naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

4.8.16

Ze kregen allemaal een MRI-hersenscan bij aanvang van de kuur, en een week na het stoppen daarvan, om zo de reactie van het dopaminesysteem te bestuderen.

Het is niet mogelijk "de reactie van het dopaminesysteem te bestuderen" met een MRI of met welk ander middel ook.

,,Hier in Duitsland mag men alles, als de patiënt maar toestemming geeft en de verantwoordelijkheid draagt."

Prima beleid onder voorwaarde dat bij aantoonbare wandaden de behandelaar juridisch aansprakelijk gesteld kan worden. Was het in de reguliere geneeskunde ook maar zo.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap meent dat de nieuwe pillen weinig toevoegen omdat ze precies hetzelfde doen als de bestaande medicijnen. In andere landen worden de nieuwe middelen wel op grote schaal gebruikt.

Wellicht investeren de fabrikanten in die andere landen in mooiere gratis pennen?Mensen met overgewicht worden gemiddeld net zo oud als mensen met een gezond gewicht.

Wat is dan 'overgewicht'? Wie bepaalt dat? Waarom? Op grond waarvan?

1.8.16

Na 84 dagen waren twaalf patiënten er beter aan toe.

En de andere vijf? En na 252 dagen?

De diagnose kanker is niet altijd meer het onverbiddelijke doodvonnis dat het ooit was, maar is dat dankzij snellere diagnose?

Of is het, zoals Gøtzsche stelt, omdat de diagnose kanker steeds vaker wordt gesteld bij tumoren waar de patiënt nooit last van zou hebben gekregen?

Voorstel voor bezuiniging op zorg:

Geen zorggeld aan onderzoeksinstituten diens onderzoek aanwijst dat onderzoek (dus hun eigen vak) financieel loont.

Psychiatrie in crisis: Hebt u hier iets over vernomen in de media?

Begin vorige maand was er in Leiden een internationaal bijeenkomst ter viering van 50 jaar Geneesmiddelenbulletin, aldus het gerenommeerde Brits medisch tijdschrift BMJ.

Onder de sprekers waren de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche en de Amerikaanse emeritus hoogleraar Allen Frances. De laatste is vooral bekend als hoofd van het comité dat de vierde versie van de DSM -- ook wel genaamd de “psychiatrische bijbel” -- heeft geschreven. Beide hoogleraren lieten zich kritisch uit over hedendaagse psychiatrische praktijken. Gøtzsche stelde dat 97% van de psychofarmaca meer kwaad dan goed aanricht. [Tussen zijn boek en dit artikel is een percentje verdwenen.] Frances was daar grotendeels mee eens, maar stelde dat mensen met “ernstige” psychiatrische ziekte aan hun lot overgelaten worden terwijl mensen met triviale probleempjes overbehandeld worden.

Pikant detail is dat volgens dit artikel de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, zeg maar de psychiatersbond, deze bijeenkomst heeft geboycot en de leden heeft gemaild dat ze weg moeten blijven omdat de bijeenkomst zou zijn: "antipsychiatrie, antiwetenschap en slecht voor de patiënten." Toch waren 40 van de 400 aanwezigen NLse psychiaters, aldus dit artikel. Niet vermeld wordt of die 40 lid zijn van de NVvP.

Volgens de journalist was hem verteld dat er in NL een overvloed aan psychiaters is [in schril contrast tot de veel gehoorde bewering dat er een tekort is]. Zij kunnen slechts twee behandelingen voorschrijven, namelijk psychofarmaca en psychotherapie. Maar in NL wordt psychotherapie overheerst door psychologen, en als de psychofarmaca dan ook nog blijken teleur te stellen, blijven psychiaters over met lege handen en angsten voor de toekomst van hun vak, suggereert het artikel.

Of er werkelijk in NL een overvloed aan psychiaters is, dus dat bijvoorbeeld een deel werkloos is, weet ik niets van. Ook concurrentie met psychologen merk ik niet. Wel kom ik in de artsenkamer van inrichtingen vooral jonge artsen tegen, vaak nog in opleiding, die in de intramurale pikorde lager lijken te staan dan de verpleging. Het werk van de gediplomeerde psychiater schijnt zich vooral af te spelen op gepantserde kantoren en bestaat uit het genereren van brieven.

Dat ze collectief vrezen voor de toekomst van hun vak betwijfel ik. De psychiatrie gaat immers eigenlijk niet over geneeskunde maar is immer een dekmantel geweest voor het échte vak van de psychiater: het verhullen van de onoplosbaarheid van maatschappelijke problemen.

Psychiatrie is hard nodig om de gaten van de overheid op te vullen. Wat doen we met de burger die met zijn geschreeuw 's nachts de buren wakker houdt, dreigt de gaskraan open te laten staan, het straatbeeld vervuilt met zijn dakloosheid of niet instaat blijkt de regie over zijn leven te houden? Wat is wijsheid bij omgangsregelingen met kinderen van vechtscheidende ouders, straftoepassing bij een duidelijk verwarde delictspleger of een hoogbejaarde die zijn vermogen liever uitgeeft dan spaart voor de erfenis van de (klein)kinderen? Hoe troosten we de slachtoffers van oorlogsgeweld, kindermishandeling, liefdesverdriet, rouw, armoede of eenzaamheid?

De lege handen zijn niet van de psychiater maar van de rechter en de politicus. Een psychiaterhand is gauw gevuld met farmacie.

Blogarchief