naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

8.3.18

Bij een delier heeft de patiënt plotseling last van ernstige verwardheid door een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie

of farmacum.

Een deskundige bevestigde dat medicatie tegen de ziekte [van Parkinson] ‘extremen’ in H’s gedrag kan hebben veroorzaakt.

Het OM let scherper op de uitvoering van de euthanasiewet.

Ten onrechte denkt men dat in NL de euthanasiewet recht geeft op euthanasie. Een dergelijk recht bestaat niet. De wet regelt slechts dat de arts niet vervolgd wordt mits is voldaan aan bepaalde voorwaarden. Toetsing is achteraf, sporadisch en willekeurig. Hierdoor kan de arts nooit zeker weten dat hij niet vervolgd zal worden. Dit zal artsen terughoudend doen zijn in het melden van euthanasie. Wat niet wordt gemeld, wordt niet onderzocht...

Argus laat ons weer lachen!


Met heel veel dank aan René Leisink voor toestemming om over te nemen.

Blogarchief