naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

27.12.18

23.12.18

De vader die ervan wordt verdacht zijn 12-jarige zoontje te hebben gedood, had mogelijk een psychose.

Uiteraard. Waarom anders zou iemand zoiets doen? Maar wat is een psychose? Waardoor wordt het veroorzaakt? Drank? Drugs? Psychofarmaca?

UPDATE - het antwoord:
G. wordt al ruim twee jaar behandeld voor onder andere angststoornissen. Hij heeft vaker psychoses gehad. ,,Hij krijgt medicijnen maar die werken niet goed.’’ De zoveelste (kinder)leven is bezweken vanwege de psychiatrie.

Helpen bij het eten mag alleen onder supervisie

die er in de praktijk niet altijd zal zijn.

20.12.18

Zembla: Transgender met spijt


recensie

Heel overtuigend is het verhaal van Zembla niet. Gezien de duizenden operaties die ieder jaar gedaan worden is te verwachten dat een aantal mislukken. Wellicht dat de geslachts-metamorfose blijkt tegen te vallen, of niet de gehoopte levensgenot bewerkstelligt, of de lichamelijke verminking leidt tot blijvende pijn en disfunctie. Toch droeg Zembla slechts één voorbeeld aan, Patrick, die meerdere complexe kwetsbaarheden heeft en bovendien een gedrogeerd indruk maakt.

Patrick had door psychiaters en psychologen uit het proces gezeefd moeten worden, is de boodschap van Zembla. Waarom denkt Zembla dat zij dat zouden kunnen? Hoogleraar en psychiater Joost à Campo verhaalt over een man in transitie tot vrouw die van hem de diagnose kreeg "paranoïde psychose." Na de behandeling ging de patiënt zijn wens om vrouw te worden beschouwen als een "waanidee." Wat À Campo er niet bij vertelt is dat psychose, al dan niet paranoïde, geen objectieve diagnose is doch een subjectieve bepaling, vergelijkbaar met het stellen dat een bepaald schilderij impressionistisch is. Waar de "behandeling" uit bestond worden we niet verteld. Het is een dubieus verhaal van een maatschappelijk hooggeplaatste persoon die een twijfelachtig beroep uitoefent. Dit neemt niet weg dat À Campo dezelfde vraag kan stellen die eenieder van welk beroep dan ook zou kunnen stellen, namelijk, hoe verantwoord is zo'n ingrijpende verbouwing van het lichaam? En wie is verantwoordelijk voor de verantwoording? Het individu, de psychiater, de chirurg? À Campo wil toetsingscomités. Maar een hele roedel psychiaters zal nog steeds niet kunnen voorspellen voor wie de geslachtsveranderende operatie een succes zal blijken.

Psychiater Gert Bakker geeft aan dat een indicatie voor de operatie zou zijn dat de persoon consistent volhoudt dat hij van kinds af aan dit wil. Waarom eigenlijk? Mag een mens niet later in het leven besluiten van geslacht te veranderen? De wereldberoemde econome Deirdre McCloskey, bijvoorbeeld, een van de jubelverhalen en beslist geen spijtoptant, was als man dertig jaar getrouwd met een vrouw bij wie hij twee kinderen kreeg -- raar gedrag voor iemand die nooit een man zou hebben willen zijn. Pas op 53-jarige leeftijd toen zijn kinderen volwassen waren besloot hij/zij de transformatie aan te gaan. En was nog boos dat zijn vrouw vervolgens van hem wilde scheiden.

Medisch ethicus Theo Boer brengt een ander aspect van de geneeskunde naar voren. Alles wordt vast gelegd in medische dossiers maar die worden niet gelezen (behalve soms door onbevoegden).

Onvoltooide transgender Braldt-Lilian Haak stelt terecht dat niet alle moeilijkheden in het leven die een transgender ervaart opgelost kunnen worden met een gendertransitie. Die moeilijkheden dienen aangepakt te worden zoals bij ieder ander. Hij/zij wijst ook op de medische gevaren. Voor hem/haar was het kiezen tussen leven als man of sterven als vrouw. Hij koos leven, dat wil zeggen, stopte de behandelingen. Maar waarom hij dan zijn jurken in de kast liet hangen? Een jurk dragen is niet schadelijk voor de gezondheid.

De Servische chirurg/uroloog Miroslav Djordjevic stelt het afgelopen jaar 14 hersteloperaties te hebben uitgevoerd bij spijtoptanten die weer man wilde worden. In West Europa, vertelt hij, zijn 1½ miljoen geregistreerde transgenders. (Waar zijn die geregistreerd?) Hij vindt het zonde dat al die verwijderde lichaamsdelen belanden in de vuilnisbak en pleit voor een orgaanbank. Wie gaat die bank onderhouden, hoe succesvol zijn hersteloperaties en wie gaat dat allemaal betalen? Dat komt in zijn verhaal niet voor.

Zo'n hersteloperatie zal voor Patrick sowieso geen soelaas bieden, zegt zijn psychiater, Gert Bakker. Voor Patrick is er nog slechts één uitweg: euthanasie. Terecht merkt Patrick zelf daarover op dat dat nóg zo'n ingrijpende en onomkeerbare handeling is. Ja, hij heeft er zelf om gevraagd, maar dat geldt evengoed voor "de operatie". 

Psychologe Dorine Sellenraad vertelt dat kandidaten voor de operatie haar lastig vinden omdat ze doorvraagt en niet meteen akkoord gaat. Ja, Dorine, zij willen als alle andere mensen, zelf bepalen en niet dat psychologen voor hen bepalen. Dit bevestigt Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie, de patiëntenorganisatie voor transgenders, in een interview gepubliceerd op de site van Zembla. Daarin stelt zij: "... er wordt van uitgegaan dat transgenders dat niet zelf kunnen beoordelen. Terwijl ik zeg: je moet ervan uitgaan dat ze dat wel kunnen beoordelen." Mooi, zij komt op voor zelfbeschikking. Daar is MeTZelf vóór. Jammer dat ze zichzelf meteen tegenspreekt. "En je moet ze goed begeleiden, omdat er inderdaad een kwetsbare groep is, waar niet alleen transgendergevoelens een rol spelen, maar ook andere dingen aan de hand zijn. Die groep moet je natuurlijk wel signaleren." Hoe signaleren dan? Wie heeft er niet "ook andere dingen aan de hand"? Wie mag beoordelen wie wel en wie niet zijn/haar geslacht mag wijzigen? Op grond waarvan? En wie moet dat allemaal betalen? Wij?

Naschrift van de redactie: MeTZelf heeft geen standpunt over transgenderbehandeling, even als we geen standpunt hebben over andere vrijwillige behandelingen.

19.12.18

"Ik ga niet dood aan kanker, ik sterf aan medische nalatigheid"

7+ jaren na het oorspronkelijke weefselonderzoek heeft zij niet alleen geleefd, maar zich verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij. Helaas is ze nu toch overleden. Wij wensen haar dierbaren troost.

18.12.18

Argus slaat de spijker op de kop...

Met weer heel veel dank aan René Leisink
  voor toestemming over te nemen.

6.12.18

Uit een post-mortem bleek dat de vrouw licht verhoogde alcohol- en medicijnwaarden in haar bloed had, maar dat deze geen rol hebben gespeeld bij haar dood.

"Licht verhoogde medicijnwaarden" in combinatie met destructief gedrag duiden juist op onttrekkingsverschijnselen.

2.12.18

Ze zijn nu naarstig op zoek naar een ziekenhuis waar Noa een zogeheten elektroshockbehandeling (stroomstootjes in het brein) tegen ernstige depressie kan krijgen.

Want ondanks alle onmacht, vernedering, traumatisering en schade die de GGZ hun dochter heeft aangedaan blijven ze erin geloven.

De dochter is meer realistisch. Wij hopen dat zij zich met succes verzet.

27.11.18

Radar over implantaties

Klik op kop.↑

15.11.18

Kinderen van 1 en 2 jaar moeten getest worden op stress

want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met drogeren.

Let wel: stress zou gemeten kunnen worden aan de hand van cortisol. Hebt u ooit zo'n meting gehad?

14.11.18

Tegenstanders van Zwarte Piet opgelet!

Het UMC geeft voor €800 (op kosten van wie?) aan "hiv-medicatie" mee aan studenten die naar Afrika reizen voor het geval zij zich daar snijden of prikken. (Medische?) studenten worden dus gehersenspoeld te geloven dat alle (zwarte?) Afrikanen een dodelijke virus bij zich dragen waarmee een (blanke?) student besmet kan raken als gevolg van een trivialiteit. Op de kleuterschool komt mondjesmaat aandacht voor het vernietigende effect van stereotypering en racisme. Nu nog de universiteit.

12.11.18

Wat zegt het succes van neppillen over de geneeskunde?

New York Times besteedt aandacht aan een congres dat blijkbaar meer dan een half jaar geleden in Leiden heeft plaatsgevonden.

8.11.18

Dwangmedicatie onder de Jeugdwet toegestaan zolang gedragswetenschappers daar toestemming voor hebben gegeven in het behandelplan.

Wat zijn gedragswetenschappers? En in welk behandelplan staat (straf)drogeren niet?

Pleegde S. zijn daden vanwege schildkliermedicijnen? Of kreeg hij daar nog iets bij?

Waarom de zorg zo duur is...

PS: Welke "patiënten" worden vertegenwoordigd door koepel MIND? Jij?
PPS: Kan jij nuttige informatie vinden op deze site?
PPPS: Let op je privacy!!!

7.11.18

Iedere dag vraagt ze wanneer ze hulp krijgt.

Nooit, want niemand weet hoe zij geholpen kan worden. In hun onmacht zullen "hulpverleners" het ene drogeermiddel vermomd als "medicatie" na het andere aandragen, waardoor haar centrale zenuwstelsel zo beschadigd zal raken dat iedere hoop op een meer menswaardig bestaan futiel zal worden.

3.11.18

1.11.18

Een team van buitenaardse wezens kon Emanuel niet van het noodlot redden. De reguliere zorg ook niet.

Tip voor jongeren:
Gebruik geen drugs, geen enkel soort. Het is als Russische roulette. Je riskeert in de psychiatrie terecht te komen, en daar kom je nooit meer uit.

30.10.18

Had die psychiater destijds maar kennis gehad van ­autisme en was de diagnostiek maar zo verfijnd geweest dat de diagnose op jonge leeftijd zou zijn gesteld.

En dan? Had de zoon van oud-journalist Jan Robbemond niet "zijn toevlucht in alcohol en drugs" hoeven zoeken? Nee, hij had dan op jonge leeftijd drugs voorgeschreven gekregen door de kinderpsychiater. Minstens zo erg.

Het verdriet van deze vader is hartverscheurend, maar aan een diagnose zou zijn zoon niets gehad hebben. Wel aan een omgeving geheel op hemzelf en zijn behoeften gericht, en dat kan niet in een instelling als school noch GGZ. Het is diep tragisch wanneer iemand niet netjes in een hokje van de maatschappij past.

Trouwens, meneer Robbemond, er bestaat geen enkel bewijs dat "autisme" erfelijk is.

27.10.18

Humor van Argus met toch een angstaanjagende ondertoon...

Heel veel dank aan René Leisink dat wij weer zijn exuberante humor mogen overnemen.

23.10.18

Jan Buitelaar, autisme-onderzoeker: ‘Het laat zien dat we niet moeten kijken naar het ‘gemiddelde’ brein van iemand met autisme, want zo’n brein bestaat niet. We moeten kijken naar individuele verschillen en extreme variatie.’

We moeten helemaal niet kijken naar het brein. Hersensonderzoek is weggegooid geld. We moeten kijken naar de mens, wat hij/zij kan en wat hij/zij nodig heeft. Dat is nooit hersensonderzoek.

16.10.18

Het hart is kwetsbaar, zeker voor gebruikers van cocaïne, xtc, speed en andere uppers.

En uppers op doktersrecept, zoals antidepressiva en middelen bij ADHD?

,,Ik zou een groot bord ophangen met de tekst: wij doen altijd aangifte van grensoverschrijdend gedrag.’'

Bord ophangen is prima idee, maar weet iedere intimideerder wat "grensoverschrijdend gedrag" betekent?

Zou het probleem opgelost kunnen worden door een verpleegkundige iedere patiënt bij binnenkomst meteen te beoordelen en tijdelijk advies te geven?

12.10.18

Jeugdartsen roepen 16-jarigen op te rebelleren tegen hun ouders.

‘Ook uit mijn eigen analyses blijkt dat de kwaliteit van Cochrane-studies vergeleken met andere overzichtsstudies ongeëvenaard is.’

Hetgeen nog niet wil zeggen dat het geheel onafhankelijk is.

Nederlandse psychiater in de VS die ontslagen is na het gebruik van partydrug MDMA vindt zichzelf slachtoffer.

Gelukkig blijft zijn trauma beperkt want hij krijgt een zak geld mee. Is hij dan van plan zijn trauma-patiënten te behandelen met zakken geld? Nee, met MDMA...

4.10.18

De psycholance - een ambulance voor mensen met psychiatrische problemen - nam de politie werk uit handen en behandelde patiënten humaner.

Hoe?

Marjolein de Jong van Alexander Monro Ziekenhuis: patiënten moeten zich nooit bezwaard voelen om aan te kloppen voor een second opinion.

Het middel nivolumab zou helpen om terugkeer van de ziekte te voorkomen.

Los van de vergoeding, in dit pril stadium is ieder medicijn 'veelbelovend.' De effectiviteit en schadelijkheid worden pas duidelijk na vele jaren van massaal gebruik. Ieder die een nieuw medicijn gebruikt is proefkonijn.

30.9.18

Het is onduidelijk waar deze verschrikkelijke woede vandaan komt.

Psychoactieve middelen of onttrekking daarvan? Illegaal of op doktersrecept?

28.9.18

Die mensen horen niet bij ons.

Wie hoort dan wel bij jullie? Mensen die van de drogering de hele dag duf en suf in een hoekje zitten of op bed liggen zodat jullie allen hoeven af en toe wat pillen en prikken uit te delen?


Gelukkig heb ik door mijn werk een grote mond ontwikkeld, durf ik kritisch te zijn en heb ik zo veel gelezen dat ik weet wat er mogelijk is.

In de GGZ wordt over de patiënt gekletst zonder dat dit iets toevoegt aan de behandeling.

27.9.18

De bekende Hak-klassiekers, rode kool en rode bieten met appels in pot, zijn nu ook zonder suiker en zout in supermarkten verkrijgbaar.

Het merk Bio+ heeft bonen en linzen in blik zonder zout. Ze staan bij de andere bonen, niet bij de dieetvoeding. 

Maar als consumenten die producten niet kopen, dan verdwijnen ze weer van de markt.

Tineke is manisch depressief. Dat betekent dat ze stemmingswisselingen heeft en niet kan werken.

En dat heeft niets te maken met die elf pillen per dag?

Door een wetswijzing vanaf 2020 gemakkelijker om potentieel gevaarlijke personen gedwongen op te nemen

Dit heet preventieve detentie en is in het strafrecht door internationale verdragen verboden omdat het indruist tegen de mensenrechten. Dwangopnames vallen onder het civiele recht waarmee de mensenrechten omzeild worden.

22.9.18

Het Pillenprobleem

Waarom we zoveel medicijnen gebruiken die niet werken en niet helpen

Auteur: dr Dick Bijl

Boekrecensie door Mira de Vries

Zijn naam staat bescheiden zonder titels op de kaft maar Dick Bijl is geen kleintje. Hij is arts en epidemioloog van internationale faam die onder andere tot voor kort hoofddirecteur was van het Nederlandse Geneesmiddelenbulletin en nog steeds is hij president van de International Society of Drug Bulletins. Anders dan de pillen waarover hij schrijft maakt zijn boek de titel waar.

Al in de ondertitel maakt hij onderscheid tussen "werken" en "helpen". Een medicijn "werkt" wanneer het doet wat de fabrikant beweert, bijvoorbeeld bloedsuiker verlagen. Een medicijn "helpt" wanneer de patiënt daadwerkelijk verbetering merkt. Een medicijn kan werken zonder te helpen, bijvoorbeeld de bloedsuikermeting is inderdaad lager maar de patiënt voelt zich niet beter en zal ook niet langer leven. Een medicijn kan "helpen" zonder te werken, bijvoorbeeld de patiënt voelt zich beter na het nemen van een nepmiddel. Een medicijn kan zowel werken als helpen. Veel medicijnen doen geen van beiden. De meeste pillen schaden meer dan ze baten.

Dit legt de auteur uit in begrijpelijk Nederlands, zonder duurwoorderij en tegelijk ook zonder neerbuigende Jip en Janneke taal. De ontwikkeling van medicijnen (wist je dat de meesten niet door de farmaceuten zijn ontwikkeld?), registratieautoriteiten, business modellen van de farmaceuten, media, overheid en zelfs het LAREB passeren zijn revue. Hij verknoeit weinig woorden aan de beïnvloeding van artsen, hetgeen we toch allemaal al weten, en richt zich in plaats daarvan op de onmogelijkheid van artsen om aan betrouwbare informatie te komen.

Het zou niet doenlijk zijn om in een boek van beperkte omvang en prijs alle farmaceutische producten onder de loep te nemen. Zijn voorbeelden ontleent hij aan de cardiologie, huisartsenpraktijk, psychiatrie en geriatrie. Een extra pluim verdient hij van MeTZelf voor het benoemen van neuroleptica (antipsychotica) waar de meeste auteurs over dit onderwerp voor wegkruipen. Over dwang zegt hij niets maar het is hem vergeven want dit boek gaat over pillen, niet mensenrechten.

Tevens valt hij niet in de fout die zoveel andere auteurs op dit gebied maken: het verzinnen van onrealistische oplossingen. Zijn enig voorstel is origineel: dat het beoordelen van de bijwerkingen van medicijnen gedaan wordt door een ander instituut dan het beoordelen van de werkingen. Beide instituten dienen uiteraard onafhankelijk te zijn, een blijkbaar onbereikbaar ideaal.

Het voorwoord is geschreven door huisarts Hans van der Linde die we kennen van de poging van VWS en RIVM om hem op kosten van de belastingbetaler het zwijgen op te leggen over de zinloosheid van griepprikken.

Alhoewel de auteur waarschijnlijk nog nooit van MeTZelf heeft gehoord zijn wij toch stiekem trots dat dit boek, een van de besten van zijn soort, is geschreven in onze Nederlandse taal. Met €15 is het ook niet duur, een absolute aanrader.

Doordat personeel en instellingen nauwelijks aangifte doen, hebben patiënten een vrijbrief om geweld te plegen, vinden experts en ggz-medewerkers.

Wat een gotspe. Die 'experts' zouden eens hand in eigen boezem mogen steken over hoe zij patiënten (lees: gevangenen) beroven van mensenrechten, menselijke waardigheid en macht over eigen gedrag door de dwangdrogering. Het personeel blundert maar wat in de rondte terwijl de zogenaamde patiënten steeds meer onherstelbaar beschadigd raken. De GGZ is dader, niet slachtoffer. Hoe minder mensen bereid zijn er te werken hoe beter. Misschien komt de overheid dan ooit eens tot inzicht dat dit dient afgeschaft te worden.

7.9.18

Voorzitter van de Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten Amsterdam Jan-Hein van Dijk: "Als in een gesloten jeugdinstelling niet wordt behandeld, maar alleen de vrijheid wordt benomen, is er eerder sprake van een gevangenis dan van een behandelcentrum."

Hetzelfde geldt voor volwasseneninstellingen.

Maar welke behandeling had de advocaat dan in gedachte? "Hulpverleners" weten niet hoe ze mensen met gedragsproblemen kunnen helpen. In hun onmacht schrijven ze psychofarmaca voor. Dit zijn drugs op doktersrecept die niets oplossen en de problematiek alleen erger maken.

5.9.18

Verslavingszorginstellingen waarschuwen voor een relatief nieuwe drug die erg verslavend kan zijn en vrij verkrijgbaar is.

Voor vergelijkbare drugs waar artsen recepten voor schrijven waarschuwen ze nooit.

4.9.18

Jawed S. zat in jeugdinrichtingen.

Niet altijd, maar meestal zitten achter zo'n daad drugs of pillen van de dokter.

2.9.18

Een dode zalm droomt.

De wonderen van hersensscans...

Overigens interessant dat de Volkskrant op 31 augustus 2018 een artikel publiceert van journalist Joris Westerveld over een onderzoek uit ... 2009.

28.8.18

Yvo kreeg een paar jaar geleden een depressie of burn-out nadat het uit was gegaan met zijn vriendin. Sindsdien slikt hij antidepressiva.

Bauke Koekkoek: we weten niet hoeveel mensen er in de ggz 'beter' gemaakt worden.

Wij wel. Nul.

Overigens een lezenswaardig opiniestuk. Lezen door op de kop van deze blog te klikken.

Dit betekent niet dat er op grote schaal wordt gefraudeerd [in de wetenschap]

Wellicht niet, maar het betekent wel dat 'wetenschap' als rechtvaardiging voor dwang is fout fout fout.

27.8.18

Psychiater Christiaan Vinkers: wat we over burn-out denken te weten, is meer mening dan feit.

Dit geldt voor iedere 'diagnose' in de GGZ.

‘Vaccins in Nederland zijn hartstikke veilig’

Dat is waar. Volgens Stichting LAREB leidt het Rijksvaccinatieprogramma tot slechts één tot vier doden per jaar. Dat staat tegenover mazelendoden in Nederland: nul, en in de rest van Europe één op de twintig miljoen.

Wel of niet vaccineren blijft een gok die moreel gezien alleen de ouders kunnen nemen.

Bij een licht zedenvergrijp komt er altijd een psychiater of psycholoog die het risico op recidive inschat met de instrumenten die daarvoor ontwikkeld zijn.

Die "instrumenten" zijn niet meer dan vragenlijsten. Noch psychiaters noch psychologen kunnen toekomstig gedrag inschatten.

Wanneer komt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kijken naar de Nederlandse TBS?

Dat er af en toe eentje vrij gelaten wordt en een moord pleegt duidt alleen maar op hoe schadelijk de mensonterende omstandigheden in TBS-klinieken zijn.

23.8.18

Dijkhoff (Vereniging voor Vaxxers en Dwang) haalt uit naar 'vaak hoogopgeleiden die op basis van "pseudo-interessant gemaakte bullshit"' durven een minderheidsmening eropna te houden.

Door Johanna d'Armagnac

Voor 1984, toen het vaccin BMR nog niet bestond, praatte men nooit over ‘uitbraken' van de bof, rode hond of mazelen. Deze ziekten hoorden als het ware bij de opvoeding van je kinderen. Eenmaal elkaar flink aangestoken op school, waren je kinderen voor hun verdere leven immuunen de ouder en het kind konden verder gerust zijn. De ziekte duurde 3 dagen tot een week. Niks om je druk over te maken. Natuurlijk konden er complicaties ontstaan, maar dat is bij elke aandoening zoals bij griep en verkoudheid, een gevaar.

Verschillende grafieken laten zien dat het grootste gedeelte van de ouders in Nederland na 1984 hun kinderen toen het BMR-vaccin ter beschikking kwam, hebben laten inenten. Prima. Het vaccin was gratis. Nadeel is misschien dat het immuunsysteem de ziektes iets minder goed bestrijdt bij dit vaccin (lees ik tenminste overal) dan het echt doormaken er van.

Het probleem is niet het wel of niet vaccineren, maar wel dat Nederland nu ook, in navolging van Frankrijk en Italië, een verplichting hiertoe overweegt. Men heeft het over a-sociaal gedrag bij weigering van enkele groeperingen in Nederland.

Hoezo a-sociaal? In een aantal gebieden waar men uit overtuiging zich niet wil laten vaccineren zal wellicht af en toe het virus opduiken. Waarom zoveel ophef daarover? Immers de rest is toch immuun door het vaccineren?

Ik geloof niet in God, niet in homeopathie, en ben geen antroposoof . Het punt ‘wel of niet vaccineren’ is het probleem niet. Het probleem is wel de bevolking via sancties geen vrije keuze te laten.

Waarom? De antwoorden daarop die ik lees en hoor overtuigen me niet echt. Een vrije keuze in deze is daarom moeilijk. Argumenten die spreken tot gedwongen vaccinatie van de bevolking zijn vooral emotioneel geladen. Dit soort argumenteren lijkt sterk op een ordinaire reclame campagne.

21.8.18

Bijna driekwart van de ingediende klachten was gericht tegen een arts.

Maar de klachten die gegrond worden verklaard zijn nooit tegen een arts, tenzij het een man is die zijn broek laat zakken.

19.8.18

Gert van Kuilenburg kwam nooit terug uit Griekenland..

Gert van Kuilenburg en Anouk van Luijk hadden in gemeen het gebruik van psychofarmaca. Wanneer daarmee gestopt wordt, een risico dat extra groot is op reis, raakt het zenuwstelsel acuut van slag.

Advies: begin er nooit aan. Psychofarmaca zijn geen medicijnen maar drugs.

14.8.18

Waarom knappen onze chronisch patiënten maar niet op van de behandeling, vroegen de specialisten bij GGNet zich af.

Omdat ze vol gepompt worden met psychofarmaca waardoor hun zenuwstelsels onherstelbaar kapot gaan.

11.8.18

Nadat twee specifieke genen uit het dna van de muis waren weggeselecteerd, bleek het dier echter ongeremd te kunnen eten, maar toch slank te blijven.

En dus staan wij ongetwijfeld in de rij, met voorop de farmaceuten, die niet staan te trappelen om ons erop te wijzen dat toverpillen niet bestaan.

6.8.18

Jaarlijks honderd doden door negeren oproep uitstrijkje?

Dit is sluikreclame. Het RIVM verzuimt de nadelen van bevolkingsonderzoeken te vermelden. Volgens het CBS overlijden elk jaar circa 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker, een groot tragedie voor de getroffen families maar vergeleken met andere risico's weinig. Tegelijkertijd ondergaan circa 14.000 vrouwen per jaar onnodig verwijdering van de baarmoeder.

27.7.18

26.7.18

,,Waar moet mijn kind heen, hij spreekt de Marokkaanse taal niet goed en als hij van het vliegveld komt, is hij dakloos.''

En hij raakt meteen in de levensgevaarlijke onttrekkingsverschijnselen van de pillen die de psychiater hem heeft voorgeschreven.

Rien Vermeulen is emeritus hoogleraar neurologie en ziet met eigen ogen de wanprestaties van de GGZ. Toch blijft hij erin geloven....

Als voormalig bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij zou men denken dat hij beseft dat een hoogopgeleide kwakzalver niet beter presteert dan een laagopgeleide kwakzalver.

13.7.18

Ze vindt het belangrijk dat haar cliënt zo snel mogelijk een behandeling ondergaat. Uit onderzoek blijkt dat hij een ontwikkelingsachterstand heeft.

En die gaat met een "behandeling" ingehaald worden?

Hij gedroeg zich agressief en reageerde niet op kalmerende medicatie die door medewerkers werd toegediend.

Als hij zó agressief was dat de politie met een taser erbij moest komen, hoe hebben ze dan die "kalmerende medicatie" toegediend? Zou het niet omgekeerd zijn, dat de "agressie" het gevolg was van de "medicatie"?

6.7.18

Amerikaanse farma-waakhonden waarschuwen deze maand voor de volgende middelen die ook in NL verkrijgbaar zijn:

febuxostat tegen jicht
apixaban tegen trombose
prasugrel bij hartklachten
baclofen bij ruggengraat-schade
Tevens melden zij dat naast alle psychofarmaca*, de volgende middelen kunnen leiden tot tremoren:
  • Antiaritmisch middelen
  • Antibiotica
  • Antiepileptica*
  • Middelen tegen schimmel
  • Middelen die werken op de bronchen
  • Middelen voor het maag-darmkanaal
  • Middelen die het imuunsysteem onderdrukken
  • Hormonen
*Abrupt stoppen met deze middelen is levensgevaarlijk.

Gezien de bronnen voor deze waarschuwingen niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn, kunt u ze bij ons opvragen.
12.6.18

Als ouders professionele hulp zoeken kan met psychotherapie en pedagogische begeleiding de stoornis worden voorkomen.

Een erfelijke aandoening? Met professionele hulp psychotherapie en pedagogische begeleiding voorkomen?

Niet genoemd in dit artikel zijn de psychofarmaca die het gedrag meer onvoorspelbaar en minder beheersbaar maken.

29.5.18

Psychiaters Jim van Os, Esther van Fenema en Bram Bakker hekelen het effect van euthanasie op psychiatrische patiënten bij medepatiënten.

Waarom hekelen zij niet het effect van vrijheidsberoving, sensorische deprivatie in isoleercellen, psychische en lichamelijke verlamming door met dwang toegediende chemische middelen en meer martelingen bij medepatiënten?

17.5.18

De haagse steekpartijzaak: hoeveel bloed moet nog vergieten tot we het gaan begrijpen?


'Hoe vaak had hij als jonger broertje niet om hulp gevraagd bij de professionals die er verstand van hebben?'
Dat is nu juist het punt. Ze hébben er geen verstand van.

Malek stopt dan ook met het slikken van z’n medicijnen.
Hij was dus in de onttrekkingsverschijnselen van de neuroleptica. Zou niet zijn gebeurd als deze zeer zeer gevaarlijke middelen nooit waren voorgeschreven.

Advocaat Job Knoester: ‘Na alle discussie die er de afgelopen jaren is geweest, signaleer ik dat men dit onvoldoende oppakt. Het probleem is groter dan alleen deze zaak.’
Geachte heer Knoester, het probleem is dat we weigeren te erkennen dat psychiatrie niet anders is dan uitermate schadelijke kwakzalverij. 

10.5.18

Enkele weken voordat ... A. de ruiten met een knuppel insloeg ... werd hij doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg.

Zou Bill Gates flink geïnvesteerd hebben in de vaccinindustrie?

'Deprofessionaliseren van de jeugdzorg'

is een goed idee, gezien "Hulpverleners schrijven het liefst zoveel mogelijk uren, maken dikke rapporten en stellen vervolgens niet het belang van de persoon voorop voor wie ze er eigenlijk zijn".

2.5.18

De 35-jarige man die onder meer online-accounts ... kraakte, blijkt een contactgestoorde hacker die grote moeite heeft om contact te leggen met vrouwen.

In plaats van celstraf en/of zinloze behandeling, kunnen ze de man beter een baan geven bij defensie.

27.4.18

VOLTOOID nieuw licht op een zelfgekozen dood -- Bert Keizer

Boekrecensie

We kennen Bert Keizer van zijn verhalen als verpleeghuisarts. Na zijn pensionering heeft hij zich verbonden aan de Levenseindekliniek waar hij van euthanasie zijn nieuwe beroep heeft gemaakt. In dit boek filosofeert hij erover. Hij is daarin verfrissend eerlijk.

Hij bevestigt dat de kritiek betreffende het hellende vlak juist is. "De grenzen van de wet blijken van elastiek." Er melden zich steeds meer categorieën aan van mensen die vinden dat ze er ook recht op hebben. Keizer geeft niet aan waar hijzelf een grens zou leggen, behalve blijkbaar bij leeftijd. 75 mag, 57 niet. Wellicht daarom is hij geen voorstander van een pil van Drion, meteforisch verkrijgbaar bij Appie.

Merkwaardig ervaar ik zijn onderscheid tussen zelfmoord en zelfdoding. Dat eerste gebeurt volgens hem in het geniep, zonder overleg met of afscheid van de familie. Dat vindt hij gemeen. In het tweede geval is de familie betrokken bij de beslissing en staat idealiter verzameld rond het sterfbed. Volgens hem wordt niet overgegaan tot euthanasie wanneer de familie zich daartegen verzet. Dit zegt hij alsof rekening dient gehouden te worden met de wensen van de familie, maar m.i. zou een arts zich in moeilijkheden brengen door een euthanasiewens in te willigen terwijl de achterblijvers die immers nog leven een klacht zouden kunnen willen indienen. Uit moreel standpunt vind ikzelf juist het omgekeerde. Met het betrekken van je familie dwing je hen medeplichtig te zijn aan je dood. Merkwaardig dat Keizer het ook zo ziet in het geval van de 57-jarige van de alinea hierboven. Tegen hém zegt hij "Doet het toch zélf!" Trouwens, hoe moet die 57-jarige dat dan doen? De middelen ervoor liggen immers niet in de schap bij AH en voor de trein springen is nogal asociaal.

Heel leuk is de luchtigheid en humor waarmee Keizer over dit zware onderwerp schrijft. Vooral drijft hij hilarisch de spot met medische terminologie. Alleen al daarvoor is dit boek het lezen waard. Overigens wie tegen euthanasie is zal er geen argumenten in vinden om er anders over te gaan denken.

25.4.18

Vorige zomer stemde het parlement tamelijk geruisloos in met een wetswijziging, waardoor het in Beieren mogelijk is om iemand voor onbepaalde tijd in voorarrest vast te zetten. Daarvoor hoeft diegene geen misdaad te hebben begaan, het is genoeg als de rechter het gevaar voor bijvoorbeeld een terroristische aanslag, 'waarschijnlijk' acht.

Hoe bewijs je dat je niet een terroristische daad gaat plegen?

Hoe een medewerker zich mag verdedigen...

Belangrijk, maar niet minder belangrijk, hoe mag een z.g. patiënt zich verdedigen, b.v. tegen vrijheidsberoving? Tevens ontbreekt in dit artikel de rol van z.g. medicatie in het opwekken van agressie.

Hartschade - Hella de Jonge

Boekrecensie

In de media wordt Hartschade omschreven als een soort aanklacht tegen medische missers. Het beeld in het boek zelf komt wat anders naar voren, behalve dat de auteur twee keer vertelt ambassadrice te zijn voor Stichting Hart voor Vrouwen.

Iedereen die serieus in aanraking is geweest met de zorg zal zich kunnen vinden in haar gevoelens van frustratie, achterdocht en machteloosheid. Zij voelt zich door de zorg vernederd. Van daadwerkelijke missers is moeilijk te spreken. De druk op de borst die zij omschrijft is een bekend signaal van een hartinfarct. Niet vast is komen te staan dat de eerdere pijnen te maken hadden met haar hart noch dat de eindelijk geplaatste stenten die hebben opgelost. De Jonge schijnt zich niet bewust te zijn van, of meldt in ieder geval geen mening over, onderzoek dat zou aantonen dat de overlevingskans na hartoperaties gelijk is aan de overlevingskans met dezelfde klachten zonder dat wordt geopereerd. (De verbeteringen zouden weggestreept worden tegen de complicaties.)

Tevens al is haar intense verdriet zeker invoelbaar, komt niet vast te staan dat haar zoontje van drie maanden en later haar bijna 8-jarige kleindochter in leven zouden zijn gebleven bij anders medisch handelen. Ook blijkt niet dat een officiële klacht is ingediend, niet dat je daar in Nederland iets aan zou hebben, doch juist een illustratie daarvan had het boek meerwaarde kunnen verlenen. De onmogelijkheid het handelen van artsen te onderzoeken, en indien daar aanleiding toe is, hen ter verantwoording te roepen, bevordert niet de kwaliteit van de zorg.

Maar meer dan een klaagzang tegen de zorg is dit boek eigenlijk een klaagzang tegen haar familie en het leven dat haar in haar visie zo onrechtvaardig behandeld heeft. Hoezo heeft zij überhaupt hartproblemen terwijl zij niet rookt, niet drinkt, niet dik is, geen vlees eet, zich verzet tegen medicatie en veel doet aan bewegen? En ze stelt stelselmatig lichamelijk en psychisch mishandeld te zijn door haar ouders. Hierbij mist haar relaas relativering. Het is een deprimerend verhaal dat niet aan te bevelen is voor iemand die toch al neigt naar depressie.

De Amerikaanse psychiater Thomas Szasz schreef in zijn boek over het leven van Virginia Woolf dat ieder kind tot zekere hoogte misbruikt wordt. Dat misbruik vloeit voort uit de aard van het kind zijn, onmachtig, onvrij en kwetsbaar. Uiteraard zijn er gradaties, maar mensen die terugkijken op hun kinderjaren als één en ál geluk bestaan nauwelijks, ook wanneer hun ouders niet getraumatiseerde oorlogsslachtoffers zijn. Het opvoeden van kinderen is een haast ondraaglijk zware taak waarbij de resultaten constant onder een maatschappelijke loep worden gelegd, terwijl tegelijkertijd de ouders worden blootgesteld aan de andere nooit aflatende stressoren van het leven.

Van een tiener verwacht men gemopper over de ouders. Tegen de tijd dat een vrouw de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt hoopt men voor haar dat zij haar jeugd een plekje heeft kunnen geven en in de omgang met haar ouders weet voor haarzelf prettige grenzen te stellen. In plaats daarvan gebruikt De Jonge het boek als toneel om respectloos met haar ouders en zus af te rekenen. De humor van haar inmiddels 94-jarige vader wordt door haar hekel verzuurd. Het zou interessant zijn in een volgend boek te lezen hoe deze verbitterde vrouw kans heeft gezien uit handen van de psychiatrie te blijven.

In het boek wordt veel geplast en gepoept. Voor wie daar behoefte aan heeft is het een aanbeveling.

13.4.18

'Alsof het gewoon is dat een agent een psychiatrische patiënt doodschiet zonder consequenties.'

Waarom niet? Het is toch ook gewoon dat een psychiatrische patiënt beroofd wordt van zijn vrijheid, vastgebonden, in isoleercellen wordt opgesloten, zijn lichaam wordt binnengedrongen met giffen en meer. Dan kunnen die paar kogels er ook nog wel bij.

Trouwens, het is toch bekend dat autisten niet verdragen aangeraakt te worden? Een autist ga je niet fouilleren.

4.4.18

Tot een jaar of tien geleden kon ook niemand die restjes zien in het rioolwater.

En nádenken? Kon ook dát niemand tot een jaar of tien geleden? MeTZelf blijkbaar wel. We hebben al twee decennia hier een artikel over op onze website staan.

27.3.18

De overheid moet homomannen een hiv-preventiemiddel aanbieden en het grotendeels vergoeden...

...want dat is goed voor de inkomsten van de producent, ondanks dat Hoeveel besmettingen de inzet van PrEP verhindert, heeft de Gezondheidsraad niet precies kunnen berekenen.

Ons advies: als je al gelooft in HIV, dan is een condoom meer effectief, minder schadelijk aan de gezondheid en beschermt ook nog je privacy.


8.3.18

Bij een delier heeft de patiënt plotseling last van ernstige verwardheid door een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie

of farmacum.

Een deskundige bevestigde dat medicatie tegen de ziekte [van Parkinson] ‘extremen’ in H’s gedrag kan hebben veroorzaakt.

Het OM let scherper op de uitvoering van de euthanasiewet.

Ten onrechte denkt men dat in NL de euthanasiewet recht geeft op euthanasie. Een dergelijk recht bestaat niet. De wet regelt slechts dat de arts niet vervolgd wordt mits is voldaan aan bepaalde voorwaarden. Toetsing is achteraf, sporadisch en willekeurig. Hierdoor kan de arts nooit zeker weten dat hij niet vervolgd zal worden. Dit zal artsen terughoudend doen zijn in het melden van euthanasie. Wat niet wordt gemeld, wordt niet onderzocht...

Argus laat ons weer lachen!


Met heel veel dank aan René Leisink voor toestemming om over te nemen.

26.2.18

Psychiaters hebben inmiddels vastgesteld dat de tbs’er een paranoïde, narcistische stoornis heeft, waar onverwachte en snelle woede-uitbarstingen onderdeel van zijn.

Psychiaters hebben dus 'vastgesteld' dat de 'stoornis' alle blaam treft, en niet de gifmiddelen die die psychiaters zelf hebben voorgeschreven. Een handig beroep is dat, waarin je je eigen onkunde kunt weg-diagnosticeren.

25.2.18

Het is belangrijk dat patiënten zich bewust zijn van de potentiële voordelen van antidepressiva

maar niet de potentiële nadelen, waarover in dit artikel niet wordt gerept.

14.2.18

Gewelddadige fantasieën waar hij al jaren voor werd behandeld

zonder succes blijkbaar.

Zie ook het bericht hieronder.

Ook moet de 46-jarige, om de kans op herhaling te beperken, zich verplicht laten behandelen.

Om kans op herhaling te beperken, moet hij vooral niet een (oneffectieve) behandeling ondergaan en terug in de maatschappij gezet worden, maar in de gevangenis verblijven. Van ons mag de gevangenis best een vijf-sterrenhotel zijn, als hij daar maar blijft.

12.2.18

,,Als een dier dan wakker wordt, worden ze vaak agressief."

Waar werd koe Hermien mee neergeschoten? Een neurolepticum (valselijk genoemd anti-psychoticum) met opiaat.

5.2.18

Teken (niet!) de petitie

De meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn vanwege middelen die door artsen worden voorgeschreven. We zouden eerder 'geneesmiddelen' op recept moeten verbieden.

Moeten we blenders verbieden omdat iemand ze misschien aanzet met z'n hand erin? Of maaimachines verbieden omdat iemand misschien ermee over z'n eigen voet rijdt? Of schoonmaakmiddel omdat iemand misschien besluit het te drinken?

Prima dat we op de gevaren van deze middelen gewezen worden, maar zit de consument te wachten op betutteling door verbod?

Anderhalf tot twee jaar aan discussies aan vooraf voordat je een eerste patiënt kunt gaan behandelen op basis van een nieuw inzicht

Helaas is een nieuw inzicht niet hetzelfde als een juist inzicht.

Steeds meer mensen, met name jongeren, gebruiken social media als Facebook en Instagram dwangmatig, maar er is geen officieel erkende behandeling voor.

Er is ook geen onerkende behandeling voor.

17.1.18

Hoogleraar forensische psychiatrie Robbert-Jan Verkes: ik vind dat Idsardi tekort is gedaan en dat de rechter meer mee had moeten wegen dat hij gevoelig is voor de antidepressiva die hij slikte.

En de arts die het antidepressivum had voorgeschreven?
En de fabrikant die het antidepressivum op de markt brengt?

Jonge schutter viel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering die zijn ouders hadden.

En de psychiaters die met zijn centrale zenuwstelsel hadden geknoeid zijn natuurlijk sowieso nooit ergens voor aansprakelijk.

Wat zit de bestrijding van incidenten met demente, verslaafde en psychisch in de knoei zittende huurders het meest in de weg? De privacywetgeving, zeggen veel woningcorporaties die daarvoor moeten samenwerken met zorginstellingen en gemeenten.

De zogenaamde privacywetgeving beschermt vooral zorginstellingen tegen het onthullen van hun onkunde en onmacht, en dat hun bemoeienis het probleem altijd alleen erger maakt. De oplossing ligt in zorg zonder medische pretenties, veel goedkoper en leidt niet tot (verdere) ontwrichting van het zenuwstelsel. MeTZelf pleit al jaren voor 4B-huizen:
Bed
Bad
Brood
Bescherming

16.1.18

De advocaten van de ontslagen verpleegkundigen vonden dat Lentis te hard ingreep om in principe vrij geringe vergrijpen.

Zou hier iets anders achter zitten dan in het artikel vermeld wordt? Gezien alles dat er in de zorg voorvalt klinkt dit inderdaad triviaal.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat het DNA-profiel van patiënten automatisch in het elektronisch voorschrijfsysteem van het ziekenhuis zetten.

En wanneer blijkt dat de informatie nutteloos is, kunnen de medische dossiers gekoppeld worden aan de computers van opsporingsdiensten...

13.1.18

ZEMBLA INTERNATIONAAL - Recept voor moord? - woensdag 17 januari 2018 om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2

Eerste Zembla van 2018 over antidepressiva

Armand Höppener in Trouw: Er moet centrale regie komen voor kwetsbare mensen met verward gedrag.

Prima, maar laat die "gemotiveerde professionals, met name psychiaters" zich er aub niet mee bemoeien. Betere resultaten zijn te berijken met het bieden van bed, bad, brood en bescherming zonder (pseudo)medische bemoeienis.

11.1.18

Proefkonijnen...

Met als gewoonlijk heel veel dank aan

10.1.18

Alzheimer Nederland vindt het teleurstellend dat het farmaceutisch bedrijf Pfizer zich terugtrekt uit het medicijnonderzoek voor de ziekte van Alzheimer.

MeTZelf vindt het teleurstellend dat Alzheimer Nederland zich schaart achter medicijnonderzoek in plaats van reële verbeteringen in de zorg voor mensen met Alzheimer.

4.1.18

De rechter hield de zaak aan omdat hij behandeling noodzakelijker achtte dan een straf.

Onder invloed van 'behandeling' promoveerde Brian N. (als hij inderdaad degene is die het gedaan heeft) van aanrander tot verkrachter en moordenaar.

Psychiatrie maakt altijd alles alleen erger.

3.1.18

Persberichten omtrent medisch onderzoek zijn vaak te zwaar aangezet.

Medische logica

Bedhekje bestemd om man die niet kan lopen te beschermen tegen val uit bed is "vrijheidsbeperkende maatregel" ...

Maar in de GGZ opsluiten, isoleren en drogeren, dát zijn noodzakelijke medische handelingen...

Keolis biedt "gesprekken" aan met een psychiater.

Psychiaters zijn niet opgeleid om gesprekken te voeren maar om pillen voor te schrijven. Daarmee kan de machinist, als hij op de pillen reageert zoals zoveel mensen, zelf ook voor de trein gaan springen, al dan niet met kind op arm.

Hoogleraar Stynke Castelein van de Rijksuniver­siteit Groningen vraagt zich af waarom mensen na psychiatrische behandeling niet mee kunnen komen in de maatschappij.

Geachte mevrouw Castelein:

U kunt uw universiteit en de belastingbetaler een hoop geld besparen door de MeTZelf website te lezen.

Na psychiatrische behandeling kunnen mensen niet meekomen in de maatschappij omdat hun zenuwstelsels onherstelbaar beschadigd zijn door psychofarmaca (en soms ook elektroshock). 

Bezuinigingen op "voorzieningen om psychiatrisch patiënten te begeleiden bij terugkeer in de maatschappij" hebben daar niets mee te maken.

Blogarchief