naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

30.11.19

Overgewicht is ontzettend complex... Er zijn ... best veel partijen die belang hebben bij die complexiteit. Wat complex is, is immers moeilijk te reguleren.

Ook bij de nieuwe Nutriscore-logo spelen belangen. De consument kan beter zélf bepalen wat hij/zij gezond vindt dan vertrouwen op een logo.

In 2014 is er nieuwe Europese allergenenwetgeving ingevoerd, waardoor restaurants, maar ook bijvoorbeeld marktkramen en bakkerijen, verplicht zijn om van veertien allergenen aan te geven of die in hun product zitten. ... 'Ik mis het ‘gewone’ gesprek.'

Overigens is onze ervaring dat zo'n gesprek niet altijd betrouwbare informatie oplevert.

Sinds 2014 mogen zorginstellingen zelf naar de rechter stappen om een professionele mentor, bewindvoerder of curator voor hun cliënt aan te vragen. Dan zouden mensen zonder familie ook iemand krijgen die voor hen opkomt.

Dit lijkt op "Amerikaanse toestanden." In sommige staten van de VS gebeurt dit routinematig. De door de inrichting aangedragen mentor/curator speelt altijd onder één hoedje met de inrichting. In de praktijk wordt zo alle rechtsbescherming voor de patiënt, in NL vastgelegd in de WGBO, uitgeschakeld.

De burger meldt een probleem, de professional lost dat op en de overheid betaalt ervoor. De onderliggende aan­names zijn: 1) altijd is precies duidelijk wat er moet gebeuren, 2) iedereen werkt vlekkeloos samen, 3) niemand maakt fouten en 4) er wordt geen geld verspild.

28.11.19

Er is bij het Centraal Tuchtcollege nog een hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak.

Statistisch gezien grote kans dat het Centraal Tuchtcollege de uitspraak van het regionale college terugdraait.

26.11.19

Huisartsen slagen er niet in om voor ingewikkelde patiënten hulp te vinden bij een zorginstelling.

Waarom houdt de huisarts zich überhaupt hiermee bezig? Dit is toch de taak van het zorgkantoor?

Met ingang van 2020, wordt de 108 pagina’s tellende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht.

Er gaat weinig veranderen. Het aantal "verwarde" personen blijft toenemen. Immers is een van de meest voorkomende oorzaken van die verwarring de eerder toegediende (dwang)behandeling. Het wordt ietsje makkelijker, wat toch al nooit moeilijk was, om een onschuldige die niemand kwaad doet op te sluiten en te dwangdrogeren. Psychiatrie blijft kwakzalverij, en dwangpsychiatrie blijft misdaad tegen de menselijkheid.

24.11.19

Polio is uiteraard een tragedie voor de getroffenen.

Toch blijft inenting een gok, een die alleen door betrokkenen zelf gemaakt kan worden. Het kenmerk van een gok is dat de gevolgen niet van te voren voorspelbaar zijn. De ouders van de geïnterviewde hebben verkeerd gegokt, is wijsheid achteraf. "Zij waren volgzaam. Keken op tegen autoriteiten, zoals de dominee. Ze dachten het goede te doen." Ouders die volgzaam zijn, opkijken tegen de dokter, blijken achteraf vaak ook verkeerd gegokt te hebben.

Betreffende inentingen, wat zou helpen is als er meer keuzes waren, bijvoorbeeld dat de individuele stoffen in de DKTP inenting ook los van elkaar beschikbaar zouden zijn.

Autisme wegtoveren kan niet, dat klopt.

Maar het is alleen "niet erg" wanneer de omgeving ermee om kan gaan. De pogingen het te onderdrukken (o.a. "medicatie") maken het altijd erger.

Dit gezin heeft hulp nodig, wellicht respijtzorg, zodat de ouders meer tijd hebben voor aandacht aan de jongen die de brief schreef.

Blogarchief