naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

19.6.19

De Gezondheidsraad adviseert de prik te vervroegen naar 9 jaar.

Wel ja, prikje tegen het HPV virus voor meisjes én jongens van negen jaar... De opkomst is te laag, dan passen we toch gewoon de doelgroep aan? En dan de prik toevoegen aan de prikken die toch al worden gegeven aan kinderen van negen, dus de doelgroep is al binnen je deuren. 13-14 jarigen kunnen kiezen om wel of niet op te komen dagen, maar met negen, dan zijn ze er toch al voor de andere prik.
En wat is 10 jaar ervaring waard? We weten nog niet wat de langetermijn gevolgen zijn, of de gevolgen voor de volgende generatie, en we weten al helemaal niet of er zelfs één geval per jaar minder van kanker zal zijn!

17.6.19

Of niet effectief, of niet veilig...

Met heel veel dank aan de cartoonist René Leising voor toestemming om over te nemen.

14.6.19

Vallen, rolstoel, reanimatie, zelfmoord en moord --

Wanneer komt iemand op het idee het voorschrijven van de middelen die dit veroorzaken te verbieden?

12.6.19

Homogenezing kan leiden tot zowel fysieke als psychische schade.

En psycho"genezing" dan? Een dominee beperkt zich ten minste tot bidden. De psychiater drogeert, nog veel meer schadelijk.

Goed dat verpleegkundigen werk van artsen uit handen nemen, maar ‘dat moet wel binnen de juridische kaders’

Ons voorstel: verander de juridische kaders. Commissies van leken kunnen evengoed arbeids(on)geschiktheid beoordelen als artsen en verpleegkundigen. Laat medisch geschoolden zich bezig houden met geneeskunde en niet met poortwachten voor de UWV.

5.6.19

Voorbeeld van hoe ons schoolsysteem een kind voorbereidt op een carrière als psychiatrisch patiënt

[Deskundigen] moeten volgens de OvJ via die statistische methode aangeven welke hypotheses waarschijnlijker zijn.

Wat heeft die methode opgeleverd in de zaak Lucia de B.? Waarheidsbevinding?

Zonder medicijnen is hij levensgevaarlijk...

vanwege de onttrekkingsverschijnselen.

Wanneer o wanneer gaat de psychiatrie stoppen met kweken van levensgevaarlijke mensen?

4.6.19

Mexicaanse drugskartels proberen crystal meth in West Europa aan de man te brengen.

Wellicht kunnen ze wat zakelijke wenken voor succes leren van de farmaceutische industrie...

Langetermijneffecten van dure cholesterolverlagers, de zogeheten PCSK9-remmers, nog onbekend.

Wij mijden nu de door de gemeente vergoede zorg en gaan alleen nog voor wat we zelf betalen.

Ervaringsdeskundige Jantine Heuvelink legt kraaghelder uit hoe de financiering van zorg de kwaliteit ervan beïnvloedt. Ze hoort de bel luiden maar weet helaas niet waar de klepel hangt. GGz-organisaties en medewerkers functioneren zoals ze functioneren omdat ze door de overheid gefinancierd worden (en omdat de GGz een keizer zonder kleren is).

31.5.19

Slechts 33 procent van de artsen geeft correct aan op welke termijn er verbeteringen zijn te verwachten in de medische situatie van de arbeidsongeschikte.

De fout ligt bij de overheid die van artsen helderziendheid verwacht. En bij de artsen, die de baan aanvaarden volwetende dat de opdracht onzinnig is.

28.5.19

De vraag is of hij dan wel zijn medicijnen inneemt. Als hij dat niet doet, bestaat een grote kans op een nieuwe psychose.

Als hij dat niet doet, bestaat bijna 100% kans op een onttrekkings-psychose. Was hij nooit op die 'medicijnen' gezet, dan was de kans op een onttrekkings-psychose 0%.

Het feitenrelaas stelt dat Thijs H. zich dinsdagmiddag na vijven vrijwillig bij Mondriaan in Maastricht meldde voor opname. Hij had bloed op zijn handen en kleding, waarna alle alarmbellen afgingen bij zijn behandelaars. Ook had hij in de kliniek verteld dat hij op de Brunssummerheide geweest was. ,,Dit zou de psychiater geen goed gevoel hebben gegeven”. Kwart over negen die avond nam H. de benen door stoelen op te stapelen in de binnentuin, en vervolgens over de muur te klimmen. Dinsdagavond half twaalf brachten zijn ouders Thijs H. weer terug bij de kliniek.

Begrijpelijk dat het OM om de beelden vraagt. In dit verhaal zitten gaten. Hoe kwam H. in zwaar verwarde staat van Den Haag naar Maastricht? Sinds wanneer wordt iemand die zich vrijwillig bij een kliniek meldt, toegelaten? En dan zonder meer opgenomen op een gesloten afdeling? Waar waren al die bureaucratische en juridische handelingen die vooraf gaan aan een opname? Als H. zich werkelijk vrijwillig gemeld zou hebben, waarom wilde hij dan ontsnappen? En is dat zó makkelijk, wat stoelen opstapelen en weg ben je? Waarom doet dan niet iedereen daar dat? En waarom zou de psychiater (sinds wanneer is er überhaupt na vijven een psychiater aanwezig in een kliniek?) er vanuit gaan dat bloed wijst op moord? Wellicht had de man een kip geslacht? Heeft de kliniek hier iets te verbergen?


Blogarchief