoleercel zitten in een psychiatrische kliniek, moeten onder permanent cameratoezicht komen te staan.

Klink moest eens gaan kijken in een inrichting. Die permanente cameratoezicht bestaat al minstens een decennium. Het naakte lijf van de gevangene in de cel is constant te bekijken op de verpleegpost door iedereen die daar zich toevallig bevindt voor wat voor reden dan ook.

"Je kunt van pillenfabrikanten niet verwachten dat ze objectieve informatie verstrekken."

Waarom is dat wel een probleem wanneer ze patiënten aanspreken en niet wanneer ze artsen aanspreken?

1.10.08

De hinder moet worden vastgesteld door een psychiater of psycholoog.

Hoe?

In twee instellingen zijn in de afgelopen weken gesepareerde patiënten overleden, zonder dat dit in het nieuws kwam.

Mensen in isoleercellen zijn niet "patiënten" maar gevangenen. Dat gevangenen in psychiatrische instellingen dood gaan komt veel voor en is beslist niet iets nieuw.

Psychiater Marijke Bremmer: ouderen met depressie ruim twee keer zo hoog risico op hartaanval.

Vanwege de depressie? Of vanwege de antidepressiva?

Kinderen die op jonge leeftijd de diagnose astma krijgen, lijden geregeld helemaal niet aan die aandoening.

SP: Zelfmoordenaars die een paar pakjes paracetamol willen leegeten, zou het een stuk moeilijker gemaakt moeten worden.

Tuttel tuttel tuttel.

Een huisarts die volgens de richtlijnen een stervende patiënt met medicijnen in een diepe slaap had gebracht, is definitief ontslagen van vervolging.

Dit artikel roept vragen op. Hoe werd bepaald dat de patiënt "stervend" was? Wat wilde de patiënt zelf? Wat zijn die richtlijnen? Hoe wordt toe gezien dat lastige of veeleisende patiënten niet op deze manier uit de weg geruimd worden?

Mensen zouden maanden of zelfs jaren in een isoleercel zitten.

Vlaardinger was volgens de politie in een psychose geraakt omdat hij zijn medicijnen niet had ingenomen.

Hij had dus onttrekkingsdelieren.

Die zou hij nooit hebben gekregen als hij niet was begonnen aan de pillen.

Dikke adder onder het gras

Je dacht dat de $700 triljoen van belastingbetalers in de VS die Bush tegen zijn eigen principes in wil besteden aan het ondersteunen van falende/frauderende bankdirecteuren nu eens niets te maken heeft met farmaceuten?

Mis, de voorgestelde wet bevat een clausule waarin geestelijke gezondheid(szorg) wordt gelijkgesteld aan lichamelijke gezondheid(szorg).

24.9.08

UITZENDING ZEMBLA op 21 en 23 september 2008

" D e P i e k e r p i l "

I n l e i d i n g:

Er worden steeds meer anti-depressiva geslikt, in Nederland nu door ongeveer een miljoen mensen.

Bekende merken zijn thans: Lexapro, Paroxetine (Seroxat), Efexor, in de jaren negentig Prozac .

Mensen komen bij de huisartsen terecht als zij zich niet zo goed voelen vanwege psychische klachten. Huisartsen hebben weinig tijd en schrijven al snel een anti-depressivum voor (zij schrijven 80% van deze recepten). Ook psychiaters zijn vlot met dergelijke middelen. De pharmaceutische industrie beveelt deze "medicijnen" sterk aan. Wat dit allemaal tengevolge kan hebben voor de patiënten, daar wordt nauwelijks naar gekeken. Deze industrie verdient miljarden aan deze "medicijnen" !

I n t e r v i e w s:

Van Wolffers (Vrije Universiteit Amsterdam), medisch anthropoloog:

Mensen worden te snel ziek verklaard als zij met psychische klachten komen, zoals neerslachtigheid en lusteloosheid.

Al snel heten ze dan depressief te zijn en krijgen medicijnen, anti-depressiva, voorgeschreven. Deze middelen zouden alleen goed voor diep-depressieve mensen kunnen zijn.

Trudy Dehue (hoogleraar aan de Universiteit van Groningen), wetenschapsfilosofe en psychologe:

zegt dat de industrie de behoefte aan - en dus de verkoop van - anti-depressiva sterk beïnvloedt, o.m. door hun depressietest op de computer, waarbij mensen zichzelf kunnen testen aan de hand van vragen en al snel het predicaat "depressief" opgedrukt krijgen. Aangeraden wordt dan naar de dokter te gaan met deze mededeling.

Woordvoerder pharmaceutische industrie:

Mensen hebben behoefte aan die tests en wij voorzien daarin.

Trudy Dehue:

De maatschappij is veeleisend: je moet een vrolijk, succesvol mens zijn en uiterlijk en innerlijk rimpelloos!

Patient 1:

Een overwerkte man met 50 personeelsleden. Hij was prikkelbaar en moe en ging naar de huisarts. Hem werd verteld door de huisarts dat hij misschien een gebrek aan serotonine in de hersenen had en aan de anti-depressiva moest. Patient dacht daarom dat het zou helpen!

Patient 2:

Voelde zich erg neerslachtig, kwam bij haar huisarts terecht en kreeg hetzelfde verhaal te horen: gebrek aan serotonine en net als bij gebrek aan insuline bij suikerziekte, zou dit moeten toegevoegd via een anti-depressivum.

Trudy Dehue:

vraagt zich af of dat wel zo is. Op de website van de pharmaceutische industrie liet zij suggestieve beelden zien over de werking van de hersenen en de uitleg dat bij depressiviteit de hersenen een stofje tekort kwamen, namelijk serotonine. Echter, de wetenschap (verbonden met die industrie) spreekt alleen vermoedens uit. Men dekt zich van wetenschappelijke en pharmaceutische zijde in en is nooit duidelijk met uitspraken.

Industrie:

Wij geven slechts voorlichting en als dat suggestief zou zijn, dan ligt dat aan de maker van de website. Natuurlijk willen wij verkopen, maar wij menen een goed product te leveren.

P. Healy, psychiater:

Er is niets mis met de hersenen van een depressief persoon en er is geen serotonine-tekort, net zoiets als een vitamine-tekort. Het is een bedenksel, maar het werkt goed bij deze prima marketing-methoden van de pharmaceutische industrie! Anti-depressiva werken nauwelijks beter dan placebo's en 4 op de 5 patienten zouden zonder pillen kunnen en na enkele maanden vanzelf weer hersteld zijn. Een goed gesprek en een wandeling werken beter ! De huisartsen zijn dom om deze anti-depressiva zo gemakkelijk voor te schrijven.

Huisarts:

Veel huisartsen hebben te weinig tijd voor een goed gesprek en de pillen zijn snel op een recept te halen. De huisartsen zijn verantwoordelijk voor 80% van de recepten voor anti-depressiva.

Van Wolffers:

spreekt zichzelf nu wat tegen (zie boven), want hij erkent nu het gevaar van bijwerkingen, ook bij diep-depressieve mensen, zoals: afvlakking van de persoonlijkheid, zombie-gedrag, parkinsonachtige verschijnselen, aantasting van hart- en bloedvaten.

Healy:

Normale proefpersonen, die anti-depressiva kregen toegediend, werden depressief, angstig, suicidaal, enz.

Met andere woorden: de "medicijnen" kunnen zelf de oorzaak van deze gemoedsaandoeningn zijn.

Patient 1: Ik ben gestopt zonder de huisarts te raadplegen, want die zou toch niets anders weten. Hij kreeg geen ontwenningsverschijnselen.

Patient 2:

wilde zelf stoppen - de huisarts niet - maar kreeg wel ontwenningsverschijnselen (waaronder ernstige slapeloosheid) en zij slikt dus maar weer door. Ze klaagde erover dat niemand, ook de huisarts niet, haar had gewaarschuwd dat er ontwenningsverschijnselen konden ontstaan bij het stoppen met anti-depressiva.

Healey:

Na afkicken hoeft er geen terugkeer van depressieverschijnselen te komen.

Wolffers:

Er zijn psychiaters, die banden hebben met de pharmaceutische industrie. Deze industrie zorgt voor eenzijdige voorlichting tijdens, mede door hen gefinancierde, nascholing van artsen. Ook medische artikelen worden door hen herschreven. Het wetenschappelijk onderzoek wordt grotendeels door hen betaald en ongunstige uitkomsten worden daardoor meestal weggelaten.

Industrie:

De artsen zijn op de hoogte van dit alles en kunnen hun keuzes en afwegingen maken. Het is aan hun wat zij aan de patiënten gaan voorschrijven, niet aan ons.

Apotheker:

Medische specialisten willen ervaring opdoen met nieuwe middelen. Het aanbod creëert de vraag naar medicijnen.

Hij bemerkt een toename van de vraag naar anti-depressiva.

Huisarts:

Er is een intensieve marketing om doktoren te beïnvloeden. De pharmaceutische industrie wil verkopen!

Trudy Dehue:

Het onderzoek aan de universiteit moet tegenwoordig het geld zien binnen te halen, dat zij van opdrachtgevers kunnen krijgen. Daardoor zijn zij financiëel afhankelijk geworden en bedienen de opdrachtgevers, waaronder ook de pharmaceutische industrie. Voorheen waren de wetenschappers aan de universiteit onafhankelijk bij hun onderzoeken. De subsidie voor medicijnonderzoek is door de vorige regering ingetrokken (minister Hoogervorst) en daardoor zijn de wetenschappers afhankelijk geworden van de pharmaceutische industrie, die goede beoordelingen willen zien van nieuwe medicijnen.

Industrie:

Universiteiten vinden het prettig om met de industrie samen te werken.

Healy:

De pharmaceutische industrie zorgt voor de verslaggeving, het weglaten van ongunstige bijwerkingen en alleen positieve onderzoeksresultaten worden vermeld. Dit leidt tot onvolledige voorlichting bij arts en patiënt.

Seroxat heeft bijvoorbeeld belangrijke bijwerkingen zoals suïcide.

Industrie:

Lang geleden zijn er wel eens fouten gemaakt, maar nu gaat het allemaal veel beter en het zal nog beter gaan in de toekomst.

Healy:

De industrie kende allang de kwalijke bijwerkingen, doch heeft dat verzwegen! Het is een schandaal zo met kwetsbare mensen om te gaan. Patiënten kunnen met behulp van hun arts langzaam stoppen met het gebruik van anti-depressiva, als zij dat willen. Vanwege de ontwenningsverschijnselen, kan het enige maanden duren er vanaf te zijn. Door deze tijd moet men dan heen zien te komen. Er zijn minder schadelijke therapieën mogelijk, waarbij gesprekken weer een voorname rol gaan spelen en waarbij voldoende tijd wordt ingeruimd voor mensen met psychische klachten.

Dit verslag is van MeTZelf lid Sophie Hiddema

23.9.08

Zeven doden bij het gebruik van zogeheten onrustbanden

'Ondermaatse zorg overal in psychiatrie’

"De geestelijke gezondheidszorg wordt binnen de wereld van de gezondheidszorg vaak een ’black box’ genoemd omdat er weinig inzicht is in de vraag hoe het geld er wordt besteed, wat artsen precies met hun patiënten uithalen en of behandelingen ook zinvol zijn."

Ook dit is het gevolg van geloof in psychiatrie.

Het risico is levensgroot dat deze ouders hun kinderen niet alleen getraumatiseerd, maar ook gedrogeerd terug krijgen. En dan krijgen zij de schuld van de ellende die het gevolg is van de drogering van hun kinderen.

22.9.08

Wachtkamer eerste hulp overvol

Met dank aan René Leisink:

Een pilletje Ritalin is zo geregeld via een bevriende ADHD-patiënt.

"Manische Wim Maljaars overleed begin september in een isoleercel."

In het ene bericht was hij "manisch", in het andere "schizofreen". Aan de hand van de omschrijvingen van zijn vrienden in Nova valt te vermoeden dat het enige dat hem mankeerde was dat hij vergiftigd werd door psychofarmaca.

18.9.08

47-jarige psychiatrische patiënt is twee weken geleden in een isoleercel in een Amsterdamse kliniek overleden.

De inspectie wil de huidige aantallen van vrijheidsbeperking in de verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie terugdringen.

Stel je voor:
 1. de arbeidsinspectie wil de huidige aantallen van vrijheidsbeperking in de in de aspergeteelt terugdringen;
 2. de onderwijsinspectie wil de huidige aantallen van vrijheidsbeperking in het middelbaar beroepsonderwijs terugdringen;
 3. de inspectie verkeer en waterstaat wil de huidige aantallen van vrijheidsbeperking in de treinen terugdringen.
Belachelijk, vrijheidsbeperking dring je niet terug, je zet de daders achter tralies.

Behalve in de gezondheidszorg, daar gelden mensenrechten blijkbaar niet.

17.9.08

Wetenschappers hebben tekort vitamine bij 107 mensen tussen de 61 en 87 jaar lichamelijk onderzocht.

Moeten we geloven dat die "wetenschappers" 107 langdurige veganisten hebben opgespoord, en dat die veganisten ook nog bereid waren zich te laten onderzoeken?

Overmatig alcohol- en medicijngebruik door het slachtoffer en de daders zouden een rol hebben gespeeld.

Alcohol is bij iedere supermarkt en slijterij te koop, maar hoe komen ze aan die "medicijnen"?

14.9.08

Medische experts beweerden dat een verhoogde drang naar seks een bijwerking is van de medicijnen tegen de ziekte van Parkinson.

Helpen ze ook tegen de Parkinson?

Bijstandsgerechtigden gedwongen in therapie te gaan.

Los van de zelfbeschikkingskwestie, is er ooit iemand dankzij een therapie aan een baan geholpen?

Ja, de therapeut.

10.9.08

"Ik zou het echter meteen voorschrijven aan mijn patiënten", zegt internist Hans de Vries van het AMC Amsterdam.

Niet vermeld wordt dat hij ook werknemer is van het bedrijf dat het middel produceert, en trouwens internist Fred Storms, "medisch adviseur" van Diabetes Vereniging Nederland, is evengoed verbonden aan de producent.

8.9.08

Zwarte Mars

Gisteren hebben leden van MeTZelf meegelopen in de Zwarte Mars in Brussel. Vanaf het Spanjeplein werd in stilte via de Grasmarkt naar de trappen van de Beurs gelopen waar een rouwkrans werd neergelegd. Drie spandoeken vroegen aandacht voor de kinderen en volwassenen die de dood in gejaagd zijn door de naoorlogse psychiatrie en de rol van farma daarin.

De mars werd georganiseerd door de Belgische Sarahbeweging.

5.9.08

Slechts één op de vijf vrouwen die tijdens of na hun zwangerschap depressief wordt, weet de weg te vinden naar de hulpverlening.

Is dit weer zo'n door de industrie gesponsord filmpje?

Een arts die een elektronisch patiëntendossier wil inkijken, moet daarvoor altijd toestemming aan de patiënt vragen.

Oncontroleerbaar.

De beste manier om hoofdluis te bestrijden is gedurende twee weken het haar iedere dag grondig kammen met een netenkam.

Smeer geen gif op het hoofd van uw kind! Niet nodig, niet effectief, en niet veilig.

Overigens is "behandelen" van de omgeving overbodig. Luizen en neten kunnen niet overleven wanneer zij verwijderd zijn van het hoofd.

Klink is bang dat bij inzage dossiers door nabestaanden, instellingen niet vrijelijk meer durven melden als er een misstand is.

Met privacy van de patiënt heeft het dus niets te maken, maar dat wisten we al.

25.8.08

Moeder in het Vlaamse Kapellen heeft haar twee kinderen vermoord, was al een tijd depressief.

Weer een gezinsdrama onder invloed van antidepressiva?

"Ik werk zelf in zo'n instelling en wil [mijn gehandicapte zoon] dat niet aandoen."

Waarom doe je het de mensen die aangewezen zijn op die instelling dan wél aan?

22.8.08

Onderzoeker Filip Smit stelt in zijn proefschrift dat het mogelijk is het risico op het ontstaan van een depressie met 30 procent te verminderen.

We hebben het dus niet over het voorkomen, maar het verminderen van het risico van het ontstaan, wat dat dan ook mag betekenen.

Welke methode wordt in het proefschrift omschreven? De professional laten doen waar vroeger familie, vrienden en buren voor waren: interesse tonen in de pesoon.

Engeland USB-Stick met gevoelige privé-informatie van 84.000 gedetineerden kwijt.

Enkele weken geleden was het de privé-informatie van alle kinderbijslagontvangers en wat maanden daarvoor van militairen. Het zal ons niet verbazen dat op de volgende USB-stick die verdwijnt of gevonden wordt staat het Brits landelijk elektronisch medisch dossier.

21.8.08

De huidige hondenbezitter heeft steeds vaker geen tijd voor (of zin in) de trainingen en vraagt in toenemende mate om pillen.

Misschien dat mensen (PvdD?) de schade die deze pillen aanrichten aan de centrale zenuwstelsels van honden wél serieus zullen nemen?

Twee op de vijf Nederlanders tussen 15 en 49 jaar die besmet zijn met hiv, weten dat niet.

Hoe denken onderzoekers van Nivel en Soa Aids Nederland dit dan wél te weten?
Onderzoekers van Nivel en Soa Aids Nederland adviseren huisartsen risicogroepen te wijzen op een hiv-test.
Hoe meer testen, hoe meer (valse) positieven, hoe meer pillen worden verkocht.

Chronisch gebruik van verslavende kalmerings- en slaapmiddelen (benzodiazepines) kan voorkomen worden door een elektronische vragenlijst.

Het kan voorkomen worden door er niet aan te beginnen. Hetzelfde geldt voor antidepressiva.

19.8.08

De Nza wil dít, de minister wil dát, de staatsecretaris wil zús, de beroepsorganisatie wil zó…

Machtige partijen tennissen met de patiënt.

Waarom niet alle wettelijke beperkingen opheffen en de partijen, inclusief patiënten, het zelf laten uitzoeken? Misschien komen er dan wel huizen voor somatisch herstel volgens het model van Thomashuizen.

Klachten over baarmoederhalskanker-vaccin stromen binnen.

Amerikaanse Voedsel en Geneesmiddelenautoriteit heeft Tetrabenazine goed gekeurd voor de ziekte van Huntington. In Europa wordt het al gebruikt.

Tetrabenazine is niet anders dan een neurolepticum (antipsychoticum) in een ander jasje. Dat een dergelijk agressief en schadelijk gif het leven van wie-dan-ook zou kunnen verbeteren – “dramatisch” nog wel – is volstrekt ongeloofwaardig.

Voor filmpjes van de gevolgen van dergelijke middelen, klik hier en scroll naar beneden tot rode waarschuwing.

14.8.08

Spectaculaire nieuwe behandeling voor drugsverslaafden: blokkade leerprocessen en herinnering

Zwaar gehandicapte schreef brief naar Sarkozy: ”Ik vraag of ik de toelating krijg om te sterven en me te verlossen uit mijn lijden”

Salvat had recht op zijn eigen leven, en dus ook op zijn eigen levenseinde, maar een ander vragen levensbeëindigend te handelen gaat idd erg ver. Denk aan Baby Knauer

13.8.08

Wetenschappers bestudeerden de invloed van de pil op de partnerkeuze van vrouwen.

"De vrouwen werd onder andere gevraagd aan zes t-shirts te ruiken van mannen die genetisch wel en die genetisch niet op hen leken."
Zeker mannen, die "wetenschappers"?

Een vrouw kiest voor de t-shirt die het meest geurt naar waspoeder.

Onderzoek Mayo Clinic bevestigt standpunt MeTZelf

De beroemde Mayo Clinic in de VS heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van het voorschrijven en verhandelen van geneesmiddelen op recept via het Internet. Onderzoeksresultaten zijn op het algemeen nogal gevoelig voor (al dan niet opzettelijke) manipulatie, maar wanneer die resultaten indruisen tegen gevestigde opvattingen, is dat toch wel interessant.

Volgens de onderzoekers bleken de klanten die hun recept kregen voorgeschreven en toegestuurd via het Internet zeer veel veiliger bezig te zijn. Zij waren vooral beter voorgelicht over het middel, 100% tegenover nauwelijks meer dan de helft van de klanten die het middel via een arts in levende lijven kregen voorgeschreven.

Conclusie: beperkingen op handel in geneesmiddelen werkt averechts en beschermt niemand behalve de industrie.

12.8.08

NZa vindt privacy ggz-patiënt voldoende geborgd.

Privacy in de zorg bestaat niet. Tenzij een dossier wordt opgevraagd i.v.m. een klacht.

8.8.08

De patiënt mag verwachten dat zorgverleners de overdracht van medicatie-gegevens goed hebben geregeld.

Nu bepaalt de overheid zelfs wat patiënten mogen verwachten. Patiënten bepalen niets. Zij mogen niet bepalen, alleen verwachten.

Huisartsen zijn de overvolle nacht- en weekenddiensten zat. Vooral omdat veel mensen met elke wissewasje naar de huisartsenposten komen.

Nou en? Stel je avondwinkelier wil je geen wissewasjes verkopen?

Ondanks vijf verschillende anti-psychose medicijnen gleed hij verder af.

Nee, vanwege de "medicijnen".

6.8.08

De universiteit van Wageningen gebruikt varkens voor onderzoek naar vetzucht bij mensen.

 1. Aangenomen wordt dat het voedsel ongezond is terwijl het onderzoek überhaupt niet af is.
 2. De suggestie wordt gewekt dat sommige vetten meer dik maken dan anderen. Dit is volstrekte onzin: alle vetten hebben dezelfde caloriewaarden.
 3. Niet het sóórt voedsel dat geconsumeerd wordt bepaalt het (over)gewicht als wel de hoeveelheid.
 4. Wie financiert dit onderzoek en wat wordt écht gezocht? Medicijnen?
Inderdaad onnodig om voor deze onzin dieren te laten lijden.

1300 keer geklaagd over Brabantse ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen bij speciaal informatie- en klachtenbureau voor de gezondheidszorg.

Wat de Amerikanen vaststelde over ras geldt ook over gezondheid: apart is nooit gelijk.

Vanwege het aparte rechtssysteem in de gezondheidszorg worden klanten in deze bedrijfstak gediscrimineerd en benadeeld tegenover klanten in andere bedrijfstakken.

4.8.08

Een medicijn dat wordt gebruikt als weeënremmer bij dreigende vroeggeboorte helpt niet tegen stuitbevalling.

Doe a.u.b. over tien en twintig jaar weer studies en bekijk het welzijn van de kinderen die in-utero zijn blootgesteld aan dit middel.

2.8.08

Oproep aan de overheid: Stel grondig en onafhankelijk onderzoek in m.b.t. de rol van psychofarmaca bij gezinsdrama’s.

Na wat technische moeilijkheden is onze petitie weer bereikbaar.

De farmaceutische industrie wenst in geen geval via die massamedia reclame te maken voor voorschriftplichtige geneesmiddelen

want reclame gericht op artsen die voor de gebruiker van het product verborgen blijft wordt niet bloot gesteld aan de toets der waarheid.

Volgens een gedragsdeskundige zou het om een vrouw kunnen gaan die geen kinderen kan krijgen of zelf nare jeugdervaringen heeft.

Weer een voorbeeld van de onzin van “gedragsdeskunde”. Misschien is de dader überhaupt geen mens maar dier?

De 40-jarige man die woensdag in een Canadese bus een medepassagier onthoofdde, was een „beleefde, betrouwbare krantenbezorger” en een „aardige vent”.

Heeft hij misschien pillen geslikt?

30.7.08

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Frits Boer tegen de Volkskrant:

“We geven de dingen een naam, in dit geval borderline persoonlijkheidsstoornis, maar we snappen nog lang niet alles. Daarin moeten we bescheiden zijn. Het is lastig om de juiste behandelwijze voor deze meisjes vast te stellen.”
Want behandeld zal en moet er worden, daarin is hij niet bescheiden.... Verder op in het artikel is het vaststellen van de juiste behandeling plotseling niet meer lastig:
“de jeugdpsychiatrie is het er over eens wat de beste behandeling is voor deze meiden: dat is ‘dialectische gedragstherapie’”

Drie topmedewerkers van farmareus Pfizer aangeklaagd voor het illegaal uittesten van experimentele antibiotica op Nigeriaanse kinderen.

Deze bron is bedenkelijk, maar het probleem algemeen.

De familie van de man die zaterdag zijn vriendin doodschoot en daarna zelfmoord pleegde, heeft geen idee wat hem heeft bezield.

Pillen?

Het komt eraan: de medicalisering van liefde

24.7.08

In Azië eten duizenden mensen regelmatig sojaproducten zonder dat zij last hebben van problemen met de vruchtbaarheid.

Een meer toepasselijke titel voor dit artikel zou zijn:
Weer zijn mensen erin geslaagd zich te verrijken met onderzoek waar niemand iets aan heeft.

Leprapatiënten mogen China bezoeken. Mensen met seksueel overdraagbare ziektes, tuberculose en psychische aandoeningen blijven niet welkom.

Bezoekers van China moeten bij de douane een formulier invullen waar naar hun gezondheid gevraagd wordt.
Lijkt de VS wel.

De van oorlogsmisdaden verdachte Radovan Karadzic, van beroep psychiater, blijkt goede acteur te zijn.

Acteertalent is het hoofdingrediënt voor een succesvolle carrière in de psychiatrie.

23.7.08

Gates, Bloomberg geven $500M om roken te bestrijden.

Het is hún geld. Ze mogen ermee doen wat ze willen.

Onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum laat zien dat een familiegeschiedenis met borstkanker geen goede voorspellende waarde heeft.

Al die verhalen over erfelijkheid zijn dus onzin. Waarom zijn wij niet verbaasd?

22.7.08

Boekrecensie

De depressie-epidemie

van Trudy Dehue

Recensie door Mira de Vries

Soms lijkt het wel of Dehue meeleest op onze blog. O.a. de volgende onderwerpen passeren bij haar de revue:
 • steeds wijzigende definities
 • met terugwerkende kracht samengestelde geschiedenis
 • ongefundeerde beweringen
 • belangenverstrengeling
 • slimme marketing
 • handel in hoop
 • medicalisering/biologisering van afwijkend gedrag en persoonlijke ellende
 • onbetrouwbaar medisch experimenteren
 • gegoochel met statistieken
 • privacyschending
 • verwarring van oorzaak met gevolg
 • “preventie” dat iedereen tot proto-patiënt maakt
 • de onmogelijkheid van controle
 • ronduit corruptie en fraude
Ze besteedt zelfs aandacht, zij het niet veel, aan de BOPZ (dwangopname). ‘Nederland is moeilijkheden met probleemgroepen … gaan oplossen door hen gevangen te zetten’ citeert zij.

De verheffing van wetenschap tot religie drukt zij zo uit:
Door de discussie [over waardenbeladen instrumenten, aannamen en tradities in de wetenschap] uit de weg te gaan en bovenmenselijke geldigheid te claimen van haar procedures en feiten, maakt zij uitdrukkingen zoals ‘evidence based’ tot krachttermen om anderen de mond mee te snoeren.
Pikant is haar vergelijking van psychofarmaca met cosmetica. ‘Zoals de cosmetische industrie mensen leert kritisch te kijken naar het eigen uiterlijk en dat van anderen, zo doet de hulpverleningsindustrie dat met het innerlijk.’ Elders in het boek gebruikt zij de term psychische cosmetica.

Ze tracht te vermijden dat de farmaceutische industrie alle schuld krijgt, want, zo stelt zij terecht, ook andere partijen doen hun voordeel uit het geloof in depressie als ziekte, zoals allerlei behandelaren uit het alternatieve circuit. Maar ze schijnt haar eigen argument hieromtrent niet zo sterk te vinden en komt toch steeds weer uit bij de farmaceuten.

Wie staat er volgens haar achter de farmaceuten? De kapitalisten, de neoliberalen, de vrije markt! Het ‘verbond dat de neoliberale politiek aanging met het farmaceutisch-wetenschappelijk complex, de marketingbedrijven en de mega-GGZ’ hekelt zij alsof de psychiatrie met haar pretenties van (gratis!) hulpverlening niet juist het paradepaardje van het socialisme is; alsof de farmacie iets dan ook te maken heeft met vrije markten. Je kunt toch niet zomaar een antidepressivum bij Dirk kopen? Ze refereert aan het boek van Marcia Angell. Als ze het ook gelezen heeft, kent ze de uitleg van Angell over waarom farmaceutische bedrijven weinig met kapitalisme van doen hebben.

Jammerlijk genoeg schijnt Dehue ook geen boek van de belangrijke filosoof Thomas Szasz gelezen te hebben, want zij noemt hem een “antipsychiater”, hetgeen hij juist níét is.

En natuurlijk kan zij niet laten stiekem te pleiten voor psychotherapie -- blijkbaar op rekening van de premiebetaler -- zowel als betere regels, betere controle en beter onderzoek, alsof dat niet allemaal meer van hetzelfde is.

Ondanks deze dwalingen is het een overwegend voortreffelijk boek die menig oog kan openen. Zeer aan te bevelen, en we feliciteren mevrouw Dehue met haar prestatie.

Zie ook een andere recensie van dit boek.

20.7.08

Methadon verloren?

Er wordt opvallend vaak Methadon verloren. Zou dit iets met de (zwarte) handelwaarde te maken hebben?

18.7.08

Onderzoekers: met overgewicht meer afvallen door koolhydraatarm dieet dan met dieet waarbij calorie-inname beperkt.

De eerste groep viel gemiddeld 2,3 kilo af in twee jaar tijd. De [tweede groep viel] gemiddeld 4,5 kilo af en de laatste groep viel gemiddeld 5 kilo af.
Vijf kilo over twee jaar is nóg niet veel. Het verschil met 4,5 kilo is triviaal. Ook het verschil met 2,3 kilo is niet groot. Alle groepen bij elkaar waren slechts 322 vrijwilligers. Er hoeft er maar één stiekum gesmokkeld te hebben, en de statistiek gaat niet meer op. En dit onderzoek kan niet dubbelblind zijn geweest. Laat staan dat we weten wie het gefinancierd heeft. Het was een leuk bijbaantje voor de onderzoekers en de journalist die het hier gebracht heeft, maar wijzer zijn we er absoluut niet van geworden.

De verslavingszorg kan extra personeel aantrekken om de ernstigste methadonverslaafden te helpen.

Hoe?

16.7.08

Vleesvervanger kan leiden tot dementie?

Is ook dít onderzoek gefinancierd met subsidie van de EU???

14.7.08

De elf anti-epileptica waar de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit voor waarschuwt i.v.m. suïcidegevaar:


stofnaam
in NL bekend als
1
Carbamazepine Tegretol
2
Felbamate Taloxa
3
Gabapentin Neurontin
4
Lamotrigine Lamictal
5
Levetiracetam Keppra
6
Oxcarbazepine Trileptal
7
Pregabalin Lyrica
8
Tiagabine
9
Topiramate Topamax
10
Valproate Depakine, Orfiril, Propymal, Natriumvalproaat, Valproïnezuur
11
Zonisamide Zonegran

12.7.08

Betancourt denkt dat ze professionele hulp gaat zoeken om haar trauma's te verwerken.

Pas op, mevrouw Betancourt. Die “professionele hulp” zal op haar best teleurstellen. En slik vooral geen pillen!

10.7.08

Huisartsenposten: Patiënten gaan te vaak buiten kantooruren met medische wissewasjes naar de huisartsenpost.

Ze hebben geen keus. Er ís immers geen wissewasjespost.

Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond eist zwaarste waarschuwing tegen anti-epileptica

De aap is uit de mouw: er bestáán geen veilige middelen voor het centrale zenuwstelsel.

Hoe naar ook de aandoeningen die het centrale zenuwstelsel treffen (of waarvan gedacht wordt dat ze veroorzaakt worden vanuit het centrale zenuwstelsel) het middel doet meer kwaad dan de kwaal. Mensen met deze aandoeningen hebben bescherming nodig, niet medicatie.

Overigens nooit abrupt stoppen met dergelijke middelen. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke onttrekkingsverschijnselen.

Weet u niet of het middel dat u voorgeschreven is het centrale zenuwstelsel treft? Zoek het op of mail ons. Voor contactinformatie klik hierboven op hoofdpagina.

9.7.08

Het is beter kinderen al na enige maanden gewone koemelk en vast voedsel te geven.

In plaats van wat???

Niemand stelde de juiste diagnose.

Wat is dan die "juiste diagnose"? En hoe had die het leven van betrokkene kunnen verbeteren? Dat zij haar speed van de dokter krijgt in plaats van de dealer?

8.7.08

Cocaïneverslaving, ongewenste seksuele intimiteiten, stalken, inspuiten met eigen bloed en geld lenen van patiënte--

Als (para-)medicus moet je je wel enorm inspannen om in aanmerking te komen voor doorstrepen van je BIG-registratie.

Invloedrijke groep artsen komt met aanbevelingen: controles, zoals voor het cholesterolgehalte, al vanaf twee jaar oud

Goed nieuws voor wie aandelen heeft in de farmaceutische industrie; slecht nieuws voor kinderen.

3.7.08

Ongeoorloofde afwezigheid van 27-jarige TBS-gestelde

Laten we hopen dat hij niet op (dwang)"medicatie" was, want dan zal hij nu stevig in de onttrekkings-verschijnselen zitten, waaronder hevige woedebuien.

Hoe vaak verkeerde medicijnencombinaties geleid tot sterfgevallen?

En niet alleen combinaties.

Let op dat in de "wetenschap" en media het woord medicijnen vaak in verband wordt gebracht met het woord vekeerd, maar zelde met het woord overbodig.

1.7.08

De G. leed aan depressies en was tweemaal opgenomen voor behandeling.

Dus wéér een familiedrama onder invloed van psychofarmaca?

26.6.08

TBS'er: Psychiater toestemming gegeven voor 'training' seksuele handelingen verricht door een speciaal ingehuurde 'therapeute'

Gedwongen behandeling kan variëren van medicatie tot een douchebeurt.

Wie gelooft er in die douchebeurt?

Het échte probleem is dat mensen worden gedrogeerd in plaats van verzorgd.

Met reguliere bestraling en chemotherapie zou de dood misschien enkele maanden zijn tegengehouden

of juist veroorzaakt?

Zou de kracht van "alternatieve" geneeskunde zijn dat het weerstand biedt tegen de druk en drang tot overbehandeling in de "reguliere" (lees=overheids-)geneeskunde?

24.6.08

Afschaffing vergoeding slaapmiddelen: problemen zoals geen begeleiding bij het afbouwen worden hiermee niet opgelost, aldus Stichting Pandora.

Bovendien, zo waarschuwt apothekersorganisatie KNMP, “Het levert geen besparingen op, want artsen zullen dure antidepressiva voorschrijven die wel worden vergoed”.

Ons voorstel: vergoedt bij nieuwe gevallen geen psychofarmaca van welk soort dan ook.

22.6.08

De meeste wetenschapsfraude blijft netjes onder ons

In de bijlage Kennis pagina 5 een rapportage over wetenschapsfraude door Martijn van Calmthout. Moeilijker dan fraude is de oprechte maar daarom nog niet zinnige of juiste “wetenschap”.

Blogarchief