naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

22.5.13

Meer werkgelegenheid in de gebakkenluchtindustrie, en u, de hardwerkende burger, betaalt.

In Nederland raadt de Stichting Wiegedood het onder andere af om met het kind in één bed te slapen. Dat advies lijkt te werken, gezien het lage cijfer van SIDS-sterfgevallen in ons land.

Alsof ouders in Nederland vaker dat advies opvolgen dan in Groot-Brittannië...

Veel voetafwijkingen zijn sterk erfelijk. "In de toekomst leidt dat wellicht tot betere behandeling of zelfs het voorkomen van deze problemen."

Hoe dan?

Rotterdam en zorgverzekeraar IZA Cura zien een belangrijke rol weggelegd voor sociale wijkteams met daarin verpleegkundigen, ouderenwerkers, welzijnswerkers en andere hulpverleners.

Met andere woorden, het gaat hier om het scheppen van werkgelegenheid op rekening van de belastingbetaler. Enkele jaren en miljoenen euro's later zal het project geschrapt worden omdat het blijkt niet effectief te zijn.

Bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van Menzis: Huidige systeem van DOT’s een doolhof, dat fraude in de hand werkt.

Ieder systeem van declareren bij derden werkt fraude in de hand.

Volgens experts kan het zijn dat een tandarts meer geld verdient door tanden te trekken en vervolgens een prothese aan te meten dan door een tand te redden.

Een netwerk van artsen fraudeert voor miljoenen euro's aan geld uit de zorgverzekeringskas.

Decennia lang heeft het geloof in de onfeilbare integriteit van artsen politici fraude doen toeschrijven aan de patiënten, zoals het geloof in de onfeilbare integriteit van priesters ouders deed klachten toeschrijven aan de fantasie van hun kinderen.

Blogarchief