naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

5.9.09

Eerste depressivum goed gekeurd (Engelstalig satirisch filmpje)

Na circa een halve minuut, het reclamefilmpje wegklikken.

3.9.09

B. kreeg regelmatig sociaal psychiatrisch huisbezoek en werd sinds begin 2006 ook regelmatig opgenomen in het AMC.

Hoeveel moorden nog, totdat (h)erkend wordt dat psychiatrie, zo niet de oorzaak, in ieder geval niet de oplossing is?

1.9.09

In Elsevier 5 leugens over dopamine

Het is überhaupt niet mogelijk het niveau van dopamine in mensenhersenen vast te stellen, laat staan een verband met gevoel of gedrag te concluderen.

Uit het onderzoek blijkt dat artsen 91 procent van de waarschuwingen wegklikken.

De oplossing is om alle burgers medisch te scholen zodat zij zélf (of, bij onbekwaamheid, de familie) kunnen toezien op wat hen wordt toe gediend.

Signalen over het disfunctioneren van de medisch specialist werden niet opgepikt.

Niet waar! Zijn patiënten hebben het prima opgepikt.

Dit is een schoolvoorbeeld van hoe alle maatregelen die zogenaamd de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaken (patiëntenraden, klachtencommissies, tuchtcolleges, inspectie en meer) falen. Helaas stelt minister Klink wetgeving voor die meer is van hetzelfde. Het lijkt op medicijnenbeleid: werkt het middel niet, dan verdubbelen.

De oplossing is alle maatregelen afschaffen en het toezicht op de gezondheidszorg leggen bij de afnemer van die zorg.

Blogarchief