naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

28.7.07

Zeer ernstige mishandeling in zorginstelling

De ouders van het slachtoffer wijten het voorvaal aan ongekwalificeerde invalkrachten zonder voldoende opleiding. De vraag is, gekwalificeerd en opgeleid in wat? Het voorspellen van geweld? Dat kan niemand. Het voorkomen van geweld? Dat kan iedereen.

Wat zich er precies heeft afgespeeld en waarom kunnen we niet weten, maar duidelijk is dat er op de plek des onheils op dat moment van het personeel niemand aanwezig was, gekwalificeerd of niet.

Zorginstellingen van alle soorten zijn berucht. MeTZelf pleit voor een systeem waarbij mensen die niet thuis of zelfstandig kunnen wonen opgevangen worden in niet-gespecialiseerde gezinnen. Een dergelijk systeem, geënt op de pleegzorg voor minderjarigen, zou o.a. de volgende voordelen hebben:
  • Individuele, persoonlijke zorg in huiselijke omgeving;
  • Vaste verzorgers;
  • Terugdringen van medicalisering van de zorg;
  • Relatief goedkoper.

27.7.07

Grof geweld autist tegen medepatiënte

Waarom wordt in de media steeds herhaald dat de dader “autist” is? Zijn huidskleur, religie, land van herkomst en seksuele geaardheid worden toch ook niet genoemd? Zijn “diagnose” doet er evenmin toe. Het was de verantwoordelijkheid van het personeel toe te zien op de veiligheid van de vrouw. De “diagnose” van de dader doet niet ter zaken en valt onder het medisch beroepsgeheim.

Tien jaar Ritalin geen reden voor een feestje

stoeiende jongens Een voortreffelijk artikel. Het is dan ook geschreven door Ivan Wolffers. Wij hopen regelmatig artikelen van zijn hand te lezen in De Pers.

26.7.07

Nederland wordt zieker

"Naar verwachting kampt ons land in 2025 met bijna een miljoen suikerpatiënten, 540.000 mensen met een chronische longziekte en 1.200.000 mensen met osteoporose"
Beweert het RIVM in de toekomst te kunnen kijken? Een blik in hetverleden zal bevestigen dat dergelijke voorspellingen nooit uitkomen.
"Volgens onderzoeksleidster Monique Verschuren van het [RIVM] moet er veel geïnvesteerd worden in preventie."
Het doel van dit "onderzoek" wordt duidelijk: banen scheppen. Preventie wordt leuk gevonden. Het is een 9-tot-5 kantoorbaan, minder zwaar en relatief beter betaald dan handen-aan-het-bed.

24.7.07

Familiedrama Hoogwoud

“Volgens familie was de man overspannen.”
Cherchez la pilule.

47 miljoen zieken

Hulde aan deze wakkere journalist van De Pers.

Hij zou zich alleen ook hebben kunnen afvragen hoe al deze patiëntenlobby’s aan hun centen komen.

Hint: Niet van al die zieke mensen.

'Sociale fobie goed te behandelen met medicijnen'

Wie heeft dit "onderzoek" gefinancierd?

Wetenschappers vinden gen voor schizofrenie

Hoe kun je een gen vinden voor een “ziekte” waar geen objectieve toets voor bestaat en diens definitie wijzigt met iedere uitgave van de DSM (de psychiatrische aandoeningencatalogus)?

Blogarchief