naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

1.11.08

Onderzoek wijst uit: vrouw die veel aankomt heeft zware baby.

Zou het niet omgekeerd zijn? Het gewicht van de baby maakt de moeder zwaarder?

Gekte was mogelijk het gevolg van het slikken van afslankpillen.

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie propageert elektronische patiëntendossier.

Wie financiert de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie???

31.10.08

Argus van René Leisink

met dank aan de getalenteerde René Leisink voor toestemming

30.10.08

Hee, minister Klink, het is al 12 november! Waar blijft het bezwaarformulier?

Hoe moeten we vertrouwen in uw beloftes als u niet eens uw belofte "Vanaf 1 november a.s. is het formulier dat u kunt gebruiken voor het maken van bezwaar hier beschikbaar" waar maakt?

Waarom worden ouders, mentoren en curatoren drempels opgeworpen?

En waarom wordt een duur 0900-nummer opgegeven als het ook kan via nummer 070-3407005?

Op 10 november meldt de telefoniste dat het verzenden van formulieren stil heeft gelegen wegens technische problemen met de interne e-mails. Een voorproefje?

29.10.08

Zestigers die tijdens de Hongerwinter zijn verwekt, hebben minder methylmoleculen op het gen.

Dit wetenschappelijk-klinkende potjeslatijn hebben we blijkbaar maar voor zoetekoek te slikken.

Wie financiert dit onzinonderzoek, m.a.w., wat is het doel ervan en wie heeft er belang bij?

28.10.08

Afgewezen persoon herkent neplach beter

Aangewezen blogger herkent nepwetenschap beter (dan journalist).

27.10.08

Doet Nederland wel genoeg aan het preventief opsporen van kanker?

Op het algemeen tonen statistieken aan dat bevolkings-onderzoeken zinloos zijn.

"‘Met behulp van zogenoemde Spect-scans hebben we bij 26 mensen met een zware depressie het aantal geblokkeerde receptoren gemeten."

Sinds wanneer is het mogelijk met welke scan dan ook geblokkeerde receptoren te meten? Wat is überhaupt een ‘zware depressie’ en hoe wordt dat beoordeeld?

Psychiaters schrijven narcotica (‘antidepressiva’ zijn synthetische stimulanten) voor niet omdat die effectief of veilig zijn, maar omdat dat is waar ze voor getraind worden tijdens hun hoofdzakelijk door farmaceuten gefinancierde studie.

Dit onderzoek lijkt psychiaters tot orde te roepen, maar als het puntje bij het paaltje komt, versluiert het dat onderzoek van menselijke gevoelens niet mogelijk is, en derhalve ook niet de ‘behandeling’ daarvan.

26.10.08

Goedkeuring van EU gevraagd voor eerste vrij verkrijgbaar geneesmiddel tegen overgewicht

Alli is hetzelfde als orlistat (Xenical), waarvan het Farmacotherapeutisch Kompas waarschuwt:
De Commissie wijst erop dat orlistat gemiddeld slechts een zeer beperkte extra gewichtsreductie (< 5%) kan bewerkstelligen. Zij ziet daarom geen plaats voor orlistat bij de behandeling van obesitas. Er zijn (in aanvulling op een hypocalorisch dieet) geen werkzaamheid- en veiligheidsgegevens bekend over een periode langer dan vier jaar.

Eén op de vijf patiënten die langdurig maagzuurremmers gebruikt, kan zonder.

Waarschijnlijk meer, zelfs. De moderne maagzuurremmers zijn eigenlijk protonpompremmers. Bij het stoppen kan er een stuitereffect zijn. Dat is een soort onttrekkingsverschijnsel.

Wie al rimonabant slikt, kan er volgens de EMEA direct mee stoppen.

O ja? Wij voorspellen ontrekkingsverschijnselen...

Marktwerking zou zorgen voor de dodelijke incidenten in isoleercellen.

Die mensen zijn niet overleden aan marktwerking maar aan de gevolgen van drogering.

Blogarchief