naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

14.8.08

Spectaculaire nieuwe behandeling voor drugsverslaafden: blokkade leerprocessen en herinnering

Zwaar gehandicapte schreef brief naar Sarkozy: ”Ik vraag of ik de toelating krijg om te sterven en me te verlossen uit mijn lijden”

Salvat had recht op zijn eigen leven, en dus ook op zijn eigen levenseinde, maar een ander vragen levensbeëindigend te handelen gaat idd erg ver. Denk aan Baby Knauer

13.8.08

Wetenschappers bestudeerden de invloed van de pil op de partnerkeuze van vrouwen.

"De vrouwen werd onder andere gevraagd aan zes t-shirts te ruiken van mannen die genetisch wel en die genetisch niet op hen leken."
Zeker mannen, die "wetenschappers"?

Een vrouw kiest voor de t-shirt die het meest geurt naar waspoeder.

Onderzoek Mayo Clinic bevestigt standpunt MeTZelf

De beroemde Mayo Clinic in de VS heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van het voorschrijven en verhandelen van geneesmiddelen op recept via het Internet. Onderzoeksresultaten zijn op het algemeen nogal gevoelig voor (al dan niet opzettelijke) manipulatie, maar wanneer die resultaten indruisen tegen gevestigde opvattingen, is dat toch wel interessant.

Volgens de onderzoekers bleken de klanten die hun recept kregen voorgeschreven en toegestuurd via het Internet zeer veel veiliger bezig te zijn. Zij waren vooral beter voorgelicht over het middel, 100% tegenover nauwelijks meer dan de helft van de klanten die het middel via een arts in levende lijven kregen voorgeschreven.

Conclusie: beperkingen op handel in geneesmiddelen werkt averechts en beschermt niemand behalve de industrie.

12.8.08

NZa vindt privacy ggz-patiënt voldoende geborgd.

Privacy in de zorg bestaat niet. Tenzij een dossier wordt opgevraagd i.v.m. een klacht.

Blogarchief