naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

15.6.17

De 14-jarige verdachte heeft over beide feiten een bekennende verklaring afgelegd.

Maar heeft hij het gedáán? Een verdachte, vooral een jonge, kwetsbare verdachte, kan ook een bekentenis afgeven onder (psychisch) gemartel. De psychiatrie zal sowieso uitgaan van schuld, ook wanneer dit later blijkt een rechtelijke dwaling te zijn.

14.6.17

Emma kampt met zware psychische problemen, maar kan volgens haar moeder niet op de juiste plek terecht door ondercapaciteit in de zorg.

Weet moeder wel zeker dat Emma op die zo begeerde plek beter zal worden en niet slechter?

Op het moment van zijn aanhouding kwam hij net terug van een instelling waar hij onder behandeling was.

Aangenomen dat hij inderdaad de dader is, kunnen we stellen dat de behandeling niet geholpen heeft. Maar, zou die behandeling -- ongetwijfeld neuroleptica, z.g. antipsychotica -- er de oorzaak ervan zijn geweest?

Nog te vaak wordt het gebruik van antipsychotica, veelal gestart in een crisissituatie, gecontinueerd zonder de blijvende noodzaak goed te evalueren.

Crisissituatie: De psychiater heeft geen idee wat er aan de hand is en hoe ermee om te gaan, maar er wordt van hem/haar verwacht er iets aan te doen, dus schrijft hij/zij een recept.

Blogarchief