naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

27.4.18

VOLTOOID nieuw licht op een zelfgekozen dood -- Bert Keizer

Boekrecensie

We kennen Bert Keizer van zijn verhalen als verpleeghuisarts. Na zijn pensionering heeft hij zich verbonden aan de Levenseindekliniek waar hij van euthanasie zijn nieuwe beroep heeft gemaakt. In dit boek filosofeert hij erover. Hij is daarin verfrissend eerlijk.

Hij bevestigt dat de kritiek betreffende het hellende vlak juist is. "De grenzen van de wet blijken van elastiek." Er melden zich steeds meer categorieën aan van mensen die vinden dat ze er ook recht op hebben. Keizer geeft niet aan waar hijzelf een grens zou leggen, behalve blijkbaar bij leeftijd. 75 mag, 57 niet. Wellicht daarom is hij geen voorstander van een pil van Drion, meteforisch verkrijgbaar bij Appie.

Merkwaardig ervaar ik zijn onderscheid tussen zelfmoord en zelfdoding. Dat eerste gebeurt volgens hem in het geniep, zonder overleg met of afscheid van de familie. Dat vindt hij gemeen. In het tweede geval is de familie betrokken bij de beslissing en staat idealiter verzameld rond het sterfbed. Volgens hem wordt niet overgegaan tot euthanasie wanneer de familie zich daartegen verzet. Dit zegt hij alsof rekening dient gehouden te worden met de wensen van de familie, maar m.i. zou een arts zich in moeilijkheden brengen door een euthanasiewens in te willigen terwijl de achterblijvers die immers nog leven een klacht zouden kunnen willen indienen. Uit moreel standpunt vind ikzelf juist het omgekeerde. Met het betrekken van je familie dwing je hen medeplichtig te zijn aan je dood. Merkwaardig dat Keizer het ook zo ziet in het geval van de 57-jarige van de alinea hierboven. Tegen hém zegt hij "Doet het toch zélf!" Trouwens, hoe moet die 57-jarige dat dan doen? De middelen ervoor liggen immers niet in de schap bij AH en voor de trein springen is nogal asociaal.

Heel leuk is de luchtigheid en humor waarmee Keizer over dit zware onderwerp schrijft. Vooral drijft hij hilarisch de spot met medische terminologie. Alleen al daarvoor is dit boek het lezen waard. Overigens wie tegen euthanasie is zal er geen argumenten in vinden om er anders over te gaan denken.

Geen opmerkingen:

Blogarchief