naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

8.3.18

Het OM let scherper op de uitvoering van de euthanasiewet.

Ten onrechte denkt men dat in NL de euthanasiewet recht geeft op euthanasie. Een dergelijk recht bestaat niet. De wet regelt slechts dat de arts niet vervolgd wordt mits is voldaan aan bepaalde voorwaarden. Toetsing is achteraf, sporadisch en willekeurig. Hierdoor kan de arts nooit zeker weten dat hij niet vervolgd zal worden. Dit zal artsen terughoudend doen zijn in het melden van euthanasie. Wat niet wordt gemeld, wordt niet onderzocht...

Geen opmerkingen:

Blogarchief