naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

8.9.07

Grotere rol patiënt in medisch tuchtrecht

Het tuchtrecht hoort bij de bijzondere privileges van het medisch vak. Het beschermt artsen tegen aansprakelijkheid. Het “patiëntenperspectief” is blijkbaar bedoeld om de schijn van rechtvaardigheid te versterken.

Afschaffing van het tuchtrecht betekent dat artsen kunnen worden aangeklaagd conform het civiele- c.q. strafrecht zoals iedere andere beroepsoefenaar.

6.9.07

Meer onderzoek naar 'epidemie van dwangopnamen'

Autotherapie aftrekbaar

Het zal de belastingbetaler minder hebben gekost dan andere therapieën.

'Goedkope cholesterolverlager riskant'

,,We moeten iets voorzichtiger zijn met dit switch-gedrag'', zegt Peter Lansberg, die is verbonden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.
Ja, ook, maar Lansberg is ook directeur van een organisatie waarvan Pfizer, de fabrikant van Lipitor, een hoofdsponsor is. Als directeur vangt hij vast meer salaris dan bij het AMC. Hij eet een dik besmeerde boterham uit de hand van de fabrikant van het middel dat hij zou onderzoeken. De krant doet vrolijk mee en geeft een (gratis? of tegen betaling?) forum voor dit staaltje bedrog in naam van wetenschap, reclame vermomt als nieuws.

Is kritische Trouw-journalist Joop Bouma met vakantie???

Nelson Mandela distantieert zich van ChildRight

"Het CBF kwam tot die conclusie nadat Netwerk berichtte over de financiële problemen bij het fonds."
Het CBF trok dus niet zelf aan de bel. Zonder de uitzending van Netwerk zou het CBF nog achter zijn keurmerk staan. Ook tal van organisaties die pretenderen de belangen van “patiënten” te behartigen maar in feite marketing-machines voor de industrie of een bron van inkomsten voor de directie zijn hebben een CBF-keurmerk. Het CBF-keurmerk is dus waardeloos.

5.9.07

Apeldoornse weldoener helpt anorexiapatiënte

Dit is een prachtig voorbeeld van zelfbeschikking in de gezondheidszorg.

Overigens is zichzelf uithongeren geen ziekte maar een gedrag. De enige die dit gedrag kan veranderen is de persoon zelf.

PS - De weldoener blijkt nep. Jammer. Misschien dat hij echte weldoeners op een idee brengt.

Veel steun voor medicinaal gebruik Afghaanse opium

Medicijnen en militarisme; papaver en politiek; het zijn explosieve allianties.

Geneesmiddel hoge bloeddruk remt enzym

Er kan geen geneesmiddel tegen hoge bloeddruk bestaan, want hoge bloeddruk is geen ziekte.

4.9.07

Onderzoeken naar het beste ziekenhuis zijn misleidend

Er bestaat geen beste ziekenhuis.

Penning tegen reanimeren haalt niets uit

"In het protocol van de ambulancebroeders staat dat zij de penning moeten negeren en dat iedereen geholpen dient te worden."
Tja, daar zit wel wat in. Als ambulancebroeder kun je je niet gaan verdiepen in de doodswens van de patiënt.
"Ook zijn er mensen die willen sterven, maar dat niet zelf actief willen veroorzaken."
Dus een ander ermee belasten?

Vernietigend oordeel van Inspectie Gezondheidszorg over hulpverleners Gessica

"Harde kritiek krijgen de betrokken huisartsen, die nooit een actieve rol speelden als ’gezinsarts’."
Is dan aangetoond dat zij de dood van het meisje hadden kunnen voorkomen? Of is dit weer een voorbeeld van overheidsfunctionarissen die artsen helderziendheid en almacht toedichten?
"Jeugdzorg was betrokken bij het meisje, zodat hij als huisarts kon volstaan met het aanhoren van haar klachten, redeneerde hij."
Wat had hij dan moeten doen? Nóg een zinloze melding waar niets mee wordt gedaan? Zelf het meisje mee naar huis nemen en riskeren grensoverschrijdend gedrag verweten te worden? Haar laten opnemen in een psychiatrische inrichting waar ze evenmin veilig is?
"G. was al onder behandeling."
Wéér een moord gepleegd onder invloed van psychofarmaca???

3.9.07

Meer zin in seks met moderne pil

Nieuwe anticonceptiepillen geven nauwelijks meer bijwerkingen.
Wél meer bijwerkingen, dus, waaronder zin in seks -- als het waar is. Welke vrouw zit daar nou op te wachten?

2.9.07

Enkele reis drugspand

De moeder van Marco “is al jaren uit beeld verdwenen”. Zij zou borderlinepatiënte zijn. Dit betekenisloos pseudo-medisch woord zegt maar één ding over haar: ze loopt in de psychiatrie, dus slikt psychofarmaca.Was zij al aan de psychofarmaca toen het mis ging met haar? Waren de psychofarmaca de oorzaak van haar onaanvaardbaar gedrag? Is zoon Marco al vóór de geboorte blootgesteld aan deze psychofarmaca? Spelen zij in rol in zijn onhandelbaar gedrag?

Aan de hand van het artikel kan geen antwoord gegeven worden op deze vragen. Wel kan voorzien worden dat Marco, wanneer de door zijn vader en grootouders zo begeerde plek in een instelling gevonden wordt, ook gepsychiatriseerd zal worden, in zover hij dat nog niet is, en de rest van zijn leven zal slijten als slachtoffer van deze geestdodende middelen.

Het meest riskante gevolg van straatmiddelen is: ENKELE REIS PSYCHIATRIE.

Blogarchief