naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

24.1.09

Nog een voordeel van het EPD:

De proefpersonen die een producent nodig heeft om zijn product op de markt te krijgen worden makkelijker gevonden en geworven.

Het EPD komt er niet voordat het volledig veilig is en iedere patiënt er op een verantwoorde manier vanaf huis in kan meekijken.

Nooit, dus.

Laten we hopen dat het waar is.

20.1.09

Radar: miljarden euro’s teveel betaald aan medicijnen

De apothekers zijn heus niet de enige schakels in de zorg die hun zakken hebben gevuld over de ruggen van de consument. Dit wordt in de hand gewerkt wanneer zorg “gratis” is, waardoor de consument geen zicht of controle heeft over de kosten.

Erger nog is de extreme economische prikkel voor overbehandeling, die niet alleen onze collectieve portemonnee maar ook de gezondheid schaadt.

19.1.09

Obama over de VS-versie van het EPD: het gaat om banen creëren.

Dr. Deborah C. Peel, coordinator van de Coalition for Patient Privacy in de VS:
“Gezondheids-IT zonder privacy is een voortreffelijke manier voor corporaties om een goudmijn aan informatie aan te boren dat gebruikt kan worden om winst te verhogen, dure geneesmiddelen te promoten, de krenten uit de pap te plukken betreffende patiënten die goedkoop zijn te verzekeren en reclame direct op consumenten te richten.”

Psychiater Damiaan Denys: ‘U hebt gelijk. We begrijpen in wezen nog buitengewoon weinig van de hersenen.’

Zegt hij dat ook tegen de rechters die bij het AMC langs komen om BOPZ-maatregelen op te leggen?

Blogarchief