naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

15.12.07

Preventie zelfdoding

Wat er werkelijk aan de hand was met de jongeman waar deze rapportage over gaat, óf hij geholpen had kunnen worden, en zo ja, hoe, kunnen wij niet weten. Maar zijn schijnbare vermoeden dat dwangopname en dwangdrogering een lijdensweg is die nooit tot “genezing” leidt was volkomen juist.

Limburg: grootste aantal gedwongen opnames

Detentie, isolatie, vastketening, (chemische) marteling en vernedering van mensen die van geen misdrijf veroordeeld zijn, zijn ook in Nederland dagelijkse kost. Dat dit gebeurt in de naam van geneeskunde is een dubbele smet: een smet op de rechtstaat en een smet op de gezondheidszorg.

Chantal mag isoleercel verlaten

"Psychologen hebben haar onderzocht en geconcludeerd dat ze het beste naar huis kan gaan."
Je hoeft geen psycholoog te zijn om die conclusie te trekken. De ware rol van de psychologen was om Justitie gezichtsverlies te besparen. Dat is niet deskundigheid maar politiek.

12.12.07

Conceptrichtlijn voor diagnostiek en behandeling van obesitas

“Behandeling” voor obesitas is zinloos. De enige die iets aan zijn lijn kan doen is de persoon zelf.

Makkelijk te achterhalen

"De database bevat ook zaken als geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer en welke zorgverzekering iemand heeft."
En met deze informatie kan telefonisch medische informatie opgevraagd worden bij artsen, zorginstellingen en apotheken, om niet te spreken van inzage in andere elektronische dossiers. We hebben het al zo vaak gezegd, bijvoorbeeld hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier. Privacy in de gezondheidszorg bestaat niet.

11.12.07

Rattenkooien bouwen als therapie

"Het werk is niet op vrijwillige basis"
Dus het is dwangarbeid???

10.12.07

De vrouw met 17 stemmen in haar hoofd

Het boek zal ongetwijfeld goed verkopen, evenals de voorgangers, Sybil en The Three Faces of Eve. Dat waren succesvolle romans.

De verstandige lezer maakt onderscheid tussen literatuur en wetenschap.

Gehandicapte 24 dagen in isolatie

Niets bijzonder aan. Alleen bijzonder dat het in de krant komt.

Isoleren komt in inrichtingen veelvuldig voor, en wordt zelden gemeld. Al werd het gemeld, dan nog merkt het slachtoffer daar niets van.

Ieder vorm van verzet door een opgenomen persoon wordt door het personeel agressie genoemd, ook als het verzet tegen mishandeling is. Opgenomen personen (zoals iedereen) kunnen ook agressief worden van psychofarmaca. Dat “prikkels” er iets mee te maken hebben is nooit bewezen. Het dient wel als handige smoes.

Blogarchief