naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

28.10.09

Ook pubers moeten naar de schoolarts.

Artsen kunnen het eventueel ontsporen van pubers niet voorkomen of voorspellen. Ze kunnen wel op subjectieve gronden en speculaties pubers de psychiatrie in dwingen. Daar is nog nooit iemand béter van geworden behalve de psycho- en farmaceutische industrie.

27.10.09

35-jarige man vrijgesproken van het buiten werking stellen van de stroomtoevoer in het Sophia ziekenhuis in Zwolle

  1. Als hij leefde … in een volledig psychotische wereld kan zijn eventuele bekentenis onjuist zijn. Misschien heeft hij het niet gedaan?
  2. Waarom was hij überhaupt in het ziekenhuis? Was hij opgenomen? Zo ja, waarom werd hij niet vermist? Zo niet, waarom werd zijn aanwezigheid niet opgemerkt? Was hij onder invloed van in het ziekenhuis toegediende middelen?
  3. Waarom heeft het 45 minuten geduurd voordat de schakelaar weer werd aangezet?
  4. Als deze schakelaren zo levensbelangrijk zijn, waarom zitten ze niet achter slot en grendel?
  5. Hoe kunnen psychiater en psycholoog concluderen wat de conditie van de verdachte was ten tijde van het voorval? Daar waren ze immers niet bij en recherche behoort noch tot hun taken noch tot hun competenties.
  6. Wordt deze man, die vrijgesproken is, nu ook vrij gelaten, of is hij veroordeeld tot levenslange opsluiting en chemische marteling onder mom van behandeling?

25.10.09

INDRUKKEN VAN DE TENTOONSTELLING 'PSYCHIATRIE EEN INDUSTRIE DES DOODS'

door ons lid Sophie Hiddema


Deze expositie liet niets aan duidelijkheid te wensen over! Door de eeuwen heen, sinds de 18e eeuw, heeft de psychiatrie steeds de hulpzoekende of in nood verkerende mens naar eigen goeddunken "behandeld". Volkomen weerloze mensen werden gezien als minderwaardig en vervolgens ook aan onmenselijke beproevingen blootgesteld, zoals angstaanjagingen via martelwerktuigen, electrische schokken door het hoofd, die genezend zouden werken.(De electroshock-methode wordt nog steeds toegepast!!)
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw werd lobotomie toegepast, d.w.z. het verwijderen van bepaalde hersendelen achter de ogen, waardoor de patient weer vrolijk zou worden. Hiervan is men teruggekomen.

In de huidige tijd geldt nog steeds de lichamelijke benadering, maar nu meer in het verborgene via de theorie dat er een stofje in de hersenen zou ontbreken bij depressieve mensen, dat aangevuld moet worden via medicijnen onder de verzamelnaam "anti-depressiva". Wat deze middelen precies doen in de hersenen is niet bekend in de psychiatrie en de genezende werking is niet bewezen. Er zijn slechts theorieën.
De bijwerkingen van de anti-depressiva zijn vaak erger dan de kwaal: angsten, agressie, zelfmoord, apathie, enz. De diagnose "chemische onbalans" kent geen wetenschappelijke onderbouwing. Het is wederom "een proberen"!
Door de pharmaceutische industrie worden enorme bedragen verdiend aan deze middelen.

Nu zijn de kinderen aan de beurt met zogenaamde psychische afwijkingen, zoals ADHD, goed voor ruime verdiensten door de pharmaceutische industrie aan het middel Ritalin, dat zeker niet zonder gevaarlijke bijwerkingen is. Ook ouderen krijgen steeds vaker anti-depressiva toegediend, vooral in instellingen.

Wat heel duidelijk werd op deze expositie is dat de psychiaters en psychologen eigenlijk niet weten hoe ze mensen met psychische problemen moeten genezen. Ze proberen het een en ander met ingrijpende middelen en methoden, waarvan de afloop vaak slecht is: er zijn vele beschadigingen veroorzaakt aan de patienten en het aantal doden tengevolge van psychiatrische behandelmethoden is aanzienlijk door de eeuwen heen.

Ook in deze tijd blijkt de psychiatrie niet in staat mensen echt te helpen via de opvatting van "chemische onbalans" en er wordt helaas steeds minder met patienten naar oorzaken gezocht van hun ongelukkig en verward zijn: zij worden nauwelijks begeleid met gesprekken doch volgestopt met pillen tegen een vermeende psychische afwijking, etiketten van psychische afwijkingen worden opgedrukt - de lijst wordt steeds langer - en vervolgens kunnen door de hulpverlening financiële vergoedingen geïncasseerd worden uit algemene middelen.
De pharmaceutische industrie speelt een grote rol bij het aanprijzen van de anti-depressiva en er is sprake van een grote verwevenheid met de psychiatrie. Schatten worden er verdiend aan de nood van mensen!

Blogarchief