naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

29.4.09

Hygiënisch leven tijdens griepepidemie

met dank aan de heer René Leisink

Henk Bekedam, topman WHO: Mischien zijn de bijwerkingen wel ernstiger dan de gevolgen van de griep zelf.

Jim van Steenbergen, arts infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vraagt zich ook af of de varkensgriep alle ophef waard is. ,,Misschien wordt iets te gemakkelijk geconcludeerd dat we te maken hebben met een ernstige ziekte.’’ Elk jaar sterven er in Nederland een paar honderd mensen aan griep. ,,Als je dat vergelijkt met het aantal inwoners en patiënten in Mexico, is het aantal dodelijke slachtoffers naar verwachting.’’
Farmaceuten smeden ijzer als het heet is.

De banden van de farmaceuten met de overheid bij monde van woordvoerders met een vermoedelijk dubbele agenda als Ab Osterhaus en Roel Coutinho zouden eens door de nationale ombudsman onderzocht moeten worden.

Blogarchief