naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

2.1.20

Zijn zoon is nu drie jaar ‘schoon’, nadat in 2016 bij hem leverkanker werd geconstateerd.

Dit is een voorbeeld van zinnige besteding van zorgkosten. De groeiende kosten die ”niet houdbaar en niet organiseerbaar” zijn worden mede veroorzaakt door onzinnige besteding aan handelingen waar mensen zieker van worden in plaats van beter.

31.12.19

Er bestaat geen onaanvechtbare definitie van ziekte ... Wat ziek is, berust op afspraken die altijd voor discussie vatbaar zijn.

Een dermatoloog met een bloedhekel aan huisartsen

Artsen vallen elkaar alleen af wanneer ze ruzie hebben.

In dit geval hebben beide artsen gelijk. De poortwachterrol van de huisarts belemmert toegang tot zorg, en de Zorgkaart Nederland, hoe goed bedoeld ook, kan niet voorspellen hoe tevreden een individu zal zijn met bepaalde zorg.

Illegale medicijnhandel heeft vrij spel op het internet.

Oplossing: schrap de opiumwet.

Blogarchief