naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

25.4.08

Breinplaatjes zeggen wat je wilt zien

Een voortreffelijk artikel over hersenscans, kort samen gevat: hoe hoog de technologie ook wordt opgevoerd, het blijft frenologie.

24.4.08

Als een expert zegt dat het waar is, zal het wel waar zijn.

Onderzoek naar boerkaverbod in de zorg

Fijn dat de minister zich bezig houdt met urgente zaken...

Jonge mantelzorgers hebben een grote kans op depressiviteit.

De industrie ruikt een nieuwe pot geld.

Het gaat om mensen die iets te dik zijn.

Wie bepaalt hoe dik iemand mag zijn?

‘Pieter Baan Centrum spekt de kas’

Het kan niemand verbazen dat financiële fraude voorkomt in een beroep dat sowieso berust op fraude en bedrog.

Ook in de GGZ (voormalige RIAGG) is financiële oplichting eerder gewoonte dan uitzondering. B.v. bij het intakegesprek worden routinematig de zorgverzekeringnummers van alle gezinsleden opgeëist zodat hetzelfde gesprek meermaals gedeclareerd kan worden.

Diefstal uit de openbare kas is slechts een triviaal delict vergeleken met de gevolgen die de leugens van psychiaters en psychologen hebben voor hun cliënten en verdachten (al dan niet schuldig).

21.4.08

In 2003 bedroegen de kosten van zorg voor mensen met angststoornissen 275 miljoen euro.

Als een op de vier in plaats van een op de acht mensen te overtuigen waren dat zij lijden aan een angststoornis kon dat bedrag verdubbeld worden: dikke winst voor de farmaceutische- en hulpverleningsindustrie.

Verband blootstelling pesticiden en Parkinson

Pesticiden zijn immers verwant aan neuroleptica (of omgekeerd), waarvan parkinsonisme een van de bijverschijnselen is.

Het Voedingscentrum heeft de Schijf van Vijf aangepast. Zo wordt nu aangeraden om meer vetten als margarine te gebruiken.

Hoeveel heeft Unilever hiervoor betaald?

Het Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) wil dat wordt onderzocht of ouders kunnen worden gedwongen hun kinderen in te laten enten

tegen een ziekte die volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet ernstig is.

Heeft trouwens iemand eraan gedacht te onderzoeken of in de “biblebelt” minder kinderen met gedragsafwijkingen zijn?

Blogarchief