naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

8.10.15

Wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS) zou waarborgen dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Maar niets zal veranderen want: "De patiënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar de burgerlijke rechter." M.a.w., even als de huidige klachtencommissies/tuchtcolleges/inspectie e.a. is dit wetsvoorstel gericht op het voorkomen van eerlijke, onafhankelijke en klasseloze afhandeling van de klacht(en) -- in zover dat überhaupt bestaat -- bij de burgerlijke rechter.

4.10.15

Elma Thiel, kinder- en jeugdpsychiater: 'Ik kan de behandeling niet meer doen zoals ik vind dat nodig is.'

Is er iemand die bijhoudt hoe effectief en veilig deze grenzeloos dure handelingen zijn?

Blogarchief