naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

23.12.09

Ouders, je hebt alle recht bij je kind te blijven.

Zoiets komt ongetwijfeld bijna nooit voor, maar dat neemt niet weg dat je als ouder je niet hoeft te laten onder druk zetten je kind af te geven.

13.12.09

Amerikaanse artsen waarschuwen: kus een kikker en krijg salmonella

hetgeen overigens met pillen te genezen is.

Je moet er wat voor over hebben om een prins aan de haak te slaan.

De 54-jarige arrestant die in het cellencomplex van Regiopolitie Groningen overleed, is overleden aan de gevolgen van ernstige gezondheidsproblemen.

Uiteraard. Gezondheidsproblemen waarvan men overlijdt zijn per definitie ernstig. Is onderzocht welke rol pillen hierbij droegen?

9.12.09

1.12.09

Argus!

26.11.09

Ivan Wolffers: Gebruikers van geneesmiddelen kunnen heel goed kiezen wat goed voor ze is.

Beste Ivan, als je dit meent, waarom kauw je ons dan voor dat de voordelen van het gebruik van statinen ruimschoots opwegen tegen de nadelen?

RVZ, een adviesorgaan van de regering: Personeelsleden kennen patiënten het best en weten wat mensen nodig hebben.

Beter dan die mensen zélf?

Iedereen kan zomaar op allerlei plekken in een ziekenhuis komen.

Dit onderzoek is blijkbaar geïnspireerd door onze blog.

Johan Lange, hoogleraar heelkunde in het Erasmus Medisch Centrum: Patiënten zouden een zetel moeten hebben in ziekenhuisbesturen.

Ooit 145 jaar geleden waren klanten van artsen gewone mensen met dezelfde rechten als alle anderen mensen. Nu zijn ze rechteloze patiënten zonder inspraak in de diensten die ze afnemen. Hoe is dat gebeurd?

25.11.09

Net als medici krijgen nu ook medewerkers in de jeugdzorg een eigen tuchtcollege...

...alsof we bij medici met die tuchtcolleges iets opschieten. Integendeel, ze belemmeren de gang naar de rechter. Dat is ook hun doel, zoals in dit artikel onbedoeld eerlijk staat vermeld.

Volgens burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk ging het om een gewoon gezin en waren er geen signalen van problemen.

Wéér pillen?

20.11.09

Klink neemt allerlei maatregelen om arme mensen gezonder te laten leven.

Waarom niet al die bakken met geld die de maatregelen kosten verdelen onder de arme mensen? Dan zijn ze niet meer arm.

18.11.09

Geen twijfel dat er een enorme markt is voor een antirookvaccin

en andere zelfbeheersings-vervangers, die even veilig en effectief zullen blijken als afslankpillen (niet, dus).

16.11.09

90 euro per maand aan Ritalin voor hond

Dierenmishandeling? Of illegale handel?

18-jarige man die betrokken was bij het drogeren van een meisje is maandag veroordeeld tot gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Graag ook gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor artsen die betrokken zijn bij het drogeren van kinderen.

12.11.09

Vaccineren of niet vaccineren?

Wij geven u geen advies vóór of tégen. Wij geven u wel het advies zelf te besluiten, op grond van eerlijke informatie. U hebt recht om de bijsluiter te lezen voordat u beslist!

Om u een idee te geven wat voor informatie daarin staat, vertalen wij hieronder enkele punten uit de bijsluiter van Novartis naar het Nederlands:
 • Noch de veiligheid noch de effectiviteit zijn vastgesteld bij zwangerschap of lactatie (borstvoeding), zelfs niet bij dieren;
 • Tevens niet bij kinderen jonger dan 4 jaar;
 • Bij oudere mensen is het vaccin minder effectief;
 • Het vaccin is verkrijgbaar in twee vormen: met kwik of met kwik eruit verwijderd (dus met alleen restanten van kwik). Welke vorm wordt bij u(w kind) ingespoten?
 • Niet geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor kipeiwit of veganisten;
 • In het vaccin zitten ook neomycin en polymyxin (antibiotica), nonylphenol ethoxylate (detergent [hoofdbestanddeel van wasmiddel] gebruikt als emulgator) en restanten betapropiolactone (ontsmettingsmiddel).
 • Uiteraard bevat het vaccin geen nanochips, althans, die staan niet vermeld in de bijsluiter.
Er bestaan ook vaccins van andere fabrikanten, namelijk Sanofi, CSL en MedImmune. Welk krijgt u(w kind)?

Bron: Website van de VS overheid.

11.11.09

CDA wil tbs voor niet-tbs'ers

CDA, een partij die streng gelooft in de psychiatrie, zag het liefst iederéén die niet tot de maatschappelijke elite behoort in TBS.

10.11.09

Taboe, angst en onvoldoende kennis...

Eindelijk een bevolkingsgroep die de gezondheidszorg minder belast, krijgen ze dít verwijt...

Hoogleraar jeugdpsychiatrie Frits Boer: ‘Makkelijke gevallen kunnen overal terecht, moeilijke worden als een hete aardappel doorgeschoven.’

Geachte heer Boer, zo gaat het ook in de volwassene-psychiatrie.

De psychiatrie hééft geen oplossingen, alleen onderdrukkingsmethodes die voor betrokkenen catastrofaal zijn.

5.11.09

Tomaten verminderen hongergevoel.

Slagroomsoesje's ook.

28.10.09

Ook pubers moeten naar de schoolarts.

Artsen kunnen het eventueel ontsporen van pubers niet voorkomen of voorspellen. Ze kunnen wel op subjectieve gronden en speculaties pubers de psychiatrie in dwingen. Daar is nog nooit iemand béter van geworden behalve de psycho- en farmaceutische industrie.

27.10.09

35-jarige man vrijgesproken van het buiten werking stellen van de stroomtoevoer in het Sophia ziekenhuis in Zwolle

 1. Als hij leefde … in een volledig psychotische wereld kan zijn eventuele bekentenis onjuist zijn. Misschien heeft hij het niet gedaan?
 2. Waarom was hij überhaupt in het ziekenhuis? Was hij opgenomen? Zo ja, waarom werd hij niet vermist? Zo niet, waarom werd zijn aanwezigheid niet opgemerkt? Was hij onder invloed van in het ziekenhuis toegediende middelen?
 3. Waarom heeft het 45 minuten geduurd voordat de schakelaar weer werd aangezet?
 4. Als deze schakelaren zo levensbelangrijk zijn, waarom zitten ze niet achter slot en grendel?
 5. Hoe kunnen psychiater en psycholoog concluderen wat de conditie van de verdachte was ten tijde van het voorval? Daar waren ze immers niet bij en recherche behoort noch tot hun taken noch tot hun competenties.
 6. Wordt deze man, die vrijgesproken is, nu ook vrij gelaten, of is hij veroordeeld tot levenslange opsluiting en chemische marteling onder mom van behandeling?

25.10.09

INDRUKKEN VAN DE TENTOONSTELLING 'PSYCHIATRIE EEN INDUSTRIE DES DOODS'

door ons lid Sophie Hiddema


Deze expositie liet niets aan duidelijkheid te wensen over! Door de eeuwen heen, sinds de 18e eeuw, heeft de psychiatrie steeds de hulpzoekende of in nood verkerende mens naar eigen goeddunken "behandeld". Volkomen weerloze mensen werden gezien als minderwaardig en vervolgens ook aan onmenselijke beproevingen blootgesteld, zoals angstaanjagingen via martelwerktuigen, electrische schokken door het hoofd, die genezend zouden werken.(De electroshock-methode wordt nog steeds toegepast!!)
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw werd lobotomie toegepast, d.w.z. het verwijderen van bepaalde hersendelen achter de ogen, waardoor de patient weer vrolijk zou worden. Hiervan is men teruggekomen.

In de huidige tijd geldt nog steeds de lichamelijke benadering, maar nu meer in het verborgene via de theorie dat er een stofje in de hersenen zou ontbreken bij depressieve mensen, dat aangevuld moet worden via medicijnen onder de verzamelnaam "anti-depressiva". Wat deze middelen precies doen in de hersenen is niet bekend in de psychiatrie en de genezende werking is niet bewezen. Er zijn slechts theorieën.
De bijwerkingen van de anti-depressiva zijn vaak erger dan de kwaal: angsten, agressie, zelfmoord, apathie, enz. De diagnose "chemische onbalans" kent geen wetenschappelijke onderbouwing. Het is wederom "een proberen"!
Door de pharmaceutische industrie worden enorme bedragen verdiend aan deze middelen.

Nu zijn de kinderen aan de beurt met zogenaamde psychische afwijkingen, zoals ADHD, goed voor ruime verdiensten door de pharmaceutische industrie aan het middel Ritalin, dat zeker niet zonder gevaarlijke bijwerkingen is. Ook ouderen krijgen steeds vaker anti-depressiva toegediend, vooral in instellingen.

Wat heel duidelijk werd op deze expositie is dat de psychiaters en psychologen eigenlijk niet weten hoe ze mensen met psychische problemen moeten genezen. Ze proberen het een en ander met ingrijpende middelen en methoden, waarvan de afloop vaak slecht is: er zijn vele beschadigingen veroorzaakt aan de patienten en het aantal doden tengevolge van psychiatrische behandelmethoden is aanzienlijk door de eeuwen heen.

Ook in deze tijd blijkt de psychiatrie niet in staat mensen echt te helpen via de opvatting van "chemische onbalans" en er wordt helaas steeds minder met patienten naar oorzaken gezocht van hun ongelukkig en verward zijn: zij worden nauwelijks begeleid met gesprekken doch volgestopt met pillen tegen een vermeende psychische afwijking, etiketten van psychische afwijkingen worden opgedrukt - de lijst wordt steeds langer - en vervolgens kunnen door de hulpverlening financiële vergoedingen geïncasseerd worden uit algemene middelen.
De pharmaceutische industrie speelt een grote rol bij het aanprijzen van de anti-depressiva en er is sprake van een grote verwevenheid met de psychiatrie. Schatten worden er verdiend aan de nood van mensen!

20.10.09

Patiënt als optelsom van organen

De grote vraag voor de rechtbank is of de vrouw ontoerekeningsvatbaar was.

Wij hebben nog wel wat meer vragen:

1. Hoe kwam ze aan die "grote hoeveelheid" medicijnen?

2. Is dit weer de zoveelste gezinsdrama veroorzaakt door psychofarmaca?

Teken onze petitie.

18.10.09

Waarom was de "Spaanse Griep" van 1918 zo dodelijk?

O.a. vanweg het overmatig gebruik van aspirine, dat indertijd net van patent af was, en door artsen in giga-doseringen werd voorgeschreven.

Dit zou trouwens ook de "encephalitis lethargica" waar Kaepelin en Bleuler hun (waan)ideeën over schizofrenie op baseerde kunnen verklaren.

17.10.09

15.10.09

Inspectie voor de Gezondheidszorg: afwezigheid van gekwalificeerd personeel, gebrekkige zorg en uitbuiting van de verslaafden.

Wat hadden ze dan verwacht? Dat de Pinkstergemeente in Leiden wonderen kan verrichten die de reguliere hulpverlening ook niet kan, alle miljoenen belastingeuro’s ten spijt?

14.10.09

Veroordeelde moet bij de psychiater langs vanwege doodsteken goudvis.

Hoezo, kan die psychiater de goudvis weer tot leven brengen?

8.10.09

"Er moet nader onderzoek komen naar de persoonlijkheid van een man die volgens justitie vijf vrouwen heeft verkracht of aangerand."

Waarom?

Wat heeft zijn persoonlijkheid ermee te maken?

Justitie dient te onderzoeken of bewezen is dat hij het gedáán heeft. Zo wel, is per definitie een steekje aan hem los. Om vrouwen en maatschappij te beschermen is langdurige doch humane opsluiting in een penitentiaire inrichting op zijn plaats. Zo niet, vrijlating.

Psychiaters en psychologen kunnen hier geen rol in spelen. Zij waren er niet bij, weten niet wat er gebeurd is, hebben niet de middelen of vaardigheden dat te onderzoeken en kunnen de toekomst niet voorspellen. Hun bemoeienis dient noch rechtvaardigheid jegens de verdachte noch de veiligheid van de maatschappij, hoogstens het gemak van de strafrechter.

Waar psychiatrie is, is geen rechtvaardigheid.

Carice van Houten had grote behoefte aan een gesprek met haar therapeut.

Dit soort "therapie" is geen geneeskunde maar betaalde vriendschap.

Gelukkig liet ik me een tweede keer testen en toen bleek de test negatief.

En gelukkig kón zo’n tweede test blijkbaar. De vraag is of dat in Nederland zou kunnen, en of hier de tweede uitslag onafhankelijk van de eerste zou zijn. Een van de gevolgen, zo niet doelen, van patiëntendossiers is immers iedere vorm van tegenspraak van zorgverleners onderling weg te poetsen.

Overigens, ook bij meermaals positief testen is de schrik niet persé terecht. Artsen en farmaceuten wringen zich in allerlei bochten om te verklaren dat er zo veel hiv+ers zijn die al 12, 15, zelfs 20 jaar gezond voortleven zonder te slikken. Juist de slikkers bezwijken op den duur.

23.9.09

Ouders, leerlingen, Amstelland: OPGELET

Deelname is niet verplicht!

Denk aan de risico's, zoals schending van privacy en ongewenste (nep)diagnostiek.

Duidelijk werd dat het een zelfmoordpoging betrof.

Hoe werd dat duidelijk? Wéér betrokkenheid van falende hulpverlening?

Boze tongen beweren dat Jett Travolta aan autisme leed en niet de medicatie heeft gekregen die hem had kunnen redden.

Duidelijk een verdraaid verhaal.
 1. Autisme is niet dodelijk.
 2. Er zijn geen medicijnen voor/tegen autisme.

Hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell: Een derde van de kankergevallen wordt veroorzaakt door ongezond eten.

Hoe zou hij dat kunnen weten?

12.9.09

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) spreekbuis van de minister

“Reden om aangifte te doen wegens dood door schuld”

…maar geldt het Nederlandse strafrecht wel in zorginstellingen, of zijn dat autonoom gebieden waar de arm van justitie niet reikt?

Kwetsbare mensen die een specifieke behandeling behoeven, die veelal ontbreekt in de reguliere zorg--

Wat is die “specifiek behandeling”? Opgesloten zitten en vergiftigd worden in Drenthe, waar GGZ-medewerkers niets beter weten hoe hen te helpen dan in Amsterdam, maar wel cellen (“bedden”) te vullen hebben.

10.9.09

De Landelijke Huisartsen Vereniging LHV raadt haar leden af lid te worden van SOS-Huisarts.

Raad af? Of zet onder druk?

Een commerciële organisatie zou de patiënt een te grote stem in zijn eigen gezondheidszorg kunnen geven en zijn privacy te weinig te grabbel gooiën.

Nieuwe perspectieven voor vroegtijdige medicatie

bij mensen die niets mankeren zodat de farmaceuten meer kunnen verdienen aan hun uiterst schadelijke pillen.

Uit resultaten blijkt dat kinderen met ADHD minder emotioneel op negatieve feedback reageren.

Uiteraard. Hun hersenen zijn immers verdoofd met Ritalin.

5.9.09

Eerste depressivum goed gekeurd (Engelstalig satirisch filmpje)

Na circa een halve minuut, het reclamefilmpje wegklikken.

3.9.09

B. kreeg regelmatig sociaal psychiatrisch huisbezoek en werd sinds begin 2006 ook regelmatig opgenomen in het AMC.

Hoeveel moorden nog, totdat (h)erkend wordt dat psychiatrie, zo niet de oorzaak, in ieder geval niet de oplossing is?

1.9.09

In Elsevier 5 leugens over dopamine

Het is überhaupt niet mogelijk het niveau van dopamine in mensenhersenen vast te stellen, laat staan een verband met gevoel of gedrag te concluderen.

Uit het onderzoek blijkt dat artsen 91 procent van de waarschuwingen wegklikken.

De oplossing is om alle burgers medisch te scholen zodat zij zélf (of, bij onbekwaamheid, de familie) kunnen toezien op wat hen wordt toe gediend.

Signalen over het disfunctioneren van de medisch specialist werden niet opgepikt.

Niet waar! Zijn patiënten hebben het prima opgepikt.

Dit is een schoolvoorbeeld van hoe alle maatregelen die zogenaamd de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaken (patiëntenraden, klachtencommissies, tuchtcolleges, inspectie en meer) falen. Helaas stelt minister Klink wetgeving voor die meer is van hetzelfde. Het lijkt op medicijnenbeleid: werkt het middel niet, dan verdubbelen.

De oplossing is alle maatregelen afschaffen en het toezicht op de gezondheidszorg leggen bij de afnemer van die zorg.

24.8.09

Op dit moment mag elke basisarts ... chirurgische ingrepen uitvoeren.

Ook in reguliere ziekenhuizen wordt een deel van het werk verricht door “artsassistenten” z.g. onder toezicht van de specialist, maar die staat er lang niet altijd bij. Juist in een privékliniek waar het gaat om een niet-spoedeisende behandeling heeft de klant alle ruimte om zelf uit te zoeken wie de chirurg is. In een regulier ziekenhuis wéét hij vaak niet wie in hem staat te snijden. Waarom dan toch altijd dit eenzijdig aanpakken van privéklinieken?

20.8.09

Commerciele verslavingszorg schiet tekort.

Niet-commerciele evengoed. Alle verslavingszorg is nep. Hoe mensen van een verslaving af geholpen kunnen worden is niet bekend. Waarschijnlijk kan het niet. Zeker niet door pillen uit te delen. Artsen en verpleegkundigen hebben niet meer ‘kennis van werkingen en bijwerkingen’ dan leken.

Downsyndroom ernstige, onbehandelbare aandoening dat met zwangerschapsafbreking veel leed kan worden voorkomen?

En hier een filmpje van nog iemand die vind dat hij er mag zijn.

De MRHA heeft tot nog toe 418 meldingen binnengekregen van verdachte bijwerkingen na het gebruik van Tamiflu.

Tamiflu is alleen geïndiceerd voor risicogroepen. Maar juist bij die risicogroepen zijn de meest gevaarlijke bijwerkingen. Kortom, Tamiful is een nepmedicijn.

Directeur Slotervaartziekenhuis: De richtlijn van het RIVM is gewoon één grote boobytrap.

Zij nemen dagelijks tientallen besluiten over de gezondheid van anderen, zij willen die beslissing ook voor zichzelf nemen.

Maar zijn ze ook bereid dat die anderen over zichzelf beslissen?

Op 22 augustus moet ik toestemming geven ... Anders start de kliniek een procedure om haar via een RM gedwongen over te laten plaatsen.

Een typisch voorbeeld van misbruik van de BOPZ (dwangopname) dat in NL dagelijks voorkomt.

17.8.09

54-jarige officier van justitie heeft volgens psycholoog en psychiater een psychische stoornis.

Indien het waar is dat hij doodslag heeft gepleegd op zijn vrouw, mogen we ervan uitgaan dat hij niet normaal is. Doodslag plegen is per definitie niet normaal. We mogen er eveneens van uitgaan dat hij daarvoor wel normaal is geweest. Wat is er gebeurd? Pillen?

16.8.09

7.8.09

WHO-voorschriften niet goed vertaald

De Amerikaanse schrijver Mark Twain (Samuel Clemens) merkte op:
Let op met gezondheidsboeken. U zou kunnen komen te overleiden aan een drukfout.

4.8.09

2.8.09

Petitie tegen dwang-vaccinaties

Op verzoek van meerdere leden plaatsen wij hierbij een link naar een petitie die handtekeningen verzamelt tegen dwangvaccinaties. Om te tekenen, klik op de kop hierboven en volg de instructies (die in het Engels zijn). Anoniem tekenen is mogelijk.

Het ontbreekt de opstellers van de petitie (die wij niet kennen) aan de gave om kort en bondig te zijn. De tekst behelst een heleboel poespas die niet thuis hoort in een petitie. Alleen de eerste alinea is relevant. Hieronder een vertaling ervan naar het Nederlands:
Wij de ondertekenden, als vrije mannen en vrouwen, erkennen niet het gezag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om algemene dwangvaccinaties te bevelen. Onze lichamen zijn soeverein domein en onderheven aan onze exclusieve zelfbeschikking. Iedere poging deze vertrouwelijkheid te schenden moet verklaard worden als een aantasting van genoemde grondrecht. Derhalve houden wij onze gekozen regeringen aansprakelijk voor deze bescherming met het dienen van een kennisgeving: een onderscheppende juridische massa-aanklacht zal gediend worden in het geval dat onze onvervreemdbare rechten zelf te kiezen worden verwaarloosd.

26.7.09

Verbazingwekkend … of logisch?

Wie zijn de grootste voorstanders van de Nederlands-stijl gezondheidszorgreform die Obama wil invoeren? Zijn dat de democraten? Amerikaanse socialisten? Arme mensen?

Welnee, het zijn de farmaceuten en ziektekostenverzekeraars, die miljoenen euro’s investeren in lobbyisten, reclame en propaganda vóór de plannen van Obama. Immers, hoe meer overheidsbemoeienis en dwang, hoe meer zij verdienen.

18.7.09

Het vaccin dat wordt ingezet tegen de Mexicaanse griep heeft mogelijk ernstige bijwerkingen

dus worden overheden aangeraden het eerst te geven aan o.a. zwangere vrouwen!

13.7.09

Schizofreniepatiënten leven gemiddeld langer als ze het goedkope, merkloze clozapine slikken.

Ze leven nóg langer als ze niets slikken. Sommigen zullen dan zelfs genezen van wat ze dan ook mankeren, terwijl dat bij mensen die slikken nooit gebeurt.

Al zijn zij ongerust, toch denkt twee derde dat digitale uitwisseling van patiëntengegevens positief is bij noodgevallen.

Juist in noodgevallen is digitale uitwisseling zinloos. Daar is dan geen tijd voor -- zeker niet als de beveiliging écht betrouwbaar zou zijn.

Bij noodgevallen noodzakelijke medische informatie kan efficiënter beschikbaar gemaakt worden met een medisch paspoort.

5.7.09

Het OM onderzoekt of de dood van een patiënt het gevolg is van een overdosis GHB.

Hoe gaat het OM onderscheid maken tussen de rol van illegale GHB en (al dan niet met dwang toegediende) psychofarmaca op recept?

2.7.09

Gezondescepsis.nl biedt dokters die geen artsenbezoekers in hun praktijk toelaten, een certificaat aan dat ze in hun wachtkamer kunnen ophangen.

En als ze artsenbezoekers wel in hun woning toelaten? Hoe wordt dat gecontroleerd? En welke informatie hebben artsen tot hun beschikking dat niet binvloed wordt door de belanghebbende producenten?

Antidepressiva die ingezet worden als stoppen-met-roken-pil leiden tot zelfmoordrisico (dus ook bij mensen die niet depressief zijn).

1.7.09

Nog lang niet alle instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg hebben een visie voor de behandeling van verslaafde schizofrenen.

Liever gezegd: geen énkel. Een effectieve en veilige behandeling bestaat niet. De “behandeling” bestaat uit betrokkene te overmeesteren met dwang en (o.a. chemisch) geweld.

Wat betrokkene nodig heeft om geen overlast te veroorzaken voor anderen is bed, bad, brood en beveiliging op menswaardig niveau en zonder medische pretenties.

28.6.09

Toen hij na de behandeling van precies een minuut naar buiten wandelde, noteerde het ziekenhuis een bedrag van 740 euro op zijn rekening.

Decennialang konden zorgverleners absurde bedragen in rekening brengen die toch nooit gecontroleerd werden – het gevolg van “gratis” gezondheidszorg.

26.6.09

Directeur Lareb: Als het echt nodig is, bijvoorbeeld bij ernstige depressies, en met goede voorlichting en begeleiding, zijn het goede middelen.

Hoe wordt bepaald of het echt nodig is? Of een depressie ernstig is?

Wat is die goede voorlichting en begeleiding?

17.6.09

14.6.09

Stille betoging aan Universitair centrum Sint-Jozef in Kortenberg

Rouvoet trekt 200 miljoen euro extra uit voor ‘laagdrempelige opvoedondersteuning’.

Wat dat moet zijn, weet niemand.

Tip: verdeel de 200 miljoen onder de probleemgezinnen i.p.v. onder (nep)hulpverleners. Dan hebben die gezinnen ten minste één probleem minder.

12.6.09

De 27 klasgenootjes van een 8-jarig meisje uit het Brabantse Waalre hebben vanmiddag de koortsremmer Tamiflu gekregen.

Nu is Tamiflu plotseling een koortsremmer? En paracetemol dan?

Zou de patiënt die in de intensive care ligt ziek zijn van de Mexicaanse griep of van de Tamiflu?

9.6.09

Psycholoog Jeffrey Wijnberg: Gezinsdrama's zoals zondag in Almere, zijn simpelweg niet te voorkomen

Waar, maar we zouden kunnen kijken naar de rol van pillen in het doorslaan van de stoppen. Teken onze petitie.

8.6.09

Na het verliezen van zijn baan en de scheiding van zijn vrouw zou hij in therapie zijn gegaan.

Nóg eentje. En nog altijd wordt de rol van psychofarmaca in deze drama's genegeerd. Teken onze petitie.

7.6.09

Buiten de behandeling van je suïcidale dochter worden gehouden door hulpverleners

De suggestie wordt gewekt dat de familie buiten de behandeling wordt gehouden wegens beroepsgeheim. Dit is niet waar. Hulpverleners gaan doorgaans uitermate slordig om met beroepsgeheim, en halen het slechts uit de kast als smoes wanneer ze iets te verbergen hebben.

Wat hebben hulpverleners te verbergen van de familie van een suïcidale jonge vrouw? Dat
 1. zij geen idee hebben wat haar bezielt en hoe ze haar kunnen helpen;
 2. psychiatrische behandelingen noch effectief noch veilig zijn;
 3. psychiatrische “medicijnen” in werkelijkheid uitermate schadelijke drogeermiddelen zijn;
 4. psychiatrie aanzet tot meer zelfmoorden dan het voorkomt;
 5. de enige mensen die ooit beter worden na psychiatrie zijn de weinigen die het lukt eruit te ontsnappen.

6.6.09

2.6.09

Hij vermoedt dat het aantal gevallen van euthanasie op zichzelf niet is gestegen.

Wat iemand "vermoedt" is geen nieuws. Hij kan het niet weten.

Overigens voortreffelijke reactie van Pieter, Nijmegen op 29-05-2009, 15:22

27.5.09

Stress, angst en pijn tegen gaan met aromaverneveling in de operatiekamers, hypnose, massage en ontspanningsoefeningen.

't Lijkt ons dat aromaverneveling in de operatiekamers, hypnose, massage en ontspanningsoefeningen zeer effectief kunnen zijn tegen stress, angst en pijn bij artsen... ;)

Mensen die bezwaar hebben aangetekend tegen deelname aan het landelijke elektronisch patiëntendossier, zitten toch in een regionaal dossier.

25.5.09

Wéér een familiedrama gepleegd onder invloed van psychofarmaca

Hoeveel nog?

Ga naar onze website en teken onze petitie.

Beelden van Wesley en Yolanthe

Zodra een dergelijk beeld, dossier of systeem bestaat, bestaat ook een levensgroot risico dat er misbruik van wordt gemaakt. Zo ook het EPD.

"De belangenorganisatie (NPCF) gaat bij het ministerie van Volksgezondheid aandringen op goede voorlichting over het landelijke EPD."

Belangen-van WIE-organisatie?

Voorlichting is een codenaam voor propaganda.

23.5.09

Twee zeer verschillende visies op wat Karst T. mogelijk heeft bezield:

die van een psychiater en die van mensen tegen wie psychiatrisering op de loer ligt.

16.5.09

Niet alleen voor kennisinstellingen en bedrijven?

Wie betaalt deze geld-verslindende banen i.p.v. handen aan het bed?

Kinderen beschermen tegen de zon door smeren?

Kleren aanhouden en gezicht beschermen met hoed werkt beter, en voorkomt risico's van antizonnebrandcreme.

Volgens de politie is de zogeheten neurotransmitter voor haar van levensbelang.

De wat???

10.5.09

Zwangere vrouwen met een drugs- of drankverslaving gedwongen behandelen?

Zinloos omdat
 1. de behandeling even schadelijk aan het vrucht is als de verslaving, en
 2. tegen de tijd dat een vrouw zichtbaar zwanger is, is het toch al te laat.

8.5.09

Let op! Nieuwste drogeermiddel waar niemand op zit te wachten heet Fanapt (iloperidone)

In de VS al op de markt toegelaten, zal ongetwijfeld binnenkort NL bereiken.

4.5.09

Vaccinproducent Solvay in Weesp: vanaf juni vaccins.

Zo snel kan de veiligheid onmogelijk bewezen worden, laat staan de effectiviteit en noodzaak.

"Voor ernstige depressies of borderline verwijzen we door naar externe begeleiding."

Houdt iemand bij hoe het met deze mensen afloopt?

29.4.09

Hygiënisch leven tijdens griepepidemie

met dank aan de heer René Leisink

Henk Bekedam, topman WHO: Mischien zijn de bijwerkingen wel ernstiger dan de gevolgen van de griep zelf.

Jim van Steenbergen, arts infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vraagt zich ook af of de varkensgriep alle ophef waard is. ,,Misschien wordt iets te gemakkelijk geconcludeerd dat we te maken hebben met een ernstige ziekte.’’ Elk jaar sterven er in Nederland een paar honderd mensen aan griep. ,,Als je dat vergelijkt met het aantal inwoners en patiënten in Mexico, is het aantal dodelijke slachtoffers naar verwachting.’’
Farmaceuten smeden ijzer als het heet is.

De banden van de farmaceuten met de overheid bij monde van woordvoerders met een vermoedelijk dubbele agenda als Ab Osterhaus en Roel Coutinho zouden eens door de nationale ombudsman onderzocht moeten worden.

24.4.09

Registratie zal alleen gebruikt worden voor gezondheidswinst

Wie bepaalt wat 'gezondheidswinst' is?

Het T-4 programma werd ook beschouwd als gezondheidswinst.

Volgens CVZ is het stoppen-met-roekenprogramma zeer effectief.

Kent u iemand die duurzaam gestopt is met roken dankzij een dergelijk programma?

19.4.09

Advies: Na een maagverkleining een energiebeperkt (caloriebeperkt) dieet.

Als toch diëet verplicht is, waarom niet de levensgevaarlijke operatie overslaan?

16.4.09

Kinderarts-in-opleiding Linda van Rooij: Alle kinderen die problemen hebben gehad rond de geboorte via de EEG-meting in de gaten houden.

In de gaten? Of in de pillen?

Wie heeft dit promotie-onderzoek gefinancierd?

Mensen met ernstig overgewicht mogelijk een risicogroep

Bij wie is het dan veilig de maag te verkleinen, mensen zónder overgewicht?

10.4.09

Artikel in Brits medisch tijdschrift zet vraagtekens bij getuige-deskundigen.

Getuige-deskundigen horen niet thuis in het rechtsysteem. Het zijn nepgetuigen die niet voldoen aan de definitie van getuige en niet te falsificeren zijn.

Prof. Loet Leydesdorff: van ons-kent-ons tot seksisme en kwesties als de bestuurlijke status van de aanvragers, hobby’s van de juryleden.

Maatschappij- en Gedragswetenschappen zijn überhaupt pseudowetenschappen waar geen geld van de belastingbetaler aan weggegooid zou moeten mogen worden.

Meneer is in de war, dus geven we hem een pilletje.

Het is pappen en nathouden. Niemand wordt daar beter van. De insteek van hulpverlening lijkt mij om iemand te helpen en niet om het voor de hulpverleners zelf makkelijk te maken. Zo van: we geven iemand medicatie en je komt af en toe eens op gesprek. Nu is het toevallig mijn buurman die met zijn voeten naar voren uit huis gedragen wordt. Maar er zijn in Nederland nog veel meer Willems die wel hulp krijgen, maar niet de goede. Hun psychische problemen worden niet opgelost, maar ze worden zo geholpen dat ze ermee kunnen leven. Zo werkt het volgens mij niet.’’

Ze slaapt elf tot twaalf uur per dag.

Tip: bouw langzaam de pillen af.

8.4.09

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat meer doen tegen de beïnvloeding van artsen door fabrikanten van geneesmiddelen.

Dat zal niet veel zoden aan de dijk zetten.

De ziekelijke relatie tussen farmaceuten en artsen kan alleen genezen door afschaffen van het doktersrecept.

7.4.09

Volgens dr. Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, is dit ’wetenschappelijke fraude’.

Dat wel, maar nieuws is het niet.

Lees hier hoe Seroquel op de markt wordt gebracht, in FL maar evengoed in NL. Hoe meer overbodig het middel, hoe meer agressief het in de pennen van de artsen wordt geramd.

5.4.09

Psycholoog was niet op de hoogte van maagdvlies

Nou en? Een psycholoog gaat over de psyche, niet over de genetalië. Dat hij stelt zijn foute “diagnose” te hebben gesteld vanwege het ontbreken van die informatie illustreert de fraude dat zijn beroep is.

3.4.09

Kinderen met autisme zijn erg gericht op beelden die synchroon lopen met geluid.

Nou én?

Na bijna 100 jaar zijn ze niet verder gekomen dat dít?

Neuroscience Campus gaat samenwerken met het Alzheimer Centrum, het MS Centrum en de GGZ inGeest kliniek

bij de voortzetting van eugenica in een ander jasje.

RIVM (een overheidsorgaan) betreurt dat haar propaganda – gericht op meisjes van 12 jaar! – niet beter heeft aangeslagen.

Laat de nationale ombudsman de banden van Roel Coutinho, directeur van het Centrum voor Infectieziekten van het RIVM, met de producent van het in wetenschappelijke kringen omstreden vaccin onderzoeken.

31.3.09

Wat doe je als farmaceut wanneer je twee grootste kassakrakers hun octrooi zijn ontgroeid?

Je combineert ze samen in één pil, en voilà, weer een decennium octrooi.

Dat de twee stoffen een tegen elkaar ingestelde werking hebben doet niet ter zaken. Gelukkig voor de farmaceut en haar aandeelhouders denken artsen niet na over dergelijke zaken. Het zijn immers überhaupt pillen voor aandoeningen die niet aantoonbaar bestaan.

30.3.09

Iedere patiënt in Nederland heeft altijd recht op een second opinion (tweede mening) van een andere arts of andere deskundige.

Alleen is zo'n “second opinion” waardeloos tenzij geheel onbevooroordeeld. En een onbevooroordeelde medische mening is in NL niet mogelijk omdat een arts nooit een patiënt neemt zonder verwijzing. Met het EPD wordt dit euvel zomogelijk nog erger.

Advocaat zal niet gek opkijken als over een aantal jaren blijkt dat Van T. onterecht in een tbs-kliniek zit.

Na een aantal jaren onder de psychofarmaca zal Van T. onherstelbaar neurologisch beschadigd zijn.

29.3.09

Variatie in hersenstructuur en in menselijk gedrag veroorzaakt door verschillen tussen mensen in genotype, DNA-transcriptie en genetische expressie.

Deze betekenisloze biobabbel toont dat de wetenschappelijke gemeenschap nog altijd beïnvloed wordt door het eugenistische gedachtegoed.

23.3.09

Ik ben minder snel moe en gebruik tweederde minder medicatie.

Met tweederde minder medicatie (of nog beter: helemaal géén) zou hij zich ook beter voelen zonder riskant gepruts in zijn hersenen.

Hulde voor dagblad Trouw, die een kolom inruimt voor eerbetoon aan een gewoon mens die er ook mag zijn.

21.3.09

Wat de farmaceutische industrie niet allemaal doet om haar imago in bescherming te nemen...

Roel Coutinho: antiprikbeweging een groep die irrationeel is en aan misleiding doet.

Coutinho verwijt onderzoekers, zoals prof. dr. F. van Leeuwen van het Nederlandse Kankerinstituut, dat zij doorgaan met kritiek nadat de wetenschappelijke discussie is beslecht.

Wetenschappelijke discussie is nooit beslecht. Wetenschappers die collega’s de mond willen snoeren hebben boter op hun hoofd.

Psychiaters hebben vorig jaar twee uitbehandelde depressieve patiënten geholpen een eind aan hun leven te maken.

De één wordt door psychiatrisch personeel geïsoleerd en gedrogeerd om zelfmoord te voorkomen, de ander krijgt een dodelijke cocktail te drinken. Wie zijn psychiaters om te bepalen wie moet blijven leven en wie mag doodgaan? Hoe verschilt dit van het bepalen wie mag blijven leven en wie moet dood gaan?

België overweegt een rookverbod in huizen en auto's waar kinderen zijn.

Waar houdt de bemoeienis in naam van gezondheid op?

Vier jonge vrouwen ondergaan risicovolle behandeling omdat een neef jong is overleden.

Het geloof in eugenetica -- dat alle gezondheids- en maatschappelijke fenomenen terug te voeren zijn op genen -- leeft voort.

Dr. Tjon-A-Tsien van de GGD: In Nederland is nooit iemand overleden als gevolg van vaccinatie.

... dat wordt toegegeven.

20.3.09

Een psycholoog en een psychiater van het PBC beamen dat de man een waanstoornis heeft, maar die zou hij pas ontwikkeld hebben tijdens de tbs-periode.

Om niet te spreken van al die mensen die in psychiatrische inrichtingen worden opgesloten en mishandeld op grond van een civiel schijnproces.

2.3.09

Het psychofarmacum Seroquel --

Hebben de seksuele relaties tussen een medisch directeur bij de fabrikant en twee vrouwen die de effectiviteit en veiligheid van het middel onderzochten iets te maken met het feit dat het nu op grote schaal wordt voorgeschreven?

1.3.09

Amerikaanse farmaceut aangeklaagd voor het promoten van haar antidepressivum voor gebruik bij kinderen en voor het omkopen van artsen.

Ze reageert wel op haar verzorgers, maar dat we er met tien man omheen kunnen staan, zegt veel over haar toestand.

En over wat er zit in het infuus dat de dierenarts bij haar heeft ingebracht om de stress en de shock tegen te gaan.

MeTZelf wenst Annabel een spoedig herstel en een veilige onttrekking van de psychofarmaca.

26.2.09

“Opmerkelijk was dat Obama hamerde op het vinden van een medicijn tegen kanker.”

Niet opmerkelijk. Farma hebben de meeste en best betaalde lobbyisten.

24.2.09

Benchmark Voorschrijven

Vooral interessant voor farmaceuten die natuurlijk willen weten hoe effectief hun propaganda is.

Verzenden van oproepen aan meisjes gaat in NL door terwijl het vaccin in Spanje al weer van de markt is gehaald.

23.2.09

Minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) wil het gebruik van misleidende termen in de zorg verbieden.

Zo mag niet meer de indruk worden gewekt dat iets genezend is, als dat niet het geval is.
Help minister Klink een nieuwe benaming bedenken voor farmaceutische producten die niet meer “geneesmiddelen” mogen genoemd worden. Reageer met uw voorstel!
Hoe zullen we ze voortaan noemen?

22.2.09

Arrestaties in de VS voor wat eigenlijk standaardpraktijken zijn, ook in NL

(Engels-talig)

Professor neuro-economie Willem Verbeke: Met de scan zie je letterlijk in de hersenen hoe hun systeem werkt, of iemand autistisch is of psychopaat.

De moeilijkheid geschikte kandidaten te kiezen zal ongetwijfeld werkgevers doen willen geloven in dit science-fictionverhaal.

20.2.09

Patienten zijn niet verplicht om aan het EPD mee te doen.

Dat is niet waar. Ze zijn immers verplicht om alle informatie die nodig is voor het EPD af te staan, waaronder legitimatie, BSN (voormalig sofi-nummer) en ziektenkostenverzekeringsbewijs. Waarom zou dat verplicht zijn als ze ook kunnen niet mee doen?

18.2.09

Jongens die een uitnodiging hebben gekregen voor baarmoederhalskankervaccinatie mogen die negeren.

Meisjes ook.

Instellingen voor jeugdzorg moeten voortaan melden hoe vaak en waarom zij kinderen in de separeercel opsluiten.

Meldplicht is zinloos. Ervaring bij de volwassenen-psychiatrie leert dat slechts een gering percentage gemeld wordt. Zolang de inspectie niet onaangekondigde bezoeken aan isoleercellen brengt kan het niet weten wat zich daarin afspeelt.

9.2.09

Bestuurskundige Hester van de Bovenkamp: Behandelaars verschuilen zich te snel achter de privacy van de GGZ-patiënt.

Wat willen ze hiermee afschermen? De zinloosheid van hun vak.

Stralingsbelasting veroorzaakt door medische onderzoeken is de afgelopen tien jaar met 40 procent gestegen

om niet te spreken van stralingsbelasting door veiligheidsmaatregelen zoals op vliegvelden en rechtbanken.

4.2.09

Autoriteiten stimuleren onethische testen buiten West-Europa door geneesmiddeltesten te eisen die in West-Europa niet langer worden geaccepteerd.

Het komt erop neer dat testen van farmaceutische producten en ethiek niet samen kunnen gaan.

29.1.09

Overgewicht, zweetvoeten en psychische klachten minder genante gevonden bij huisarts dan seksualiteit.

Allemaal pikante lectuur voor het EPD.

Dader Dendermonde niet onder invloed van drugs of drank

Maar wel op psychofarmaca of de onttrekking daarvan(?) want hij liet zich wel een tijdje ambulant behandelen.

Teken onze petitie voor onderzoek op het verband tussen psychofarmaca en geweldsdelicten.

24.1.09

Nog een voordeel van het EPD:

De proefpersonen die een producent nodig heeft om zijn product op de markt te krijgen worden makkelijker gevonden en geworven.

Het EPD komt er niet voordat het volledig veilig is en iedere patiënt er op een verantwoorde manier vanaf huis in kan meekijken.

Nooit, dus.

Laten we hopen dat het waar is.

20.1.09

Radar: miljarden euro’s teveel betaald aan medicijnen

De apothekers zijn heus niet de enige schakels in de zorg die hun zakken hebben gevuld over de ruggen van de consument. Dit wordt in de hand gewerkt wanneer zorg “gratis” is, waardoor de consument geen zicht of controle heeft over de kosten.

Erger nog is de extreme economische prikkel voor overbehandeling, die niet alleen onze collectieve portemonnee maar ook de gezondheid schaadt.

19.1.09

Obama over de VS-versie van het EPD: het gaat om banen creëren.

Dr. Deborah C. Peel, coordinator van de Coalition for Patient Privacy in de VS:
“Gezondheids-IT zonder privacy is een voortreffelijke manier voor corporaties om een goudmijn aan informatie aan te boren dat gebruikt kan worden om winst te verhogen, dure geneesmiddelen te promoten, de krenten uit de pap te plukken betreffende patiënten die goedkoop zijn te verzekeren en reclame direct op consumenten te richten.”

Psychiater Damiaan Denys: ‘U hebt gelijk. We begrijpen in wezen nog buitengewoon weinig van de hersenen.’

Zegt hij dat ook tegen de rechters die bij het AMC langs komen om BOPZ-maatregelen op te leggen?

17.1.09

Voorzitter van artsenorganisatie: Elektronisch PatiëntenDossier heeft nog zeker enkele jaren nodig voordat het gebruiksklaar is.

Na "enkele jaren" is ieder elektronisch systeem verouderd. Zinloos en weg gegooid geld, dus, dat elders in de zorg hard nodig is.

Het aantal medische missers zal niet afnemen maar toenemen doordat artsen dossiers behandelen i.p.v. patiënten.

Coalitiepartijen willen dat misbruik van het elektronisch patiëntendossier strenger wordt aangepakt.

Wie gaat de misbruiker betrappen? Waar kan over de misbruiker geklaagd worden? Hoe kan de misbruik aangetoond worden?

15.1.09

Vrijheidsbeperkende maatregelen in gehandicaptenzorg nog altijd even erg

De z.g. verbetering in "deskundigheid van het personeel en diagnostiek en signalering" dient niet degene die zorg nodig heeft maar de aanvraag voor de AWBZ.

13.1.09

Zoetermeerse Tineke Beckers (43) sinds een week onder drie soorten medicijnen. Reden? Een lek in de radiator.

Wij wijzen herhaaldelijk op de expansiedrift van de farmacomedische industrie, maar dat ze nu ook zich bemoeien met flatverwarming…???

4.1.09

Vaticaanse krant: pil vervuilt milieu

Het Vaticaan zondert die ene soort pil uit, terwijl dit geldt voor alle pillen, en vooral de zeer veel geslikte psychofarmaca.

De gevolgen van dwangdrogering, en dit is slechts een kleine greep.

Veel is verward en hapert in het hoofd.... Praten … is … lastig, omdat hij gedachten niet kan afmaken. Een gesprek met hem is in feite een verzameling zinsscherven. Zijn stemgeluid valt ook een paar keer langzaam maar zeker weg. Het lijkt dan, met zijn hoofd dat op zijn borst knikt, of hij in slaap is gesukkeld. Na een minuut komt hij weer bij zijn positieven. De draad van zijn verhaal is echter zoek. Net als het besef dat hij zojuist een peuk zat te roken – wat een imposante collectie brandgaatjes in kleding en meubilair heeft opgeleverd.

,,Ik had jullie wel een miljoen gegund.’’

Leuk eens een goed bericht over de zorg te lezen, zonder dat er propaganda achter zit.

Blogarchief