naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

22.10.07

ZN stelt met DBC-Inkoopgids kwaliteit centraal bij zorginkoop

De zogenaamde patiëntenverenigingen worden grotendeels gefinancierd en niet zelden bestuurd door farmaceuten. Patiënten zijn hier dus niet vertegenwoordigd.

Stop opmars keizersnede bij stuitligging

De oplossing is om de keuze over te laten aan de moeder zelf.

Vaak fouten bij gebruik medicijnen

De fout is juist “therapietrouw”. Dat zou plaats moeten verruimen voor therapieargwaan.

Degenen die baat hebben bij veel slikken zijn de pilfabrikanten, niet de patiënten.

Blogarchief