naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

23.2.08

Apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen kunnen de patiënteninformatie tegenwoordig terugvinden in het elektronisch medisch dossier.

Dat bestaat dus al? Heeft iemand u gevraagd om uw instemming?

Informatie meegeven aan de patiënt is prima. Niet het zonder instemming of medeweten van de patiënt aan Jan en alleman die werkzaam is in de gezondheidsindustrie beschikbaar te stellen.

'Pijnstillers veroorzaken hoofdpijn'

Bonden slaan alarm over kwaliteit ouderenzorg

want ze willen meer geld. Maar is dat de oplossing? Niet de kwalificaties van het personeel is belangrijk, maar de tijd en toewijding. Zorg in "pleeggezinnen" zou een van de alternatieven voor onmenselijke verpleeghuizen kunnen zijn.

19.2.08

Vitaminetekort oorzaak van veel beschavingsziektes?

Een verdacht verhaal, onmogelijk aan te tonen, maar ongetwijfeld welkom bij vitaminefabrikanten (die het onderzoek hebben gefinancierd?).

'Rechten proefpersonen geschonden'

'Huisartsen gedragen zich vaker als ambtenaar'

Door het zelfbedachte protocol is het aantal meldingen van kindermishandeling vertienvoudigd.

Hoeveel van die meldingen zijn terecht?

18.2.08

Bescherming persoonsgegevens

Luister goed naar wat deze meneer tegen het eind van het fragment zegt.

Bescherming persoonsgegevens

Luister goed naar wat deze meneer tegen het eind van het fragment zegt.

Amerikaanse zorgverzekeraar houdt bloeddruk van de patiënt bij en controleert of hij de voorgeschreven pillen slikt

Komt deze nachtmerrie van privacyschending binnenkort ook bij ons aan?

Vrouwen die veel thee drinken, lopen een minder grote kans op het krijgen van dichtgeslibde vaten.

Misschien niet zozeer dankzij wat ze drinken alswel dankzij wat ze laten staan, b.v. koffie met slagroom?

Hersenen wietrokende schizofreen krimpen sneller

Een onzin onderzoek -- los van dat er geen objectieve criteria zijn voor "schizofreen", worden mensen die zo bestempeld zijn altijd gedrogeerd. Deze drogering vervuilt elk onderzoek.

Belgische arts verkocht alcohol en water als medicijn

Uiteraard is bedrog altijd fout, maar het zou wel interessant zijn te weten of zijn patiënten langer leefde dan in de reguliere zorg.

Blogarchief