naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

11.12.17

Filosoof en arts Marli Huijer: Stel, de kloof tussen rijk en arm groeit, dan kun je besluiten: die collectieve middelen zijn er voor mensen met een lage positie.

Gezien onderzoekers consequent stellen dat mensen met een 'lage positie' (dat heet in vakjargon een lage socio-economische status) grootgebruikers zijn van de gezondheidszorg, zou je net zo goed kunnen concluderen dat zij dienen -- voor het collectieve belang -- uitgeroeid te worden. Dat was de heersende visie onder wetenschappers in de ontwikkelde wereld vanaf ongeveer midden 19de eeuw tot eind Tweede Wereldoorlog, en toont het gevaar van uit te gaan van een 'gemeenschappelijk belang.'

9.12.17

Hij heeft dringend medische verzorging nodig en kan bij uitblijven daarvan in een catatonische toestand raken, waarbij hij verstijft en niet meer kan praten.

Was nooit met die 'medicatie' begonnen, dan kon dit niet gebeuren. En beweer niet dat hij het 'nodig' had want niemand wordt beter van psychofarmaca, alleen slechter.

5.12.17

Een aanvullende dekking die helemaal geen verzekering is maar eigenlijk een abonnement

De aanvullende verzekering is zo duur en dekt zo weinig dat niet gesproken kan worden van verzekering -- per definitie een fonds voor calamiteit.

4.12.17

Patiënten met de hoogste zorgkosten in beeld gebracht ... hart- en vaatziekten, oncologische aandoeningen en psychische en gedragsstoornissen.

Het hoogste Nederlandse gerechtshof oordeelde dat de uitwisseling van gegevens via het LSP aanvaardbaar is, omdat de patiënt daarvoor uit vrije wil toestemming geeft.

Hebt u toestemming gegeven? Of geweigerd? Is het onderwerp überhaupt onder uw aandacht gebracht?

MeTZelf wil graag weten hoe u het LSP (andere naam voor EPD, die door de eerste kamer was verworpen) ervaart. Laat ons weten!

3.12.17

Wie wil er niet zo gezond zijn als Doutzen Kroes, Dirk Kuijt of George Clooney?

Mooi zijn is niet hetzelfde als gezond zijn.

Oproep gynaecoloog Jurgen Piek: Als je toch geopereerd wordt aan je buik en je hebt geen kinderwens (meer), laat dan je eileiders meteen ook weghalen.

Oproep MeTZelf: laat zo min mogelijk weghalen uit je lijf en wees skeptisch over preventieve handelingen.

2.12.17

Argos over afbouwen antidepressiva

Argos concludeert dat het de zorgverzekeraars zijn die zich verzetten tegen 'taperingstrips', maar zou hier niet achter zitten dat de farmaceuten met iets dreigen? Immers voor de verzekeraars is succesvol afbouwen goedkoper dan almaar doorbetalen.

Hoor de uitzending door op de kop te klikken.

30.11.17

Wie wil er nu tegen een karig loon en onder hoge druk werken met verkrachters en moordenaars?

Voeg daaraan toe dat de 'medische' kennis die voor dergelijk werk nodig is niet bestaat, waardoor medewerkers steeds tegen de grenzen van hun eigen vak aanlopen.

Het regime in de gesloten jeugdzorg verschilt qua straffen, sfeer, ondersteuning en scholing nauwelijks van jeugdgevangenissen

en daar worden ze ook al niet geholpen met hun problemen. Dat kán het personeel namelijk niet, en in hun onmacht, grijpen ze naar agressie tegen degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

28.11.17

Argus

Met heel veel dank aan René Leisink

27.11.17

Forensisch psychiatrische afdeling Roosenburg van Aventurijn, waar verdachte Michael P. verbleef mag geen zware complexe patiënten meer opnemen.

Wie mogen ze dan wél opnemen? Lichte, eenvoudige misdadigers? Onschuldig gedetineerden? En kunnen ze dát dan wel?

Een op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening...

Vier op de vier medewerkers van de Hersenstichting, met voorop de directeur en 'Neurowetenschapper Laura Rigter' en nu ook het RIVM verdienen aan de misleidende campagnes van de Hersenstichting.

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen nu dat er extra maatregelen worden genomen om te zorgen dat medicijnen niet meer door het rioolputje gaan.

Voortaan geen urine of ontlasting van pillenslikkers door de WC?

24.11.17

Kerstboom ,,zorgt voor een neurologische verandering in je brein waar je gelukkig van wordt"

Wat fijn dat er psychologen zijn die deze wetenschappelijk aangetoonde feiten met ons delen...

Het doel is lijden verlichten, niet leven beëindigen.

Onwaar. Het doel is leven beëindigen met omzeiling van de euthanasiewet.

22.11.17

Helft specialisten vreest om aangeklaagd te worden

Waarom? Zoiets is in NL zeldzaam, en dat de aanklacht gegrond wordt gevonden is zeer extreem zeldzaam.

Waarom worden überhaupt baarmoeders verwijderd?

Volgens deze site is dat nooit nodig.

Simons heeft al tijden 'ontzaglijk veel jeuk' aan zijn been. Op een dag wreef hij erover en ging zo het vel mee.

Bijverschijnsel van het 'hele apotheek in je lichaam'.

17.11.17

De man zou het meisje eind vorig jaar eerst hebben bedwelmd, om haar daarna te verkrachten. ... Uit onderzoek bleek dat ze verdoofd is geweest met het middel temazepam.

Hoe kwam hij daaraan?

Professionals vinden van elkaar dat ze incompetent zijn en spreken dat achter elkaars rug om ook uit.

Vóór de decentralisering was het niet beter, er waren alleen beter sluitende doofpotten. Jeugdzorg kán niet slagen want iedere jeugdige is een individu met eigen pakket problemen en behoeften.

16.11.17

Bijna driekwart van de Nederlanders ontving vorig jaar een recept van de dokter.

Geen wonder dat de vissen gek worden...

Zijn Amerikaanse vissen echt zo stoned van antidepressiva? NRC checkt het.

MeTZelf heeft deze informatie al bijna twintig jaar op de website staan. Wellicht blijkt al het andere dat op onze site staat ook waar te zijn?

6.11.17

Volgens de rechter heeft hij de 'stellige overtuiging' dat zij (sic) gedrag nodig was om de veiligheid in Nederland ter discussie te stellen.

Een man vond de slingerende rugzakken van een groep militairen die aan het oefenen was, waarin o.a. toegangspasjes naar het kazerneterrein en een universele sleutel. Is dit aanleiding om de toezicht op de veiligheid van kazernes te verscherpen? Welnee, dit is aanleiding om een man gek te verklaren en zonder eerlijk proces of mensenrechten te beroven van zijn vrijheid. Zijn wij hier in China?

23.10.17

Altrecht gaat deze week met een overzicht komen, waarin staat met welke straffen de patiënten van Aventurijn rondlopen.

Straffen? In een zorginstelling?

De (on)wenselijkheid en (on)mogelijkheid van meten is weten in de geestelijke gezondheidszorg.

Het is wel mogelijk. Probleem is dat het gemeten getal wordt nul.

Bovendien gaat de GGZ niet alleen om het welzijn van de verzekerde maar ook en juist om straf en vrijheidsberoving van de verzekerde zonder inachtneming van de mensenrechten. Zie het bericht hierboven.

21.10.17

Hij ... weigerde zijn medicatie. ... [Hij] stak haar tijdens het beluisteren van wat muziek, of direct daarna, vanuit het niets in haar nek.

Dit is een typische onttrekkingsverschijnsel. Hoe te voorkomen? Nooit beginnen met psychiatrische 'medicatie'.

18.10.17

Jan van Blarikom, directeur bij Zeeuwse GGZ-instelling: "Huisartsen moeten stoppen met het voorschrijven van al die medicijnen."

Lees ook de reacties van lezers. Daar zit vaak meer gezond verstand in dan in de stellingen van "deskundigen."

In minimaal dertigduizend publicaties hebben wetenschappers per ongeluk de verkeerde cellen gebruikt.

Een raar bericht dat doet vermoeden dat Radboudonderzoekers Willem Halffman en Serge Horbach iets te verkopen hebben. ... overigens sluiten wij ons aan bij reageerder Poe: "Er is al zoveel duurbetaalde wetenschappelijke nep."
Er is al zoveel wetenschappelijke duurbetaalde nep .
Er is al zoveel wetenschappelijke duurbetaalde nep .
Er is al zoveel wetenschappelijke duurbetaalde nep .
Er is al zoveel wetenschappelijke duurbetaalde nep .

17.10.17

De twee tijgers die uit de Syrische stad Aleppo zijn gered worden verzorgd en medisch behandeld, om zo hun angsten en trauma's weg te nemen.

Antidepressiva? Psychotherapie?Nb ... "Transport zonder ze te verdoven heeft ze heel erg geholpen."

16.10.17

Euthanatica ("medicatie" om mee zelfmoord te plegen)

Wij vragen ons of hoe voor deze middelen dubbelblind onderzoek wordt gedaan?

„Voor het eerst hebben we nu laten zien dat ... bruine vet minder actief wordt bij langere blootstelling aan licht.”

Gekoppeld met de schimmige praktijken in de onderzoekswereld moet toch de wenkbrauwen doen fronsen over hoe het geld van de belastingbetaler wordt uitgegeven.

30.9.17

Argos ontdekte 'schimmige praktijken in subsidieland' betreffende medisch onderzoek.

Men kan zich afvragen of als in de fase van subsidie-aanvraag belangenverstrengeling optreedt, dat niet optreedt in andere fases van het onderzoek...

Hier een korte samenvatting van het programma.

10.9.17

VEILIGHEID IN DE GGZ Leren van incidenten en calamiteiten

door Alette Kleinsman en Nico Kaptein
2017 (hetgeen overigens niet in het boek staat)

Boekbespreking door Mira de Vries

Veel auteurs verzuimen hun termen te definiëren. Dezen niet. Ze openen meteen met een definitie: "In dit boek verstaan we onder patiëntveiligheid: het minimaliseren van de kans op onbedoelde schade aan de patiënt tijdens het zorgproces." Dit hebben ze overgenomen van de Werkgroep patiëntveiligheid van de Raad Kwaliteit van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). Zou de FMS ook bedoelde schade erkennen?

Aan de hand van twaalf gefictionaliseerde incidenten en één waargebeurd verhaal wordt de rode draad door het boek uiteen gezet, namelijk dat bij calamiteiten het aanwijzen van een zondebok contraproductief is. "Niet de mens die een fout heeft gemaakt maar de situatie waarin een mens fouten gaat maken" dient leidend te zijn voor onderzoek. Bovendien de angst voor represailles ontmoedigt zorgverleners van het geven van openheid van zaken.

Een voorbeeld uit hoofdstuk 3 is het toedienen van de medicatie bestemd voor Peter Bergman aan Pieter Bergstra, waardoor de laatste twaalf maal de voorgeschreven dosis Leponex binnen krijgt. Wanneer de verpleegkundige aangewezen wordt als schuldig gaan belangrijke lessen verloren. Zij is een invalster die de patiënten niet kent. Ze werkt in een gejaagde sfeer wegens personeelstekort. En de routines zijn chaotisch, bijvoorbeeld medicijnen worden hap snap toegediend. Na een analyse van het voorval zonder het beschuldigen van een individu kunnen verbeteringen aan het systeem worden ingevoerd om herhaling te voorkomen. Bij voorbeeld, medicijnen worden voortaan alleen in de medicijnkamer toegediend en patiënten worden actief betrokken bij het monitoren van hun medicatie. Patiënt Bergstra heeft overigens geen blijvend letsel aan zijn vergiftiging overgehouden, wat kan in een gefictionaliseerd verhaal.

Een ander voorbeeld is Monique uit hoofdstuk vijf die met haar collega's besluit goed op Harold te letten omdat "ze twijfelde of hij zijn medicatie nog wel nam." Wanneer blijkt dat Harold 's nachts voor de trein is gesprongen wordt zij aangewezen als zondebok. Zij had "een grote fout ... gemaakt door geen psychiater in te schakelen." Dat heeft zij niet gedaan omdat er steeds wisselende psychiaters zijn geweest waarvan de laatste een onplezierig karakter heeft. Hierdoor worden niet alleen Monique maar ook de andere verpleegkundigen ontmoedigd van de psychiater te raadplegen. De auteurs merken niet op dat Monique, na jaren werkzaam te zijn in de psychiatrie, vast inmiddels gemerkt heeft dat psychiaters sowieso niet beter de toekomst kunnen voorspellen dan verpleegkundigen of zelfs leken. Ze geven elders toe dat "de validiteit van ... risicotaxatie matig" is, maar schijnen niet in te zien welke rol deze onbetrouwbaarheid speelt in het systeem. De indruk wordt gewekt dat de auteurs tips geven voor het beschermen niet zo zeer van de patiënt alswel het personeel.

Marianne uit hoofdstuk 4 is zelf psychiater. Haar patiënt lijkt niet suïcidaal. Pas na het voorschrijven van antidepressiva komen er aanwijzingen dat hij dat wel is. Omdat hij zich verzet tegen opname houdt ze het bij mindere maatregelen. Dan hangt hij zichzelf op. Marianne had zich kunnen indekken tegen kritiek als zij een collega had betrokken bij haar beslissing, stellen de auteurs. Uit het verhaal is overduidelijk dat juist de antidepressiva hebben geleid tot de zelfdoding, maar dat benoemen de auteurs niet. Een tweede psychiater had geen ander advies gegeven. Nul besef van het gevaar van antidepressiva maal hoeveel psychiaters er dan ook bij betrokken worden blijft nul. Het verspreiden van de verantwoordelijkheid beschermt wel de psychiater maar niet de depressiveling. Merkwaardig dat de auteurs zelf stellen dat "Ongeveer 90% van de mensen die suïcide plegen hebben op het moment van de suïcide een psychiatrische diagnose" en dus slikken antidepressiva. Dat brengt hun niet op het idee te stoppen met psychiatrische diagnoses en bijbehorende drogering.

In zowel hoofdstuk 9 als 10 gaat het overduidelijk om calamiteiten als gevolg van onttrekkingsverschijnselen van neuroleptica ("antipsychotica"). Door deze verschijnselen "psychoses" te noemen (psychiaters houden ook van het woord decompensatie) wordt de oorzaak van de calamiteiten verhuld. Maar dit is juist niet de conclusie die de auteurs trekken. Jammer, want voor dergelijke verschijnselen bestaat preventie die 100% effectief is: nooit beginnen aan psychofarmaca.

In hoofdstuk 12 wordt "grensoverschrijdend gedrag" aan de kaart gesteld. "In 2016 ontving de inspectie 260 meldingen die betrekking hadden op ... seksueel misbruik. ... 60 meldingen waren afkomstig uit de GGZ waarbij in 40 gevallen een hulpverlener was betrokken." Met andere woorden, in twee uit de drie gevallen was de dader een zorgverlener. Toch kiezen de auteurs voor een voorbeeld van een patiënt die aangetroffen wordt in het bed van een medepatiënt. Er zou geen aanwijzing zijn dat iets seksueels heeft plaatsgevonden dus het hele onderwerp wordt afgedaan met een verhaal over een storm in een glas water. Er volgt een interessante discussie over wat één op één toezicht wel en niet is. Jammerlijk genoeg wordt met geen woord besproken hoe "het systeem" misbruik door personeel kan voorkomen. Dit past naadloos in het beeld dat het de auteurs eigenlijk meer gaat om het beschermen van zorgverleners dan patiënten.

Wanneer iets fout gaat, althans, wanneer die fouten bekend worden, worden zorgverleners slachtoffer van onderzoeken en beschuldigingen. Dit verbetert niet het systeem waarin de fout gemaakt wordt, een redelijk standpunt. Alleen jammer dat de auteurs hierin doorschieten. "Zorgverleners zijn bevlogen mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel." Allen? Niet ieder incident valt te wijten aan "de situatie waarin een mens fouten gaat maken." In elke organisatie kunnen er individuen zijn die ondanks hun opleiding onvoldoende vaardig of competent zijn. Ze kunnen ook een ongepaste persoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld ze zijn weinig empathisch, machtzuchtig of reageren hun privéfrustraties af op de mensen diens zorg aan hen is toevertrouwd. Het identificeren en verwijderen van zulke rotte appels is evengoed een taak van het systeem. Bovendien is verderfelijkheid aanstekelijk. Dat de auteurs dit onderwerp buiten beeld houden is zeker niet omdat het nooit vóór komt.

Wel goed aan het boek is dat de auteurs erop wijzen dat bij een calamiteit meerdere slachtoffers zijn betrokken. Bij voorbeeld, wanneer in hoofdstuk 2 een patiënt wordt doodgestoken door een medepatiënt, is de gestoken patiënt primaire slachtoffer. Zijn nabestaanden zijn secundaire slachtoffers. Ook de steker is slachtoffer. Hij zal gevolgen ondervinden, terwijl hij daar juist wás om beschermd te worden. Zijn naasten zijn secundaire slachtoffers. Zijn ouders hadden meermaals gewaarschuwd dat hun zoon een mes op de kamer heeft, maar voelden zich niet gehoord. De andere patiënten op de afdeling zijn eveneens secondaire slachtoffers vanwege de onrust dat het incident bij hen veroorzaakt. En de medewerkers zijn secondaire slachtoffers, want zij zijn zeer geschrokken en professioneel "beschadigd." Dit is zeker waar, en het is een goede zaak dat de auteurs erop aandringen dat met alle partijen eerlijk en open gesproken wordt, en gekeken wordt naar welke hulp zij nodig hebben. Open kaart spelen met (nabestaanden van) slachtoffers helpt hen het gebeurde te verwerken, en, jawel, verkleint de kans op klachten en tuchtzaken.

Na een calamiteit zou het onderzoek dus moeten aansturen niet op het aanwijzen van een schuldige maar op verbetering van het systeem. En toch geven de auteurs toe: "Daar waar wij spreken van 'oorzaken' ... is van belang te beseffen dat causaliteit eigenlijk niet kan worden vastgesteld en je nooit met zekerheid kunt voorspellen hoe een aanpassing in het systeem, die we meestal 'verbetering' noemen, in de praktijk uitwerkt." Aan het systeem op zich -- aan de legitimiteit van de GGZ -- twijfelen ze niet.

In de laatste casus wordt zonder fictionaliseren de brand bij GGZ Rivierduinen in Oegstgeest op 12 maart 2011 besproken. Er volgde vele nare en in de optiek van de bestuursvoorzitter overbodige onderzoeken. Wel heeft het eigen onderzoek geleid tot verbeteringen aan het systeem die ook in andere instellingen zijn ingevoerd. De enige die genoemd wordt is het huisvesten van de meest onzelfredzame patiënten op een plek waar ze bij calamiteit het eerst kunnen worden geëvacueerd. "De exacte oorzaak van de brand is nooit achterhaald" ondanks al die onderzoeken.Waarschijnlijk genetisch...

9.9.17

Argos over de macht(smisbruik) van de farmacie

Klik op de kop hierboven om de uitzending te beluisteren.

Lees ook over het afscheid van de heer Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelen-bulletin.


Met dank aan PsychSearch voor de afbeelding.


8.9.17

Weer Lariam in het nieuws

Tip: bang voor malaria? Reis dan niet naar gebieden waar deze ziekte voor komt.

7.9.17

5.9.17

Hier in ons eigen land ... triest ... maar niet unique.

En dan te denken dat de 'agressie' sowieso waarschijnlijk veroorzaakt is door medisch handelen...

Zie ook dit artikel

En dit artikel

Voer verder op onze blog de zoekterm "politie" in voor meer artikelen over betrokkenheid van politie bij psychiatrische mishandelingen.

4.9.17

Veroorzaakt ADHD slapeloosheid, of is het andersom – en zijn het juist slaapstoornissen die ADHD veroorzaken?

Of zijn het de amfetamines (Ritalin e.a.)?

Man stelt vrouw te hebben vermoord onder invloed van hoestmedicijn.

De producent van het hoesmedicijn ontkent een mogelijk verband. Toch zijn bepaalde stoffen in dit middel bij hoge doseringen wel degelijk in verband te brengen met hallucinaties en psychoses. Ze worden ook recreatief gebruikt. Dit toont voor de zoveelste keer aan dat geen enkel farmacum veilig is, zónder of mét doktersrecept.

Edit: Hier het artikel in het Nederlands.

1.9.17

Waarom is het zo moeilijk om kinderen met een psychische ziekte de hulp te geven die ze nodig hebben?

Omdat niemand weet hoe dat kan. Die kennis bestaat niet.

Het artikel lezen zonder inloggen:
https://www.topics.nl/waarom-is-het-zo-moeilijk-om-kinderen-met-een-psychische-ziekte-de-hulp-te-geven-die-ze-nodig-hebben-apn4514109vk/b58cd04bab6c8ec29703d8a3c56a64ee1428815bbaf6f498c221c305fc1459a8/?utm_term=ankeiler&referrerBrand=ad&utm_campaign=topics-integratie-niet-ingelogd&utm_medium=referral&utm_source=AD&utm_content=topics


30.8.17

De macht van de deale... eh... dokter...

Met toestemming en dank overgenomen van PsychSearch

22.8.17

Erwin Kompanje, klinisch ethicus aan de Erasmus Universiteit, heeft 'nooit goed begrepen' waarom arme mensen hun nieren niet mogen verkopen.

Waarom alleen arme mensen?

Ook bij rijke mensen zijn chirurgen doorgaans niet voortvarend met het verstrekken van informatie over de risico's van een operatie. Alleen al de narcose draagt risico's met zich mee. Het verwijderen van een nier is uiterst risicovol, om niet te spreken van de nadelen van het voortleven met slechts één nier.

Ons voorstel is dat mensen die toen ze nog gezond waren zich hebben opgegeven voor orgaandonatie, wanneer ze voor zichzelf een orgaan nodig hebben, voorrang genieten.

21.8.17

Mededeling van ons kantoor:

Voorheen communiceerde wij via een Yahoo-lijst. Deze lijst is verouderd en wordt binnenkort opgeheven. Per deze gelegenheid willen we het (e-mail-)adressenbestand opschonen. Heb je een nieuw e-mailadres en ben je vergeten dit aan ons te melden? Of ben je nog niet aangemeld voor onze mededelingen en zou je die wel willen ontvangen (maximaal twee per jaar)? Meld dit dan aan ons via info@metzelf.nl .

Let op! Meld geen privé-informatie op deze blog!

15.8.17

Leidse wetenschappers gaan onderzoeken of ouderen met dementie minder agressief gedrag vertonen als zij stoppen met het slikken van bloeddrukverlagers.

Probeer ook eens als er niet begonnen wordt met psychofarmaca (want wanneer eenmaal begonnen wordt, is de schade al geschiedt en is er geen weg terug meer).

14.8.17

Nu de artsen nog...

Mensen die de eerste symptomen van Alzheimer vertonen, maken opvallend weinig serotonine aan in hun hersenen. ... Van hun hersenen werden MRI-scans en PET-scans gemaakt.

Een nieuwe indicatie is gevonden voor de aan reputatieschade-leidende SSRI's (antidepressiva). Hiermee kunnen de octrooien weer jaren worden verlengd. Met voldoende gelobby en omkoperij zal geen toezichthouder zich afvragen sinds wanneer het mogelijk is serotoninegehalte in mensenhersenen te bepalen met een scan of welk ander methode dan ook.

31.7.17

In totaal gaat in de Zorgverzekeringswet 3,2 miljard euro aan GGZ-kosten om.

Voor dat bedrag, hoeveel mensen genezen?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde deze maand dat er in één jaar 35 Europeanen zijn overleden aan de mazelen. De organisatie spreekt van een 'onaanvaardbare tragedie'. Roemenië is het zwaarst getroffen. Daar stierven 31 eraan.


In heel Europa stierven 35, waarvan in Roemenië 31. In de rest van Europa dus 4. Bevolking van Europa: 743.100.000. 

We weten niets over de personen die stierven, bv hadden zij al andere gezondheidsproblemen zoals ondervoeding of COPD?

Voor ieder getroffen gezin zijn de sterfgevallen tragisch. Maar om te spreken van een 'onaanvaardbare tragedie' voor heel Europa?

30.7.17

24.7.17

Het OLVG in Amsterdam geeft huisartsen voortaan direct toegang tot de radiologiebeelden van hun patiënt. Naar eigen zeggen is het OLVG het eerste ziekenhuis in Nederland dat dit doet.

Niet waar, gebeurt elders al jaren. Stilletjes ingevoerd en niemand heeft toestemming gevraagd van de patiënt voor het delen van zijn beeldmateriaal.

20.7.17

Gegevens die op een beschermde server opgeslagen hadden moeten worden, stonden op een server die voor alle ambtenaren toegankelijk was.

We hebben het zo vaak gezegd, en we zeggen het nogmaals: privacy in de zorg bestaat niet (tenzij misbruikt om informatie over handelen van zorgverleners af te schermen).

Na 45 jaar is de helft van de medische feiten alweer achterhaald of weerlegd.

In de natuurkunde is dat 13,7 jaar omdat in de natuurkunde niet zulke grote financiële en politieke belangen spelen.


Mocht Laura vrijkomen volgende week dan krijgt ze een betere kans om met haar familie in het reine te komen en voor zo goed als het kan haar rol als moeder weer op te pakken.

Dan zal blijken dat het niet goed gaat met de langdurig van hun moeder gescheiden en getraumatiseerde kinderen, en komen er kinderpsychiaters aan te pas die stellen het probleem op te lossen met pillen.

19.7.17

Geen enkele anticonceptiepil is risicoloos.

Overigens is er een anti-pil-hetze gaande in de media?

17.7.17

Geweld tegen personeel van gevangenissen en tbs-klinieken komt steeds vaker voor. ... De Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen maakt zich ernstig zorgen om het geweld.

Zijn het de onmenselijke omstandigheden? Is het de drogering of onttrekking daarvan? Is het de frustratie over psycho-onzin waar gedetineerden gedwongen aan blootgesteld worden? Zoekt iemand überhaupt uit waaróm?

9.7.17

Is sport gezond?

In de Nederlandse poliltiek wordt Sport in één adem genoemd met Volksgezondheid en Welzijn.

Al is het slechts een uurtje krachttraining per week, stelde onlangs de Nijmeegse onderzoekster Esmée Bakker (24), sport voorkomt "hoge bloedsuiker, een te hoog cholesterolgehalte, overgewicht, verkeerde bloedvetten en een verhoogde bloeddruk."

Maar sport en/of krachttraining veroorzaakt ook overbelasting van het hart, blessures en artrose om niet te spreken van doping, hooliganisme en andere vormen van agressie en misbruik.

Bewegen is gezond, maar bewegen hoeft geen sport te zijn. Wandelen, fietsen, tuinieren, huis schoon maken, trappen lopen, meeschommelen met muziek en andere rustige vormen van bewegen zijn meer gezond dan sport. Vindt u het beoefenen van sport leuk, geniet er dan van, maar raak niet in de ban van de pro-sport propaganda.

6.7.17

Wat de officier van justitie betreft was de verdachte van de moord op Jessica Slui niet onder invloed van drugs of medicatie.

Ontrekkingsverschijnselen, meneer OvJ! Die kunnen heel lang voortduren, zelfs jaren nadat de middelen niet meer in de urine of het bloed worden aangetroffen.

4.7.17

Volgens het OM 'heeft onderzoek aangetoond dat er geen direct verband is tussen de fouten die in het ziekenhuis zijn gemaakt en het overlijden van de patiënt'.

Waar het écht om draait is dat artsen in onze maatschappij een priesterstatus genieten en dus niet aangesproken worden.

30.6.17

Of een arts wel of niet aanslaat op de symptomen heeft vooral te maken of hij of zij het in de praktijk al eens een patiënt heeft gehad die eraan leed.

Gynaecologe Ellen Klinkert van het Groningse UMCG raad (sic) de dochter aan gewapend met het resultaat van een zelftest zich opnieuw bij haar huisarts melden. Vindt mevrouw Klinkert dat er niets mis is met een zorgsysteem waar iemand die mogelijk een behandelbare aandoening heeft capriolen moet doen om aan zorg te komen?

29.6.17

Het slachtoffer bleek te zijn aangevallen door een medebewoner met psychische problemen.

Woede-aanvallen veroorzaakt door drogering of onttrekking daarvan?

24.6.17

Ook overlast plegende psychiatrische patiënten hebben het recht goed behandeld te worden. Zij hebben een gezond en veilig onderkomen nodig waar ze niet in handen van drugsdealers vallen.

Helaas bestaat zo'n onderkomen niet. In psychiatrische inrichtingen krijgen ze dwangdrugs vermomd als medicatie.

Psycholoog Daniël Lakens deed een project waarin wereldwijd honderd psychologiestudies opnieuw werden uitgevoerd, om er vervolgens achter te komen dat meer dan de helft geen stand hield. ... De psychologie kreeg de naam van een ondeugdelijke wetenschap.

"Onlangs ontving hij van subsidieverstrekker NWO een Vidi-beurs van 800.000 euro ... Er komt een nog te verdelen 3 miljoen euro voor vrij."
Als het leidt tot de conclusie dat psychologie nepwetenschap is, is het geld wellicht goed besteed.

23.6.17

Veronika S. zou haar dochter onder meer het slaapmiddel lormetazepam en verschillende anti-psychotica, waaronder quetiapine hebben gegeven.

Hoe kwám zij daaraan? Voorgeschreven door een arts? Waarom wordt die arts dan niet verdacht van moord?

22.6.17

De man kreeg zijn medicijnen toegediend nadat de politie assistentie had verleend.

Heeft de politie eerst gecontroleerd dat het toedienen van dwangmedicatie gerechtigd was?

20.6.17

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum houden er sterk rekening mee dat Mustafa A. simuleert dat hij ernstig psychisch ziek is.

Waarom is hij dan "al 'enige tijd' onder dwangbehandeling"?

De manier waarop A. nu in de rechtszaal zit, als een zombie, komt voor haar niet overeen met het beeld dat zij had. "Dit is een totáál ander beeld dan in een eerder verhoor. Als ik hem hier zo zie zitten, zie ik een beduidend slechter iemand zitten dan hij bij ons was."
Dat komt van de "behandeling" (=drogering) mevrouw. Schuldig of onschuldig, stoornis of geen stoornis, van psychiatrische behandeling wordt je een zombie en slechter.

De misdaden waarvan hij verdacht wordt zijn erg. Als hij de dader is, is detentie zeker op zijn plaats. Wat voegt het vergiftigen van zijn zenuwstelsel toe aan de veiligheid van de maatschappij?

19.6.17

"Welk probleem lost die toetsing, die jaarlijks zo’n vier miljoen euro kost, eigenlijk op?"

De Rotterdamse wetenschapper Peter de Keizer waarschuwt voor de enorme vraag naar zijn eigen ontdekte middel Proxofim.

Tip: gebruik geen geneesmiddelen die minder dan 20 jaar op de markt zijn.

Eet liever frambozen, al hebben we weinig vertrouwen in de gezondheidsbeweringen in dit artikel.

*En* natuurlijk de wensen van de patiënt.

Als laatste genoemd, maar in ieder geval niet overgeslagen.

15.6.17

De 14-jarige verdachte heeft over beide feiten een bekennende verklaring afgelegd.

Maar heeft hij het gedáán? Een verdachte, vooral een jonge, kwetsbare verdachte, kan ook een bekentenis afgeven onder (psychisch) gemartel. De psychiatrie zal sowieso uitgaan van schuld, ook wanneer dit later blijkt een rechtelijke dwaling te zijn.

14.6.17

Emma kampt met zware psychische problemen, maar kan volgens haar moeder niet op de juiste plek terecht door ondercapaciteit in de zorg.

Weet moeder wel zeker dat Emma op die zo begeerde plek beter zal worden en niet slechter?

Op het moment van zijn aanhouding kwam hij net terug van een instelling waar hij onder behandeling was.

Aangenomen dat hij inderdaad de dader is, kunnen we stellen dat de behandeling niet geholpen heeft. Maar, zou die behandeling -- ongetwijfeld neuroleptica, z.g. antipsychotica -- er de oorzaak ervan zijn geweest?

Nog te vaak wordt het gebruik van antipsychotica, veelal gestart in een crisissituatie, gecontinueerd zonder de blijvende noodzaak goed te evalueren.

Crisissituatie: De psychiater heeft geen idee wat er aan de hand is en hoe ermee om te gaan, maar er wordt van hem/haar verwacht er iets aan te doen, dus schrijft hij/zij een recept.

4.6.17

PAAZ psychiatrische roman

Myrthe v/d Meer
2012 (onze druk 2015)

Boekrecensie van Mira de Vries

PAAZ – zo staat nergens in het boek uitgelegd – is de afkorting van Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis.

Romans interesseren mij normaliter niet, echter de vlotte stijl met lichte humor van dit boek hielden mij tot de laatste pagina (351) geboeid.

Wat mij bezig hield tijdens het lezen was de vraag, hoeveel van dit verhaal is waar? Op de achterkaft staat dat ook de schrijfster in een PAAZ is opgenomen geweest. En dat Myrthe v/d Meer een pseudoniem is. Het verhaal is in de ik-vorm geschreven. Waarom kiest ze dan toch voor haar hoofdpersoon de naam Emma Nieuwenhuis en niet Myrthe v/d Meer of omgekeerd?

Dat de schrijfster affiniteit heeft met het onderwerp is duidelijk. Daarvan getuigen passages over ochtendrijen bij de medicatiekamer, trillen van handen, verloop van artsen en de rol van artsen in opleiding. De leugen die iedere psychiatrische patiënt te horen krijgt staat er ook in: '... jij [hebt] een heel lage dosis van een heel veilig middel ...'

Anderzijds de omschreven wrok tussen de biopsychiater en de Jungpsycholoog behoren tot vervlogen tijden terwijl dit verhaal zich afspeelt in het tijdperk van het Internet en de SMS. En patiënten met 'meervoudig persoonlijkheidssyndroom' komen alleen voor in de VS, en zelfs dáár sinds de jaren '90 niet meer. Het beroep zélf gelooft er niet meer in.

Een roman hoeft natuurlijk niet waarheidsgetrouw te zijn. De omschrijving 'roman' is hier overigens niet helemaal van toepassing. Er zit nauwelijks een verhaallijn in. Gelukkig ook niet het geweld of de seksscenes waar de meeste romans niet zónder kunnen. Het lijkt meer op een gefictionaliseerd dagboek. Hierin schuilt het addertje. De lezer heeft moeite fictie van feit te scheiden.

Toch staan er enkele rake observaties in, beslist feit:
  • Het gaat er in de psychiatrie niet om of je het er als patiënt mee eens bent.
  • Ze zijn weliswaar hulpverleners, maar kunnen haar niet helpen. (geparafraseerd)
  • 'Het is een strijd die je niet kunt winnen,' ... Wat waarschijnlijk precies is wat hulpverleners leren om nooit, maar dan ook nóóit tegen hun patiënten te zeggen.
  • De patiënt gaat er ... niet aan dood, in elk geval niet heel erg snel, en mocht hij er uiteindelijk toch aan overlijden, dan gebeurt dat aan zo'n vage combinatie van klachten dat deze nooit met enige zekerheid naar een specifieke behandelaar terug zijn te leiden.

2.6.17

"Ook toen had hij zijn medicijnen niet genomen."

De grote vraag is, heeft hij ooit zulk gedrag vertoond voordat hij begonnen was aan die "medicijnen"?

26.5.17

"Niet ingeënte kinderen worden blootgesteld aan potentieel vatbare ziektes zoals de mazelen, polio en tetanus."

In 2017 zijn er al 410 gevallen van mazelen geregistreerd in Duitsland. Een 37-jarige vrouw overleefde het virus niet. De kinderen dus wel. En de andere ziektes zijn niet voor gekomen. In welke verhouding staat dit tot de schending van vrijheid en lichamelijke integriteit?

21.5.17

"Onder het mom van psychiatrische zorg: 'Yoga en meditatie.'"

Toch liever dát betalen dan drogeren, isoleren, vastbinden, elektrakuteren en andere mishandelingen.

16.5.17

Antoinette Hertsenberg in Radar: In Nederland werd in 2016 250 miljoen recepten uitgeschreven.

Uh, er zijn slechts 17 miljoen mensen in Nederland. Dit zou dus gemiddeld 14,7 recepten per inwoner zijn in één jaar!

15.5.17

De Martinistad kampt al jaren met het hoogste aantal zelfdodingen van Nederland.

Een exacte verklaring voor het hoge cijfer is lastig te geven, zegt wethouder Matthias Gijsbertsen.

Het zou interessant zijn te zien of Groningen ook andere steden overtreft met het aantal recepten voor antidepressiva.

14.5.17

Vandaag heeft een groepje MeTZelf leden de documentaire NUMB bezichtigd.

Numb is het Engelse woord voor verdoofd.

Phil Lawrence was een geslaagde student. Vrienden had hij ook, vooral degenen waarmee hij in een band speelde. Wel ervoer hij zijn grote verlegenheid als een probleem. Na het voltooien van zijn studie bouwde hij een succesvolle zaak op en trouwde met een lieve, beeldschone vrouw. Je zou denken dat hij al alles had. Wat kon hij nog meer willen? Hij wilde nog steeds van zijn verlegenheid af.

Op een dag zag hij op de televisie reclame voor het middel Paxil, hetgeen in NL Seroxat heet. “Dat is het – de emoties die in de reclame worden omschreven zijn precies wat ik heb!” dacht hij. Dus vroeg hij zijn huisarts om een recept voor Paxil hetgeen hij zonder meer meekreeg.

Na tien jaar slikken van Paxil had hij inderdaad geen vervelende emoties meer. Ook geen plezierige emoties. Hij voelde zich vlak en verdoofd. Hij wilde dit niet en verzocht zijn arts hem te helpen afbouwen. Omdat hij had gehoord dat afbouwen moeilijk kan zijn, besloot hij een documentaire van zijn ervaringen te maken. Hiervoor hing hij op verschillende plaatsen in zijn huis camera’s op.

We volgen hoe zijn gevoelens tijdens het afbouwen zich ontwikkelen. Niet alleen gaat het met hem heel erg slecht (angst, paniek, kort lontje, enorm verdrietige huilbuien en nog veel meer) maar ook zijn gezin doorloopt een lijdensweg omdat hij al snel na het verminderen van de dosis niet meer functioneert als vader en als echtgenoot. Na een half jaar gaat het zó slecht met hem dat hij zich genoodzaakt ziet weer pillen te gaan slikken. Hij is dan terug bij af.

Tijdens de film zijn ook interviews met bekende deskundigen.

De boodschap die hij telkens herhaalt is “Niemand heeft mij verteld dat het zo zou gaan. Het werd niet vermeld in de reclame en ook de huisarts heeft niet gewaarschuwd. Als ik had geweten dat de pillen niet meer gestopt kunnen worden, was ik er nooit aan begonnen.”

Iedereen die overweegt met een psychofarmacum te beginnen zou eerst deze documentaire moeten kijken.

10.5.17

Gevaarlijk om Ritalin zonder recept te gebruiken.

En nog gevaarlijker om Ritalin mét recept te gebruiken.

8.5.17

'En die is verteld dat die man zijn medicatie niet heeft gehad.'

Waarom worden alle dementerenden gedrogeerd?

7.5.17

Argos van gisteren

Twee delen,
  1. de Terroristische Afdeling (TA) van de gevangenis en 
  2. fraude in de wetenschap.

Invalshoek van MeTZelf:
  1. Waarom krijgen de gedetineerden in de TA 'medicatie'? Terrorisme is geen medische diagnose. En cipiers zijn niet medisch geschoold. Welke bijdrage levert deze 'medicatie' aan de agressie en onrust in de TA?
    Volgende week: de psychiatrisering van terrorisme
  2. Wetenschappers haasten zich fraude in de wetenschap te veroordelen omdat, zoals ze zelf toegeven, het twijfels zou kunnen oproepen over hun eigen kwaliteiten en prestaties. Waarom twijfelen eigenlijk sowieso zo weinig burgers daarover? Waarom vertrouwen we allemaal blindelings in De Wetenschap, vooral geziend de invloed dat deze uitoefent op de maatschappij?

5.5.17

CZ benadrukt dat het administratieve fouten betreft en geen fraude.

Wat typisch dat die fouten altijd in het voordeel zijn van de zorgverlener.

29.4.17

"Lange wachttijden in de ggz ... "

... verhullen dat de ggz geen oplossingen hééft.

28.4.17

Kinder- en jeugdpsychiater Menno Oosterhoff over Ritalin: “Je kunt ook snel met het middel stoppen.”


Tot twee jaar geleden wist hij niet eens dat Ritalin niet is geregistreerd voor volwassenen. En van onttrekkingsverschijnselen heeft hij nog steeds niet gehoord.

Moge de hemel genade hebben met de kinderen en jeugd die aan zijn farmaceutisch gepruts worden onderworpen.

27.4.17

Voor huisarts Dam was dat een eyeopener: “Ik wist wel dat radioactieve stoffen die voor ziekenhuisonderzoeken worden gebruikt en chemotherapeutica slecht zijn voor het milieu, maar dat wat ik dagelijks voorschrijf ook schadelijk kan zijn, was voor mij echt nieuw.”

Geachte dokter Dam,

Lees eens onze website. Wie weet wat nog méér u daar ontdekt dat nieuw voor u (maar niet voor ons) is.

Vriendelijke groet,
MeTZelf

Lareb-directeur Agnes Kant wil dat meer onderzoek wordt gedaan naar de bijwerkingen van Ritalin.

Wat heeft dat voor zin? Ritalin is een stimulant (evenals antidepressiva, amfetamine, party drugs, cocaïne, enz.). We weten al een half eeuw dat stimulantia schadelijk zijn, ongeacht of ze illegaal of op doktersrecept zijn verkregen.

16.4.17

"Recht op kennis"

Compromis? Ouders betalen de meerkosten zélf.

Een coupé verder...

Over het drama van Baflo, 
wat eraan voorafging en wat erop volgde.

Auteurs: Eddy Hekman & Alasam Samarie 2017

Boekrecensie door Mira de Vries


Op 13 april 2011 werd in onze landelijke media bericht over “moorden” in Baflo, een dorp in Groningen waar vóór deze gebeurtenis menig geboren en getogen Nederlander nooit van zal hebben gehoord. De zaak deed stof opwaaien omdat de dader een uitgeprocedeerde asielzoeker was. Vijf dagen later verscheen er een artikel op RTL Nieuws naar aanleiding waarvan MeTZelf dit bericht plaatste op onze Blog. Op die dag wisten wij nog niet dat onze visie op de zaak bevestigd zou worden in een spraakmakend boek.

Auteur Eddy Hekman en zijn vrouw verdienen geridderd te worden. Zij zijn verschoond van de kwezel die we met dorpelingen in verband brengen. De vriend van hun dochter wordt door hen omarmd ondanks dat hij radicaal anders is van afkomst, religie, huidskleur, opleidingsniveau en financiën. Samarie wordt in het gezin Hekman opgenomen als (schoon)zoon des huizes. Nog meer bijzonder is dat zij hem trouw blijven ook nadat hij hun dochter heeft dood geslagen.

Het boek is schijnbaar niet geschreven als kritiek op de GGZ doch dit aspect is wel wat het voor MeTZelf interessant maakt. De futiliteit, het bedrog en de schade van de psychiatrie komen erin aan de orde. Waarom wordt Samarie naar de GGZ verwezen? Kan de GGZ iets doen aan zijn traumatische jeugdherinneringen -- het verlies van zijn ouders en daarop volgende mishandelingen tijdens slavernij? Kan de GGZ iets doen aan de onmenselijke manier dat onze eigen overheid, met voorop de IND, omgaat met asielzoekers? Natuurlijk niet. Het enige dat de psychiater kan is pillen voorschrijven, pillen waarvan die psychiater zelf niet beseft hoe schadelijk en gevaarlijk ze zijn. Van die pillen raakt het centrale zenuwstelsel van Samarie ontregeld, verliest hij grip op zijn gedrag en krijgt hij achtervolgingswanen.

De zachtaardige Samarie wil niets liever dan veilig en vredig leven met zijn geliefde, “Huisje Boompje Beestje” en BAAN. Door het psychiatrisch geknoei aan zijn centrale zenuwstelsel is het leven van zijn geliefde verloren. Samarie zelf, naar Nederland gekomen op zoek naar vrijheid, gaat een toekomst tegemoet in het Nederlandse gevangenissysteem. Alsof dat niet ironisch genoeg is krijgt hij TBS opgelegd, dus meer van hetzelfde psychiatrisch geknoei dat dit vreselijk drama heeft veroorzaakt. Hierdoor zal hij slechter worden in plaats van herstellen van de psychofarmaca. Zelfs de meest onempathische nationalist zal moeten toegeven dat het doel van de IND om Samarie te lozen niet is bereikt. Samarie blijft waarschijnlijk levenslang in de TBS. Hij zal nooit meer kunnen werken of bijdragen aan de samenleving. Zijn verdere onderhoud zal tot zijn dood gefinancierd moeten worden door de Nederlandse belastingbetaler. Hetzelfde geldt trouwens voor autochtonen diens levens zijn verwoest door psychiatrie.

In zijn vlucht van zijn geliefde partner die hij op dat moment gevaarlijk waant terwijl ze al dood is, komt Samarie een motorrijder met getrokken pistool tegen. Ook zonder waan zou het redelijk zijn dat Samarie zich door deze man bedreigd voelt. Hij kan niet weten dat de motorrijder een politieagent in burger is die is afgekomen op een melding. Toch reageert hij niet zoals iemand normaal zou reageren. Samarie, een kleine man die in het verleden nooit geweld heeft gepleegd en nooit over een wapen heeft beschikt, ontfutselt van de agent zijn dienstpistool en schiet hem ermee dood. In zijn akathische waan schiet Samarie wild om zich heen waardoor meer mensen geraakt worden. Akathisie is de onbeheersbare beweeglijkheid veroorzaakt door stimulanten.

Het is beslist niet de bedoeling de tragedie voor en het verdriet van de familie en collega’s van agent Dick Haveman te bagatelliseren. Wel valt te wijzen op de rare redenering van justitie dat juist voor deze doding Samarie deels toerekeningsvatbaar heeft verklaard (en geen rekening heeft gehouden met zelfverdediging). Tegelijkertijd wordt Samarie volledig  ontoerekeningsvatbaar verklaard voor het doodslaan van de hem meest geliefde persoon op aarde. Overduidelijk is dat het verschil afhangt niet van feiten maar van het aanzien des persoons.

Hekman noemt de onrechtvaardigheden van justitie ‛ongelukkigheden’ (zijn aanhalingstekens). MeTZelf is minder mild en stelt dat de psychiatrie haar misdaden ongestraft kan uitvoeren dankzij de houding van de wetgever en justitie. 'Witte jassen' verlenen een soort diplomatische onaantastbaarheid. Met name in de psychiatrie is het in Nederland niet mogelijk een werknemer aansprakelijk te stellen. Zie/hoor in dit kader bijvoorbeeld de rapportages waar deze blogs naar linken.

Op één punt zijn we met Eddy Hekman oneens. Hij gaat ervan uit dat de pil die van hun lieve Samarie een moordend monster heeft gemaakt paroxetine (Seroxat) is. Het valt niet uit te sluiten dat ook de Seroquel hierbij een rol heeft gespeeld. Seroquel is een misleidend genaamd antipsychoticum, terwijl paroxetine een even misleidend genaamd antidepressivum is. Wat noch Hekman noch psychiaters beseffen, is dat antipsychotica, bij onttrekking, dezelfde werking hebben als antidepressiva. Dus niet dat je depressie weg gaat, want dat effect heeft een antidepressivum ook niet maar dat het zenuwstelsel ontregeld raakt. Hekman gaat ervan uit dat het afbouwen van Seroquel goed verliep. Dat is niet vast te stellen. De gevolgen van afbouwen van 'antipsychotica' kunnen later optreden, en in het geval van Samarie, liepen samen met de sterk schommelende dosiswisselingen van het antidepressivum.

Mondjesmaat komt er aandacht voor de gevaren van antidepressiva alhoewel niet opwegend tegen de massale propaganda, professionele druk en valse hoop die het gebruik ervan in stand houdt. Voor de gevaren van antipsychotica blijven artsen, juristen, media en brede publiek nog altijd blind. Deze uiterst schadelijke en gevaarlijke middelen worden mede onder dwang toegediend, vaak vele jaren achter elkaar. Dit zijn de stoffen die bedoeld worden met de uitdrukking 'platspuiten'. Alhoewel artsen worden overgehaald om ze 'therapeutisch' in te zetten, is het enig effect van deze middelen het onderdrukken van het zenuwstelsel, dus de persoon. Bij onttrekking slaat het het zenuwstelsel de andere kant op dóór, 'op hol'. Onder andere leidt dit tot ongeprovoceerde woedebuien. Onttrekking van 'antipsychotica' verklaart de verbijsterende gewelddelicten gepleegd door weggelopen TBSers of mensen die waren 'gestopt met medicatie'.

De ‛taperingstrips’ van het bedrijf Cinderella, optimistisch in het boek benoemd, zijn weliswaar een stap in de juiste richting, maar onvoldoende. Tapering is een Engels woord dat betekent langzaam afbouwen. Helaas, bij veel slachtoffers van de psychiatrie is de schade aan het zenuwstelsel zo groot dat ook met tapering niet veilig kan worden afgebouwd, terwijl doorgaan evenmin veil is. Veilig is pas wanneer er niet met psychofarmaca wordt begonnen.

Het echtpaar Hekman begrijpt dat hun dochter werd omgebracht niet door hun schoonzoon maar door de psychiatrie. Over de gevaren van de psychiatrie schreeuwen MeTZelf en zusterorganisaties sinds hun oprichting in de vorige eeuw. Hoeveel levens zouden er gered zijn wanneer naar ons werd geluisterd? Hoeveel levens zullen nog kapot gemaakt worden totdat gestopt wordt met psychiatrie?

5.4.17

Schoenenmaker loopt op blote voeten

We weten natuurlijk niet of het waar is, maar het verschijnsel op zich is niet onbekend.

31.3.17

"Grote afstand tussen de professionele zorg en de eigen belevingswereld"

Zonder stelling te nemen over de inhoud feliciteren wij mevrouw (inmiddels doctor?) Wilma Boevink met haar proefschrift. Wij kennen Wilma als een bevlogen woordvoerster die zich met hart en ziel inzet voor humane benadering in de ggz.

Gelukkig slechts een 1-aprilgrap ... dit keer ...

TBS-kliniek Woenselse Poort: slaapkamers met een drugshond gecontroleerd

Kan die drugshond onderscheid maken tussen illegale drugs en dwangmedicatie? Dat kan het centrale zenuwstelsel niet.

29.3.17

"W. reed onder invloed van ... medicijnen."

En nu krijgt hij TBS, dus méér "medicijnen"...

25.3.17

"In het kader van zijn behandeling verrichtte de man werkzaamheden buiten de kliniek, maar hij keerde daarvan op 15 maart niet terug."

Met andere woorden, hij zat in de onttrekkingsfase van de neuroleptica (z.g. antipsychotica).

23.3.17

7.3.17

"De politie is dringend op zoek naar een man ... die ... heeft medicijnen nodig."

M.a.w. iemand die gedwangdrogeerd wordt en zonder drogering een levensgevaarlijk onttrekkingssyndroom zal ontwikkelen.

"Van U. is wat in de hulpverlening een 'zorgmijder' wordt genoemd"

Onzin, hij smeekte om hulp. Maar dan wel passende hulp, niet alleen een prik of pil en weg gestuurd worden.

3.3.17

"Gebakken lucht"

maar dat zijn veel reguliere behandelingen net zo, vooral in de GGZ.

Opvallend zowel bij Ciran als bij andere zorginstellingen is de druk waaronder "patiënten" worden gezet waardoor ze niet vrij zijn om af te haken. 

28.2.17

"Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie bleek dat de vrouw door een persoonlijkheidsstoornis verminderd toerekeningsvatbaar is."

Maar daar hebben die Haagse kantonrechters nooit iets van gemerkt? En die "stoornis" weerhield haar niet van een bedrijf in een duur kantoorpand te runnen, personeel aan te nemen (die er blijkbaar ook niets van merkte) en op geraffineerde wijze het ene gat te dichten met het andere?

Of zit de "persoonlijkheidsstoornis" bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie?

22.2.17

"Dwang, intimidatie of zelfs verbaal of fysiek geweld in de geboortezorg"

"Een verkeerde inschatting van het risico kan leiden tot over- en onderbehandeling."

Nee Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeije, het probleem is niet een verkeerde inschatting of miscommunicatie. Het probleem is het geloof in de GGZ. De deskundigheid waarop gerekend wordt bestaat niet echt.

15.2.17

Zo moet worden voorkomen dat onschuldige slachtoffers vallen, zoals bij Bart van U.?

Bart van U als smoes om meer te drogeren en minder échte zorg te verlenen -- terwijl hij juist wél wilde opgenomen worden...

Nathalie Kelderman, directeur van de Depressie Vereniging: “Als je iets extra’s wil doen, zoals in ons geval een lotgenotengroep voor mensen met lichte klachten opzetten, dan is daar wel extra geld voor nodig.”

Waarom? Je kunt toch bijeen komen in huiskamers en om de beurt de thee en koekjes brengen?

11.2.17

"Mensen die langdurig de partydrug speed of 'ice' gebruiken verouderen sneller."

En mensen die deze zelfde middelen voorgeschreven krijgen door artsen (Ritalin, Concerta, enz.)?

6.2.17

"Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven heeft klinisch farmacoloog Anton Loonen berispt, vanwege zijn uitlatingen over forensisch arts Selma Eikelenboom."

"Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden," staat op de website van het tuchtcollege. Het tuchtcollege is dus niet bedoeld om scheidsrechter te spelen bij ruzie tussen artsen. Waar het wel voor bedoelt is, doet het niet.

Wij sympathiseren met de opvattingen van mw. Eikelenboom maar vinden dat dit conflict in een reguliere rechtbank thuis hoort.


"Doel van de behandeling is het verkleinen van de kans dat een patiënt opnieuw een delict pleegt. "

Doel niet bereikt.

5.2.17

"Het tuchtcollege doet op 21 maart uitspraak."

Als Argos er niet over had uitgezonden, had de inspectie nooit het tuchtrecht ingeschakeld.

3.2.17

Overspannen -- in dit artikel worden de oorzaken van deze 'ziekte' omschreven.

Bevallen je meningen en opvattingen niet?

Dan krijg je ongevraagd een diagnose, of je de meest machtige of een van de minst machtige personen op aarde bent.

1.2.17

Een gebied vol ongerijmdheden...

Dit is een kolom van Stevo Akkerman in Trouw over abortus en euthanasie.

27.1.17

"De 31-jarige heeft een verleden met psychische problemen."

Dat zegt niets. Het vorige geval kan iets heel anders zijn geweest, bijvoorbeeld verdriet, neerslachtigheid, spanning of relatieproblemen. Vervolgens zou deze episode het gevolg kunnen zijn van de pillen die de vorige keer werden voorgeschreven of onthouding daarvan.

25.1.17

23.1.17

Psychiater Esther van Fenema: je kind haalt altijd goede cijfers en scoort ineens onvoldoendes.

Kinderen opgepast: een paar slechte cijfers en je zit meteen voor de rest van je leven aan de drogeermiddelen.

19.1.17

Ruzie om broodje in bus escaleert tot gewelddadige arrestatie door 13 agenten.

En zo gaat het ook in de psychiatrie, alleen zijn er dan geen filmers bij, komt de broodjeseter nooit meer vrij en zijn lichaam wordt binnengedrongen met gifmiddelen.

"Erwin Lensink is voor zijn psychische problemen al geruime tijd gedwongen opgenomen."

Waar is het bewijs van gevaar?

"Uit de zitting bleek dat de ouders de drugs toedienden zodat het meisje rustig bleef. "

Als ze vergelijkbare drugs op doktersrecept hadden toegediend had de rechter hen juist geprezen, al was het leven van het meisje dan net zo tragisch.

18.1.17

14.1.17

'Uren later bleek mijn patiënt een niertransplantatie in de voorgeschiedenis te hebben.'

Waarom droeg zij geen SOS-penning? Haar behandelaren hadden haar dat moeten adviseren.

"Alle negen behandelaars en verpleegkundigen van hun moeder gaan vrijuit."

Alhoewel wij natuurlijk niet kunnen weten of in dit specifieke geval de aanklacht terecht is, hadden we wel kunnen voorspellen dat de strijd kansloos is.

12.1.17

"Steeds meer onderzoek toont aan dat roken de kans op allerlei gezondheidsproblemen vergroot."

Nou en? Dat wisten rokers toch van te voren? Er is vandaag niemand meer in leven die begonnen is met roken voordat bekend werd dat roken schadelijk is. Tabak wordt al rond zeventig jaar niet meer verkocht als gezondheidsproduct. Daarentegen heel veel minstens zo schadelijke "geneesmiddelen" wel.

11.1.17

'Hij gebruikte allerlei pillen.'

En nu krijgt hij de doodstraf. Op recept.

'Mogelijk is er sprake van een waanstoornis, suggereerde de psychiater.'

Een eerlijk proces voor deze man is volledig kansloos. Geen psychiater zal durven hem 'normaal' te verklaren.

5.1.17

UvA student: voel je je gedeprimeerd?

Verberg dat dan! Anders riskeer je een dwangopname, en daar keer je nooit van terug.

PS - blijf ook weg van 'antidepressiva' en andere drugs.

Blogarchief