naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

9.12.17

Hij heeft dringend medische verzorging nodig en kan bij uitblijven daarvan in een catatonische toestand raken, waarbij hij verstijft en niet meer kan praten.

Was nooit met die 'medicatie' begonnen, dan kon dit niet gebeuren. En beweer niet dat hij het 'nodig' had want niemand wordt beter van psychofarmaca, alleen slechter.

5.12.17

Een aanvullende dekking die helemaal geen verzekering is maar eigenlijk een abonnement

De aanvullende verzekering is zo duur en dekt zo weinig dat niet gesproken kan worden van verzekering -- per definitie een fonds voor calamiteit.

4.12.17

Patiënten met de hoogste zorgkosten in beeld gebracht ... hart- en vaatziekten, oncologische aandoeningen en psychische en gedragsstoornissen.

Het hoogste Nederlandse gerechtshof oordeelde dat de uitwisseling van gegevens via het LSP aanvaardbaar is, omdat de patiënt daarvoor uit vrije wil toestemming geeft.

Hebt u toestemming gegeven? Of geweigerd? Is het onderwerp überhaupt onder uw aandacht gebracht?

MeTZelf wil graag weten hoe u het LSP (andere naam voor EPD, die door de eerste kamer was verworpen) ervaart. Laat ons weten!

3.12.17

Wie wil er niet zo gezond zijn als Doutzen Kroes, Dirk Kuijt of George Clooney?

Mooi zijn is niet hetzelfde als gezond zijn.

Oproep gynaecoloog Jurgen Piek: Als je toch geopereerd wordt aan je buik en je hebt geen kinderwens (meer), laat dan je eileiders meteen ook weghalen.

Oproep MeTZelf: laat zo min mogelijk weghalen uit je lijf en wees skeptisch over preventieve handelingen.

Blogarchief