naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

11.12.14

S. kan eerder beginnen met tbs

en zal dan volgepompt worden met meer van hetzelfde soort middel dat aanleiding was tot de moorden.

9.12.14

Wat dit bedrijf doet is op aanvraag van farmaceutische bedrijven bekijken of merkgeneesmiddelen en generieke geneesmiddelen gelijkwaardig zijn.

Met andere woorden, westerse farmaceuten proberen de Indische concurrent van de markt te halen?

Aanbevolen:

De Radar uitzendingen van 1 dec en 8 dec 2014.

30.11.14

Bio-ethicus Ezekiel Emanuel neemt na zijn 75ste geen pillen meer.

Het zou evengoed kunnen dat dankzij de onthouding hij de 100 passeert.

28.11.14

Hij werd nog ambulant behandeld.

Waarschijnlijk de oorzaak dat hij doordraaide.

27.11.14

Zwarte lijst stelende zorgmedewerkers

Met weer heel veel dank aan René Leisink voor zijn humor en zijn toestemming het te gebruiken.

Psychofarmaca zijn erger.

26.11.14

GGZ Nederland is fel tegen waarschuwingsregister voor melding stelend en/of mishandelend personeel.

Boter op het hoofd?

Polyfarmacie oorzaak delier bij ouderen

Met miniature stapjes begint 'de wetenschap' te beseffen wat wij bij MeTZelf altijd al wisten...

Hij zou een zeer beperkt vermogen hebben zijn eigen gevoelens en die van anderen te begrijpen... Het PBC adviseert een tbs-behandeling.

Wat gaat een tbs-behandeling daaraan veranderen? Hij wordt dan alleen nog méér gevaarlijk vanwege de drogering.

De pil bevat een stof die zenuw- en spiercellen van de mug verlamt.

En niet van de mens die de pil slikt?

18.11.14

Meet the Xperts II

Uw voorzitter heeft namens u dit symposium bezocht na een tip van een lid. Hebt u ook een tip? Meld het ons!

Het droeg het predicaat bijscholingssymposium omdat bepaalde beroepsbeoefenaren in de GGZ met hun aanwezigheid vijf punten konden scoren op de verplichte bijscholingen. Psychiaters schoven uit want hun beroepsvereniging wilde het symposium geen erkenning verlenen. Het was onvoldoende 'wetenschappelijk.' Er waren sowieso slechts een handjevol psychiaters aanwezig volgens de deelnemerslijst. Er waren meer verpleegkundigen en psychologen, die wellicht wél in aanmerking kwamen. De meesten van de 350 deelnemers waren 'ervaringsdeskundigen'. Toen een van de buitenlandse sprekers vroeg, 'Wie werkt bij de GGZ?' gingen weinig handen omhoog.

Dat we hier kwamen om iets te leren viel nauwelijks op. Het werd dan ook een festival genoemd, dat opende en sloot met oorverdovende popmuziek waarop het publiek werd aangemoedigd te klappen en dansen. Na afloop was een borrel met DJ. Op de verschillende kramen werden relatiegeschenken in overvloed uitgedeeld: pennen, speldjes, sleutelringen, winkelwagenmunten, armbanden, ballonnen, theelichtjes, waterflessen, pepermunten, sokken en nog meer pennen, allemaal bedrukt met logos van verschillende organisaties. Kortom, er werd hier iets verkocht, dat was duidelijk. Maar wat?

Hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, werd reclame gemaakt voor ervaringsdeskundigheid. Er waren kramen die opleidingen of certificaten boden voor ervaringsdeskundigen, maar ook kramen waar verteld werd over projecten met of onder leiding van ervaringsdeskundigen. Tevens waren er workshops over dit onderwerp, en motiverende sprekers uit de VS die vertelden over hun activiteiten als ervaringsdeskundigen daar. De metaforen vlogen om de oren: herstel, grip, triggers, structuur, ingezakt huis, crisis, dagelijks onderhoud, bewustwording, druk in het hoofd, over het randje, werk in uitvoering, maskers, enz. Ons lievelingswoord kwam ook voor: zelfbeschikking.

Dit was het tweede symposium in dit kader georganiseerd door 'sociaal psychiatrisch verpleegkundige' Rokus Loopik en zijn maat psychiater Jules Tielens, die tevens de popmuziek maakte en daar workshops over gaven. Zij zetten zich tegenwoordig in voor begeleiding door ervaringsdeskundigen, dat meer effectief zou zijn in het bereiken van 'herstel' dan de gevestigde GGZ, waar zijzelf overigens zich jarenlang schuldig aan hebben gemaakt en waarvoor zij niet om vergiffenis vragen.

De methodes die in dit symposium werden gepropageerd zijn verre van nieuw. Ze bestonden zo lang de psychiatrie bestaat. In de 18de eeuw was het Pinel in Frankrijk, in de 19de de Quakers in de VK en de VS, in de vroege 20ste Basaglia in Italië en in de beruchte jaren zestig Laing, Estherson, Cooper, en nog heel veel meer. Ook Nederland kent 'antipsychiaters', best veel voor een klein land, o.a. Foudraine, Romme, Petry en Van Os. Dit zijn psychiaters die niet tegen psychiatrie zijn, maar beweren een betere methode te hebben gevonden dan de algemeen gevestigde psychiatrie. Desalniettemin zijn er in Nederland evenals in andere z.g. ontwikkelde landen meer 'psychiatrische patiënten' dan ooit en is de belastingbetaler meer geld kwijt aan psychiatrie dan ooit. Hoe kan dat, als een effectieve methode om tot herstel te komen telkens opnieuw is ontdekt?

Vooropgesteld is dat er voorlichting werd gegeven over voortreffelijke projecten, aangenomen dat die voorlichting waarheidsgetrouw is.

Aan een van de kramen werd verteld over een project om daklozen een kamer aan te bieden in plaats van ze (met dwang!) te laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Ooit was dat vanzelf sprekend.

Aan een andere kraam werd verteld over een huis waar iemand in crisis kan verblijven met 24-uurs begeleiding van ervaringsdeskundigen, zonder beroeps-'hulpverleners'. Dit klinkt als Soteria House van Loren Mosher in Californië.

Ook zeer toe te juichen zijn projecten waar mensen die daar behoefte aan hebben door ervaringsdeskundigen worden begeleid in het terugwinnen van de regie over hun eigen leven. Er werd zijdelings verteld dat de methode eveneens van toepassing is op mensen met alleen een lichamelijke aandoening. Ook in de somatische geneeskunde valt een hoop regie terug te winnen.

Ontbrak op het symposium, alhoewel sommigen van de buitenlandse sprekers er wel over zinspeelden, erkenning dat psychiatrie kwakzalverij is waar niemand beter van wordt en iedereen slechter van wordt. Het woord 'herstel' stuiterde door de zalen, maar niemand stelde de vraag, 'herstel van wát?' Een ervaringsdeskundige vertelde mij trots dat zij borderliner is, zonder blijk van besef dat een dergelijke 'diagnose' niet meer is dan medische laster. Zij was dan ook vol lof voor haar 'medicatie' lithium. Ach ja, er zijn ook mensen die gebaat zijn bij homeopathie, acupunctuur, Lourdes, Jomanda, Maria Duval, hoefijzers en wie-weet-wat-nog-meer.

De meeste ervaringsdeskundigen die als voorbeeld werden opgevoerd zijn duidelijk vaardige mensen die na een episode in de psychiatrie eraan zijn ontsnapt. Helaas is niet iedereen die gepsychiatriseerd wordt vaardig. Er zijn ook mensen met échte beperkingen waar de methodes van ervaringsdeskundigen niet bij zullen aanslaan. Overigens ook niet de methodes van de psychiatrie.

Wat werd hier verkocht? Het idee dat projecten buiten de psychiatrie financiering verdienen. In het verleden zijn dergelijke projecten weggedrukt als onvoldoende professioneel. De particuliere daklozenopvang is door de overheid de das om gedaan. Overblijvende instellingen voor daklozenopvang zijn onder één hoedje gaan spelen met de psychiatrie. Tielens en Loopik deden jarenlang in Amsterdam gretig aan deze psychiatrisering mee, zoals zij in de media veelvuldig pochten. Soteria House in de VS is gesneuveld omdat collega's van Loren Mosher het succesvol project 'onwetenschappelijk' bestempelde en hun overheid lobbyde om de financiering in te trekken. Menselijke problemen oplossen zonder psychiatrie is nu eenmaal niet in het belang van de partijen met de macht.

Zwangere vrouwen in een oude woonwijk waar de waterleidingen nog van lood zijn, doen er volgens de Gezondheidsraad goed aan enkel fleswater te drinken.

Huh? En dat PVC dan?

11.11.14

Eens gek....

Haar leven verliep al niet over rozen
daarvoor waren de doornen te groot
Maar na die verkeerde diagnose
belandde ze pas echt in de goot

Voorheen vroeg men haar om raad
werd haar mening gewaardeerd
Nu loopt ze doelloos over straat
en lijkt het tij voorgoed gekeerd

Ook al is ze genezen verklaard
en kwam de onderste steen naar boven
Ze voelt zichzelf geen stuiver meer waard
want wie zal "een gek" geloven....


Frederika

Geen arbeidsongeschiktheidverzekering voor ADHD'er

Niet de 'ADHD' is het risico, maar de drogeermiddelen die ervoor worden voorgeschreven.

6.11.14

Heb ik recht op een tweede mening?

Recht ja, volgens Perry van Dijk, maar mogelijkheid nee, volgens MeTZelf. Een 'second opinion' heeft alleen zin wanneer het onafhankelijk is, dus zonder contact met vorige artsen, en dat kan in het Nederlands zorgsysteem niet.

4.11.14

ADHD: volgens psychiater te weinig dopamine.

Mooi verzonnen, geen bewijs.


Maatregelen afdoende?

 Gelooft u het?

29.10.14

Vorig jaar belandden er 438 patiënten meer in de crisisopvang dan het jaar ervoor.

Vakbond Abvakabo heeft niet aangetoond dat het met bezuinigingen in de GGZ te maken heeft.

20.10.14

Argus over off-label voorschrijven...

met wederom dank aan René Leisink die altijd voor ons royaal is met zijn toestemming.

Een wetenschapper die beweerde dat hij na DNA-onderzoek wist wie er schuil ging achter de gegeven naam, zou een fout hebben gemaakt.

Wie weet hoeveel mensen onterecht zijn veroordeeld (of vrij gesproken) op grond van DNA-onderzoek.

18.10.14

Zembla: De afgelopen jaren neemt het aantal zelfdodingen in Nederland toe met 30 procent.

Maar Zembla heeft nog steeds niet door dat psychiatrie kwakzalverij is.

13.10.14

Ik zou graag willen weten wat de [destabiliserende cocktail van uppers en downers] zou doen met iemand die normaal gesproken in goede gezondheid verkeert.

Dat kan, meneer Panagopoulos, in iedere psychiatrische inrichting, want alle psychofarmaca zijn uppers of downers.


Zondebok weer de klos

Alias op het Internet gebruiken is volkomen normaal gedrag, en is in dit geval niet gebruikt voor bedrog, zoals wel de gewoonte is bijvoorbeeld bij 'wetenschappelijke' artikelen in vakbladen over farmaceutica geschreven door spookauteurs.

De 'borstendokter' werd definitief uit zijn ambt gezet.

Is het tuchtcollege strenger voor artsen met buitenlandse namen?

11.10.14

Vroeger noemde ze hen 'junks.' Tegenwoordig heten ze 'ADHD-patiënten."


Vroeger hadden ze een dealer nodig, nu een psychiater.

3.10.14

Medicijnen in het water: bronoplossing of extra filter bij de rioolwaterzuivering?

Wij stemmen voor bronoplossing -- niet bij de waterbron maar bij de bron van de medicijnen, namelijk het doktersrecept.

Slechts 4 procent werd beoordeeld als nuttig geneesmiddel.

Interferon bèta-producten worden voorgeschreven omdat ze kunnen helpen om de schade aan het centrale zenuwstelsel bij MS te beperken.

Omdat ze dat kunnen? Of omdat we hopen dat ze dat kunnen?

1.10.14

Een medewerker van de GGZ beoordeelt direct wat mensen mankeert en welke hulp ze nodig hebben.

Maar is de beoordeling juist? En hoe worden de mensenrechten gewaarborgd?

17.9.14

Ik ben 4 maanden geleden gestopt met antidepressiva omdat ik dacht dat ik dat wel aan zou kunnen. ... Sindsdien huil ik veel, ben gespannen, prikkelbaar en ben weer heel erg bang. piekeren.

'Antidepressiva' zijn stimulanten. Ritalin trouwens ook. Omdat je met één stimulant gestopt bent, heb je wat iedere junk herkent als een downer.

De minister van Volksgezondheid is sinds 2012 wettelijk verplicht de inschrijving van een arts in het Nederlandse BIG-register door te halen wanneer die in het buitenland een beroepsverbod heeft gekregen.

Misschien mankeert er iets aan die wet? Of aan het respect van stamcelarts Robert Trossel voor de wet in het land waar hij werkzaam was?

9.9.14

Donderdag kijken naar Zembla

over promotie-onderzoeken in de geneeskunde, heus niet alleen deze pil.

Uit de test die Quispel heeft ontwikkeld rolt ook meteen een behandeladvies.

Handig. Zo kunnen moeder en kind tegelijkertijd levenslang verslaafd gemaakt worden aan psychofarmaca.

De crisisdienst van de GGZ ... liet hem niet opnemen. ... Een paar uur later heeft de verwarde man vermoedelijk de moord gepleegd in Den Bosch.

Ze nemen niet graag mensen op van wie ze bang zijn.

1.9.14

Waarom de hetze tegen dikke mensen?

"Eind jaren negentig was er een lobbygroep, de International Obesity Task Force, die financieel werd ondersteund door Roche, een farmaceut die destijds een middel voor gewichtsverlies ontwikkelde."

31.8.14

Het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb gaat onderzoeken of mensen met een bepaalde dna-afwijking agressief worden van antidepressiva.

DNA-afwijking?

Het ligt er dus niet aan dat deze stoffen synthetisch cocaïne zijn, nee, het ligt aan je afwijkende DNA.

En bij de volgende (zelf)moord die gepleegd wordt onder invloed van deze stoffen, zal de dokter zeggen, "Nee hoor, het kan niet liggen aan de pil die ik je voorgeschreven heb, zo blijkt uit je DNA-test."

Kind dat eigendom is van het ziekenhuis wordt door eigen, liefdevolle ouders 'ontvoerd'

22.8.14

Volgens een studie van de Columbia-universiteit hebben personen met autisme te veel synapsen in hun hersenen.

Mispoes!

Het overschot aan synapsen wordt veroorzaakt door de drogeermiddelen.

P.S. Hoe komen ze aan die 'autistische' muizen?


29.7.14

Zorgverzekeraars inzage alleen restitutieverzekeringen

Alsof zorgverleners nooit frauderen...

28.7.14

Het wondermiddel werkte volgens de toenmalige overtuigingen tegen migraine, kiespijn, zwangerschapsklachten, verkoudheid, de pest en (jawel!) kanker.

Het wondermiddel krijgt steeds een andere naam en een andere vorm, maar we blijven in 'wetenschappers' geloven.

16.7.14

„Waarom krijg ik niet de hulp waar ik om vraag?”

Omdat die niet bestaat. Van psychiatrie, zoals je al hebt ondervonden, wordt je alleen slechter.

4.7.14

En? Heeft het geholpen?

De rechtbank houdt hem verantwoordelijk voor zijn gedrag. Door de keuzes die hij maakte, heeft hij immers zelf bijgedragen aan die toestand.

Keuzes? Was hij niet onder dwangbehandeling, en was hij wel geïnformeerd dat door artsen voorgeschreven psychofarmaca meer gevaarlijke drugs zijn dan cocaïne?

Cherchez la pilule.


26.6.14

Gebeurt in NL precies zo,

alleen omgekeerd.

25.6.14

Nóg een reden om het tuchtrecht af te schaffen.

Pil geslikt?

(Als hij het gedaan heeft, hetgeen wij uiteraard niet kunnen weten.)

24.6.14

Dankzij 'te lage dosering straling' leven sinds 1995 alle 343 patiënten nog steeds.

Wellicht een idee om ook in andere ziekenhuizen minder te bestralen, of zelfs helemaal niet?

Een man heeft zijn vriendin jarenlang medicijnen onthouden, terwijl zij hiv-patiënte is.


Ze is dus jarenlang in leven gebleven zonder die medicijnen. Wie heeft hier nou waanideeën?

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie heeft 15 jaar lang een niet-geregistreerde psychiater in dienst gehad.

Alsof het iets uitmaakt. Zie ook dit.

5.6.14

Privé-bericht aan de mevrouw uit DUITSLAND

Wilt u a.u.b. weer bellen, of, als het kan, mailen? Het lukt ons niet contact met u te krijgen.

28.5.14

Advocaat: 'Het mag niet zo zijn dat een FPK hier de dienst gaat uitmaken.'

De kliniek is ten minste eerlijk. Oneerlijk is wie stelt te weten wat er aan de verdachte te doen valt.

27.5.14

Radar over psychofarmaca in verpleeghuizen

Overigens, Radar, niet alleen bij dementerende ouderen, maar in de meeste instellingen voor alle leeftijden.

9.5.14

De DSM-5 voorbij!


PERSOONLIJK DIAGNOSTIEK
IN EEN NIEUWE GGZ
door
Jim van Os

Boekrecensie van
Mira de Vries

Sommige boeken hebben een ondertitel. Dit boek heeft een boventitel. Origineel!

In het eerste deel van de drie zet Van Os uit wat er mis is met de DSM. Kritiek op de DSM is in de Engelse taal veelvuldig gepubliceerd sinds midden jaren tachtig toen het boek de gezaghebbende vorm aannam die het nu nog heeft. De kritiek van Van Os is niet origineel, hetgeen onder andere blijkt uit dat hij geen twee zinnen achter elkaar neerzet zonder Engels-talige duurwoorderij. Er is geen woordenlijst met verklaringen bij. Desalniettemin voor wie de kritiek op de DSM nog niet kent, en daarover wil lezen deels in het Nederlands, is dit boek aan te bevelen.

In het tweede deel moppert Van Os hevig over de bureaucratie waar hij in zijn vak mee te maken krijgt. Daar zit geen woord Spaans bij, en nauwelijks een woord Engels. Gekscherend parodieert hij de regelgeving. En hij stelt: 'Werken in de GGZ is verworden tot welhaast een vorm van vrijwillige slavernij' en 'Autonomie en eigen verantwoordelijkheid moeten wijken want overheid en zorgverzekeraar werken liever met een kwantitatief systeem gebaseerd op dwang.' Lariekoek. Niemand dwingt Van Os om te werken als psychiater in de GGZ. Als de eisen van zijn vak hem niet zinnen kan hij iets anders gaan doen.

In het derde (laatste) deel schetst Van Os hoe hij vindt dat de psychiatrie eruit zou moeten zien. Dat komt onder meer neer op het door elkaar schudden van de diagnostische categorieën en criteria. Niet duidelijk wordt hoe dit zijn bezwaar tegen de huidige indeling -- 'We weten niet goed waar psychische klachten vandaan komen en ook niet hoe we ze moeten beïnvloeden' -- kan opheffen. Zijn voorstellen zijn niet meer legitiem dan hoe het er nu staat. Zo spreekt hij bijvoorbeeld veelvuldig over psychoses zonder enige uitleg wat die zijn en hoe die objectief kunnen worden vastgesteld, laat staan uitgesloten. Tevens spreekt hij van lichte en zware psychoses, maar maakt nergens duidelijk hoe die van elkaar te onderscheiden zijn.

Ook wil hij dat meerdere instellingen tegelijk worden betrokken bij de zorg in plaats van dat alle diensten door één instelling geboden moeten worden. Hij bekommert zich er niet om dat nu al cliënten tussen verschillende zorgverleners heen en weer worden getennist. Nergens maakt hij duidelijk hoe hij het in de hand houden van kosten ziet. Hij hekelt 'marktwerking' alsof er echt een vrije markt in de GGZ zou bestaan. Blijkbaar verwacht hij van de belastingbetaler een blanco cheque.

Waar Van Os helemáál de plank mee mis slaat, is het niet benoemen van het fundament waar de psychiatrie op staat: vrijheidsberoving. Dat de categorieën van de DSM niet legitiem zijn maakt geen mallemoer uit, want zo'n nepdiagnose is toch enkel nodig om mensen die door iemand lastig gevonden worden vast te zetten zonder rekening te houden met de mensenrechten.

In psychiatrieland is het taboe om vrijheidsberoving te erkennen. Van Os houdt zich daar keurig aan. Alhoewel hij de diagnoses van de DSM als echte ziektes in twijfel trekt, spreekt hij over 'patiënten' en 'mensen die psychisch lijden' waarmee hij de schijn wekt dat het louter gaat om mensen die zich uit eigen beweging bij de psychiater zijn komen melden. Toch verraadt hij zichzelf door af en toe te refereren aan isoleercellen en (dwang)medicatie, waar hij zich niet tegen verzet. Hij stelt slechts dat (dwang)medicatie na verloop van tijd weer afgebouwd zou moeten worden, alsof dat überhaupt mogelijk is. Dat lukt ongeveer zo vaak als het succesvol aannaaien van een per abuis geamputeerd lichaamsdeel.

Hoeveel mensen in Nederland een BOPZ-maatregel is opgelegd is onbekend. Niemand telt, of degene die telt houdt zijn telling geheim. Statistieken zouden sowieso geen betrouwbaar beeld kunnen geven. Mensen zitten meestal levenslang 'vrijwillig' gevangen in de psychiatrie na tijdens een BOPZ-maatregel te zijn beroofd van woning, baan, gezin, beheer over eigen financiën, sociale netwerken, lichamelijke gezondheid en helderheid van geest. Dat valt te vergelijken met de vleugels en poten van een vogel breken, dan de kooideur open zetten en concluderen dat het dier er vrijwillig verblijft.

Daarnaast wordt psychiatrie toegepast op allerlei groepen die zich niet kunnen verzetten, van kleuters tot hoogbejaarden. Ook wordt het gesteld als voorwaarde voor voorzieningen, bij voorbeeld beschermd wonen.

Weliswaar wordt door de GGZ ook 'psychotherapie' geboden, maar dat strooit slechts zand in de ogen. Zonder nepdiagnose ook geen psychotherapie -- GGZ-medewerkers zijn geen vrijwilligers en moeten hun honorarium ergens kunnen declareren -- en zodra zo'n diagnose in het dossier komt hangt bij falen van de psychotherapie (bijna altijd) en/of verzet tegen de GGZ de dreiging van een BOPZ-maatregel boven het hoofd. Van Os vertelt hier allemaal niets over.

Tegen het eind van het boek merkt Van Os op dat '...veel patiënten, voorheen ernstig zorgbehoevend, je vertellen dat ze beter zijn geworden op basis van bijvoorbeeld een dieet, vitamines, leefstijlinzichten van een goeroe, ademhalingsoefeningen, een leefgemeenschap op basis van oosters filosofie ...  [H]et is mogelijk dat mensen belangrijke verbetering hebben ondervonden [dankzij kwakzalverij] ... omdat ze daar een stijl van bejegening en een aanzet tot zelfmanagement vonden die ze in de reguliere GGZ hebben moeten ontberen.' Merkwaardig, want in de GGZ wordt nooit iemand 'beter'. Dat wordt ook niet verwacht. Mensen worden verteld dat ze een levenslange ziekte hebben te vergelijken met diabetes. Beter of niet, de mensen die Van Os hiermee bedoelt zullen wel nooit 'ernstig zorgbehoevend' zijn geweest, anders waren ze immers niet instaat geweest zo'n alternatieve zorgverlener op te zoeken. Het succes van de kwakzalvers is, zoals Voltaire zei, 'de kunst de patiënt te amuseren terwijl de natuur hem geneest.' Zij bereiken dat zonder vrijheidsberoving en 'medicatie' (drogering). Daarentegen, mensen worden 'ernstig zorgbehoevend' gemaakt zodra ze over de drempel van de psychiatrie zijn verleid of geduwd, hetgeen de reden is dat niemand ooit 'beter' wordt.

Uiteraard heeft niet iedereen voldoende aan amusement. Mensen met echte beperkingen hebben praktische ondersteuning nodig. De duurste, minst effectieve en meest mensonwaardige manier om die te bieden is via de GGZ.

In plaats van zichzelf valselijk te portretteren als slachtoffer en de GGZ als een 'vrije markt' had Van Os beter erop kunnen wijzen dat zonder psychiatrische dwang en een socialistisch premie-stelsel (ook in de VS) de DSM een dun boekje zou zijn gebleven waar nauwelijks een kip naar kraait.

22.4.14

Toestemming? Bent u ooit gevraagd om toestemming?

Ervaringsdeskundige lanceert nieuwe site over Antidepressiva

Volgens de auteur, Mathijs -- hij vertelt verder niet over zichzelf want hij "wil zijn onafhankelijkheid bewaren" --  bevat de site een samenvatting van veel informatie die de afgelopen vijf jaar over antidepressiva is verschenen. Met name wordt er gewezen op de gevaren van bijwerkingen en onttrekkingsverschijnselen van SSRI's. De rol van hulpverleners, fabrikanten en de overheid komen tevens aan bod. Een kritische blik volgens de auteur gestaafd met bronnen.

Mathijs: "Het gaat om de inhoud. Wie ik ben is van ondergeschikt belang. Mijn hoop is dat de site bijdraagt dat mensen goed geïnformeerd worden. En dat de overheid eindelijk zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Namelijk een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren betreffende de positieve en negatieve effecten van SSRI's."

MeTZelf plaatst dit bericht voor geïnteresseerden. Uiteraard is MeTZelf niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden.

20.4.14

Zembla over privacy

Overigens, waarom maakt Zembla zich alleen druk over GGZ handelingen? Heeft iemand met een somatische aandoening dan geen behoefte aan privacy? En waarom zouden alleen somatische handelingen toetsbaar moeten zijn?

7.4.14

EPD voor ruim 50 locaties van Rivas Zorggroep van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem tot en met de paramedische zorg, de verpleegzorg en de thuiszorg in de verschillende regio's

waardoor Jan en Alleman inzage hebben, misschien op den duur zelfs ook de cliënt zelf.

Specialisten zijn totaal niet onder de indruk van de fraudeaanpak van het kabinet.

En dat gaat dan alleen over het geld, niet de medische dossiers.

Cocaïne-verslaafde ratten krijgen middel tegen Parkinson

in de onaflaatbare strijd om burgers te dwingen verslaafd te zijn enkel aan producten van door de overheid erkende farmaceuten.

Welk antidepressivum slikte de oud-bankier?

3.4.14

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft zijn bedenkingen. Zij is bang dat het initiatief ten koste zal gaan van de machtsrelatie van de huisarts tegenover de patiënt.

Veel patiënten gebruiken meer dan de dagelijks toegestane hoeveelheid van vrij verkrijgbare NSAID’s – diclofenac, ibuprofen, naproxen – en lopen zo een verhoogd risico.

Dat komt omdat ze op de markt worden gebracht als 'pijnstillers' terwijl het ontstekingsremmers zijn. Ze kunnen alleen pijn stillen die veroorzaakt wordt door ontstekingen. Ook artsen maken deze fout en schrijven ontstekingsremmers voor bij pijnen waar ze niet tegen helpen.

Weer antidepressivum-moorden in het nieuws.

26.3.14

Van der G. heeft geen psychische stoornis.

Waarom moet hij zich dan onder behandeling van een psychiater stellen?

Parket in België onderzoekt mishandeling in rusthuis

Zou in NL justitie in actie komen?

Meld ons uw ervaringen hiermee.

23.3.14

'Gelukkig zijn we nog redelijk gebekt. We komen voor haar op.'

Wie dergelijke familie niet heeft is de klos.

16.3.14

Doet ons aan onderstaand onderzoek denken...

Er was eens een student die voor zijn proefschrift onderzocht wat er gebeurt met een mier wanneer de poten verwijderd worden.

Met grote zorg werd het onderzoek voorbereid. Eerst werden genetici ingeschakeld om een hoogbegaafde miersoort te ontwikkelen. Vervolgens werden gedragskundigen betrokken om de geselecteerde mier te leren springen wanneer wordt geroepen 'spring'.

Vervolgens kon het experiment beginnen. De linker voorpoot werd verwijderd. 'Spring' zei de onderzoeker, en de mier sprong, weliswaar niet helemaal symmetrisch, maar de afwijking was niet significant. Een tweede poot werd verwijderd. 'Spring' zij de onderzoeker, en weer sprong de mier. Enzovoorts, tot dat de zesde poot verwijderd was. 'Spring' zei de onderzoeker, maar de mier sprong niet.

Dankzij dit zorgvuldig en gecontroleerd onderzoek weten we tegenwoordig dat wanneer alle zes de poten van een mier verwijderd worden, wordt hij doof.

En de promovendus leefde lang en gelukkig van de centen van de belastingbetaler.

7.3.14

Alsof je dat nog niet wist....

Met heel veel dank aan Mario de Koninck voor toestemming.

24.2.14

Kinderen verplicht door scholen en/of hulpverleners om medicijnen te slikken.Belgische psychologen maken reclame voor zichzelf

Tip: geef het geld uit noch aan pillen noch aan praten, maar geef het de gedeprimeerde in handen met het advies er iets leuks van te gaan doen.

12.2.14

Een medewerker kan chantabel worden.

En die TBS'er niet? 'Doe het met mij of je komt niet vrij.'

9.2.14

Wat wel het motief is geweest, moet volgens de raadsman duidelijk worden uit gesprekken met psychologen en psychiaters.

Die hebben voldoende fantasie om een motief te verzinnen maar dat wil nog niet zeggen dat het waar is.

28.1.14

Advocaat: aansprakelijk stellen ouders van Tristan van der Vlis, zijn werkgever, de staat en de politie Hollands Midden.

En de psychiaters de geknoeid hebben aan zijn hersenen?

Modern onderzoek:

Met heel veel dank aan René Leisink voor toestemming.

23.1.14

Mensen met een depressie lopen een verhoogd risico om de komende periode te overlijden dan mensen zonder een depressie...Waardoor het komt dat mensen met depressie een verhoogd overlijdensrisico hebben is niet duidelijk.

Ons wel. Het komt van de psychofarmaca.

Als het verhaal waar is, ten minste, want het gaat hier om slechts een literatuuronderzoek, bepaald geen betrouwbare vorm van onderzoek.

Met heel veel dank aan Mario de Koninck voor toestemming.

Jansen Steur gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van het medisch tuchtcollege

en wordt waarschijnlijk in het gelijk gesteld.

Wij houden u op de hoogte (of u ons).

Topje van de ijsberg

20.1.14

Bert Keizer in Zembla:

'De dokter doet ook niet allerlei alleen maar goeie dingen. Ik schrijf vaak rustgevende pillen voor. Dat zijn echt geen geneesmiddelen, want ik genees helemaal niks, maar die moeten ze slikken omdat ze bij mij zijn opgenomen. ... Dat is geen geneeskunde. Het heeft helemaal niets met begeleiding te maken. Het is alleen maar omdat ze bij ons zijn opgenomen.'

Noot van de MeTZelf-redactie - gebeurt in instellingen voor alle leeftijden.

12.1.14

Psychiatrisch patiënte twee keer vermoord.

Het  in het artikel genoemde leed -- wisselend gedrag, slecht verstaanbare woorden, schokkende bewegingen, pijn, het gevoel in brand te staan, kilo's aankomen, ernstige vermoeidheid, uitslag en in de war zijn -- is allemaal toe te schrijven aan psychofarmaca.

6.1.14

‘Een huisarts kent zijn patiënten en specialisten herkennen de valse klachten wel.’???

Niet, artsen werken vaak onbedoeld mee aan de misleiding. Dit leidt ook nog eens tot verhoogde ziektekosten en overbodige, schadelijke behandelingen. Bovendien geeft de rol van bewaker van inkomenssteun de arts macht in handen die niet bij de arts thuis hoort.

Hoe dan wel toegang tot inkomenssteun te bewaken? Enkele oplossingen: lekencommissies (jury's), steun gebaseerd alleen op financiële noodzaak zonder beschouwing van arbeids(on)geschiktheid, of private steun in plaats van steun gefinancierd door de belastingbetaler.

Blogarchief