naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

3.4.10

31.3.10

Buitenlandse Zaken laat subsidie voor Internationaal HIV/AIDS consortium vallen.

Vandaag veel goed nieuws in de krant.

Het slechte non-nieuws is dat jarenlang farmaceutische propaganda is mede bekostigd door u en ons.

Het Pieter Baan Centrum (PBC) wil tbs-weigeraars wegsturen.

Prima idee. Als justitie geen einde maakt aan deze geld verspillende kwakzalverij, wellicht dat de verdachten het doen.

28.3.10

Waarom krijgen we jaren lang het advies om twee stuks fruit per dag te eten?

Omdat de fruittelers en fruitimporteurs meebetalen aan het Voedingscentrum.

Bussemaker (VWS) stelt dat de AWBZ ‘veel te veel aanspraken heeft toegelaten, zoals boodschappen doen en huiswerkbegeleiding.’

Waar is de grens tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke zorg?

Die bestaat niet. Daarom zal een publiek zorgstelsel altijd in de problemen komen.

Communicatie van de overheid naar de bevolking en de artsen toe

moet beter?

Ons standpunt is dat het juist moet worden afgeschaft. Scheiding tussen gezondheidszorg en staat !!!

Klachten over slechte zorg in verzorgings- en verpleeghuizen

Klagen zal pas zin krijgen wanneer alle speciale procedures daarvoor (klachtencommissies, tuchtcolleges, inspectie, enz.) worden afgeschaft en zorgaanbieders worden ontdaan van hun boven-de-wet status.

Blogarchief