naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

29.7.16

Verschrikkelijk voor de Drontenaar, dat hij deze ziekte heeft geërfd.

Maar een medicijn tegen hersensziekte bestaat niet en kan logischerwijs niet bestaan. Hij kan het ingezamelde geld beter verdelen onder de 13 families bij wie de ziekte voorkomt om praktische hulp mee in te kopen.

Een redelijk gebalanceerd artikel over Alzheimer, behalve de zinloze roep om te blijven zoeken naar een medicijn..."Als voorkomen van suïcide de enige reden is om iemand op te nemen in een gesloten afdeling, dan is het resultaat nul."

27.7.16

"Bij de actrice werd een goedaardige cyste op haar eierstokken ontdekt waar ze aan geopereerd moest worden."

Waarom móést dat? Als ze er geen last van had, kon ze het ook laten zitten. Jammer dat haar arts haar blijkbaar heeft onnodig opgezadeld met angst voor de dood.

26.7.16

En wéér een aanslag door een psychiatrisch gedrogeerde.

Wat we eerdergisteren zeiden over Chinesen geldt natuurlijk ook voor Japanners. Hier blijkt vast een psychofarmacum achter te zitten.

Update 1: Ja ja, het blijkt dat we weer gelijk hebben. Eerst had hij alleen een mening. Hij werd pas moordenaar na psychiatrische behandeling, dus psychofarmaca
Update 2: "Zijn lachende gezicht" kan een bijverschijnsel zijn van de (onttrekking van) een psychofarmacum.

24.7.16

Er zijn circa 1.400.000.000 mensen in China.

Als we een kwart daarvan aan de psychofarmaca kunnen krijgen zoals in het westen, dan zijn dat 350.000.000 nieuwe klanten voor de farmacie.

Het aantal gezinsdrama's en massamoorden zal bij hen toenemen zoals bij ons, want Chinese zenuwstelsels worden even ontregeld van psychofarmaca als Europese zenuwstelsels.

Bevolkingsonderzoek voor borstkanker

De Deense hoogleraar Peter C Gøtzsche (sic) publiceerde in 2012 een dik boek over dit onderwerp. Nederland wordt meermaals genoemd.
Zijn basisstelling is dat bevolkingsonderzoek niet alleen een verspilling van belastinggeld is, maar het is ook schadelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onder vrouwen die meedoen 25% meer behandeld worden voor kanker dan onder de vrouwen in de controlegroepen.

Toch is de algehele sterfte, dus niet alleen aan borstkanker maar ook aan andere oorzaken, significant hoger onder de vrouwen van het bevolkingsonderzoek. Dit valt te verklaren doordat bij een mammografie ook langzaam-groeiende tumoren worden ontdekt die vervolgens behandeld worden al zou de vrouw honderden jaren oud moeten worden om er ooit last van te krijgen. Bovendien zijn de behandelingen zelf – borstamputatie, bestraling, chemo – schadelijk voor de gezondheid. Zelfs de mammografie is niet onschuldig.

Tegelijkertijd krijgen de vrouwen bij wie geen tumoren worden ontdekt een valse voorstelling van hun veiligheid. De gevaarlijke tumoren, het soort dat snel groeit en uitzaait, worden bij bevolkingsonderzoek zelden ontdekt, juist omdat ze snel opkomen en groeien, dus er niet zijn op het moment van het onderzoek. De beste manier om borstkanker op te sporen, stelt Gøtzsche, is naar de dokter gaan wanneer zich symptomen voordoen.

Vanzelfsprekend is Gøtzsche zeer onpopulair onder beroepsgroepen die economisch of politiek belang hebben bij bevolkingsonderzoek.

Blogarchief