naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

15.12.08

Wat de aids-propagandisten ons niet vertellen...

(Engelstalig, aanbevolen voor liefhebbers)

Handschrift van de arts onleesbaar

Waaróm? Uit haast? Uit arrogantie? Uit de wens het recept voor de patiënt te mystificeren?

Klink: ,,Patiënten kunnen er nog steeds niet van op aan dat behandelende artsen alle informatie hebben die nodig is voor goede zorg."

Dat zullen ze ook nooit kunnen. Zolang de informatie bij de arts komt in plaats van de patiënt blijven ze gevangen in het huidig systeem.

14.12.08

VN verdrag voor rechten van mensen met beperkingen

Niet ondertekend door NL?

Overigens, waarom een apart verdrag? Mensen met beperkingen horen dezelfde rechten te hebben als mensen zonder beperkingen.

Als de patiënt of de contactpersoon van de patiënt dat wil, kan hij met de verpleegkundige het dossier inzien.

Met de verpleegkundige???

Blogarchief