naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

20.4.16

'Martijn is niet alleen autistisch. Hij gebruikt ook synthetische drugs.'

En wat krijgt hij bij de GGZ? Juist ja, synthetische drugs.

Zijn moeder is radeloos. Begrijpelijk. Ondanks dat het eerder in de GGZ-kliniek "van kwaad tot erger" werd (stond eerder op de website van Zembla) wil ze hem toch met dwang laten opnemen.

GGZ is duidelijk niet de oplossing. Daar zal van de gedwongen "medicatie" (synthetische drugs) zijn zenuwstelsel alleen verder beschadigd worden.

MeTZelf stelt voor dit soort mensen onder te brengen in 4B-tehuizen:
Bed
Bad
Brood
Bescherming

Zonder medische pretenties.

Langdurig hardlopen heeft een positief effect op de botdichtheid

maar een negatief effect op je hart, mannelijkheid, immuniteit, spijsvertering, waarnemingsvermogen, knieën en meer.

Drie op de tien Nederlanders wil hulp bij het vermijden van onzinenquêtes.

Ach, de juridische logica...

olgens GGnet-bestuurder Kees Lemke staat de casus van Martijn niet op zichzelf. Patiënten met meervoudige problemen komt hij dagelijks tegen in zijn eigen psychiatrische instelling. "Je ziet dat als er meerdere problemen op elkaar gestapeld worden, de standaardbehandeling niet werkt. De ggz levert nog onvoldoende maatwerk", aldus Lemke. - See more at: https://www.skipr.nl/actueel/id26242-ggz-oost-brabant-kan-complexe-dubbeldiagnostiek-niet-behandelen.html#sthash.MVdggXd0.dpuf
 "Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank de mededeling van X dat hij door ziekte verhinderd is om de zitting van de rechtbank bij te wonen, niet hoefde aan te merken als verzoek om uitstel van de zitting."

olgens GGnet-bestuurder Kees Lemke staat de casus van Martijn niet op zichzelf. Patiënten met meervoudige problemen komt hij dagelijks tegen in zijn eigen psychiatrische instelling. "Je ziet dat als er meerdere problemen op elkaar gestapeld worden, de standaardbehandeling niet werkt. De ggz levert nog onvoldoende maatwerk", aldus Lemke. - See more at: https://www.skipr.nl/actueel/id26242-ggz-oost-brabant-kan-complexe-dubbeldiagnostiek-niet-behandelen.html#sthash.MVdggXd0.dpuf
olgens GGnet-bestuurder Kees Lemke staat de casus van Martijn niet op zichzelf. Patiënten met meervoudige problemen komt hij dagelijks tegen in zijn eigen psychiatrische instelling. "Je ziet dat als er meerdere problemen op elkaar gestapeld worden, de standaardbehandeling niet werkt. De ggz levert nog onvoldoende maatwerk", aldus Lemke. - See more at: https://www.skipr.nl/actueel/id26242-ggz-oost-brabant-kan-complexe-dubbeldiagnostiek-niet-behandelen.html#sthash.MVdggXd0.dpuf
olgens GGnet-bestuurder Kees Lemke staat de casus van Martijn niet op zichzelf. Patiënten met meervoudige problemen komt hij dagelijks tegen in zijn eigen psychiatrische instelling. "Je ziet dat als er meerdere problemen op elkaar gestapeld worden, de standaardbehandeling niet werkt. De ggz levert nog onvoldoende maatwerk", aldus Lemke. - See more at: https://www.skipr.nl/actueel/id26242-ggz-oost-brabant-kan-complexe-dubbeldiagnostiek-niet-behandelen.html#sthash.MVdggXd0.dpuf

Ben je arm en bedreigd met huisuitzetting? Is je geliefde overleden of ervan door met een ander? Hebben je ouders je altijd verteld dat je een mislukkeling bent? Dan voel je je ongelukkig vanwege...

plekken op je genoom die vooral tot uiting komen in het centrale zenuwstelsel en het bijnier- en alvleeskliersysteem.

En die genoom heeft ook alles te maken met de leeftijd waarop je het voor het eerst dóét

Ja ja. Waar journalisten niet allemaal van te overtuigen zijn. Maar pas écht eng is dat overheden hun beleid op dergelijke "wetenschap" stoelen.

Hoeveel privacy is er bij medische ingrepen?

Is dit incident een uitzondering, of is deze schorsing een uitzondering? Als de verpleegkundige de foto's had gepubliceerd in een verpleegkundig vakblad in plaats van op Facebook, was hij/zij dan ook geschorst?

De familie heeft ... contact gezocht met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Blijkbaar vindt ook deze instelling dat hier geen sprake is van een calamiteit die gemeld moet worden aan de Inspectie. Wat hebben we überhaupt aan de IGZ?

"Een speciale commissie van ontwikkelingspsychologen en mediadeskundigen beoordeelde die als 'ernstig schadelijk'."

Dat zou een leek als u en ik niet hebben geweten...

Trouwens, als het zo schadelijk is voor kinderen, wat voor effect heeft het dan op kinderachtige volwassenen (vermoedelijk de enigen die zich ervoor interesseren) ?

19.4.16

'Onzorgvuldig, maar het vertrouwen in de wetenschap is er vrijwel niet door geschonden.'

Het gaat dus om het belang van 'de wetenschap' en niet het belang van u en ons.

17.4.16

'In de GGZ-kliniek wordt het van kwaad tot erger.'

Citaat:
Martijn [is] één van de vele ernstige zieke psychiatrische patiënten waar de GGZ zich geen raad mee lijkt te weten.
Daarom wilde ze hem niet opnemen.

Maar wie zijn die mensen waar de GGZ wél raad mee weet? Dat zijn mensen waar
  • het personeel niet bang van is; en
  • niemand voor opkomt.

Karst, Tristan, Bart. "Behandeling is veel beter dan straf."

Ze hadden allemaal al behandeling. Waar heeft dat toe geleid?

"Het is een stoornis in een deel van de hersenen waardoor er hyperactiviteit kan optreden gecombineerd met een concentratiegebrek."

Waar blijkt dat uit?

Voedingsmythes ontmaskerd ... of geïntroduceerd?

De heer Martijn Katan heeft gelijk dat er een hoop onzin wordt verteld over voeding, maar zelf doet hij daaraan mee. Sommigen van zijn beweringen zijn met wat logisch denken makkelijk te weerleggen.

Bijvoorbeeld, hij stelt in de uitzending dat “wetenschappelijk bewezen” is dat men dik wordt van sappen en frisdrank, terwijl niet “wetenschappelijk bewezen” is dat men dik wordt van vetten. Zoiets kan helemaal niet bewezen worden. Dik worden ligt complex en heeft te maken niet alleen met suikers of vetten, maar ook met hoeveelheden, beweging, aanleg, enzovoorts. De oorzaak van dik worden kan onmogelijk teruggeleid worden op één bepaalde onderdeel van de voeding.

Een ander voorbeeld is zijn stelling over suiker en ADHD. Er bestaan überhaupt geen objectieve criteria waarmee ADHD wordt vast gesteld dus het is niet mogelijk een verband met suiker aan te tonen of uit te sluiten. ADHD zou net zo goed in verband kunnen worden gebracht of uitgesloten worden met de suikerconsumptie van de gediplomeerde deskundigen die de diagnose stellen.

Weer een ander voorbeeld van de opmerkelijke meningen van Martijn Katan zijn zijn stellingen dat melk en brood belangrijke bronnen van jodium zijn. Jodium komt in de melk omdat het gebruikt wordt om de uiers van melkvee te ontsmetten. De aanwezigheid van ontsmettingsmiddel in de melk is toch geen reden het te drinken? In het brood komt jodium via gejodeerd zout. Zout al dan niet gejodeerd consumeren de meeste mensen veel te veel. Er zit in brood niets dat niet verkrijgbaar is op andere mogelijk meer wenselijke manier.
 
Professor Katan is emeritus hoogleraar. Als zodanig heeft hij in onze maatschappij een hoge maatschappelijke status. De verstandige consument stelt zich even kritisch op tegenover de meningen van hoogleraren als tegenover de meningen van ongeschoolden.

Blogarchief