naar hoofdpagina


Voor achtergrondartikel, klik op kop.

31.12.19

Er bestaat geen onaanvechtbare definitie van ziekte ... Wat ziek is, berust op afspraken die altijd voor discussie vatbaar zijn.

Een dermatoloog met een bloedhekel aan huisartsen

Artsen vallen elkaar alleen af wanneer ze ruzie hebben.

In dit geval hebben beide artsen gelijk. De poortwachterrol van de huisarts belemmert toegang tot zorg, en de Zorgkaart Nederland, hoe goed bedoeld ook, kan niet voorspellen hoe tevreden een individu zal zijn met bepaalde zorg.

Illegale medicijnhandel heeft vrij spel op het internet.

Oplossing: schrap de opiumwet.

23.12.19

In het begin was er veel scepsis.

Bij ons nog steeds.

22.12.19

'Die tsunami aan dementie komt er helemaal niet'

Jammer dat we het artikel niet kunnen lezen. MeTZelf heeft geen abonnement. Er is best het e.e.a. dat we kunnen doen om deze kop waar te maken, bv pilconsumptie terugdringen.

17.12.19

14.12.19

Volgens de ooggetuige van de reddingsactie had de stiefdochter gezondheidsproblemen.

We weten natuurlijk niet of dit waar is, en zo ja, wat die problemen zijn en welke middelen zijn voorgeschreven. Wel blijkt dat de lijst van "geneesmiddelen" op recept die kunnen leiden tot agressie steeds langer groeit, en niet beperkt zijn tot psychofarmaca. Zo blijken bijvoorbeeld zelfs statines, die voorgeschreven worden tegen hoge cholesterol, te kunnen leiden tot agressief gedrag, vooral bij vrouwen.


10.12.19

Hersenonderzoek stemt óók tot nuchterheid. „In de psychiatrie heeft het nog relatief weinig opgeleverd.”

Het heeft helemaal niets opgeleverd, ook niet in andere specialismen.

Het binnendringen van de (pseudo)medische wetenschap in het rechtssysteem leidt tot onrecht.

Zie ook deze film over DNA.

De wachttijden in de gesloten jeugdpsychiatrie – de zorg die Noa nodig had volgens haar ouders – zijn opgelopen tot maanden, soms anderhalf jaar.

De gesloten jeugdpsychiatrie zou het nog erger hebben gemaakt.

„Niets bijzonders mevrouw” zei haar arts. „Gewoon een kliertje. Nee, echt, verder onderzoek is niet nodig.”

Dit is een zeer tragisch verhaal. Begrijpelijk is de dochter boos. En toch is er een andere kant aan het verhaal.

Er wordt zeer veel onnodig onderzocht en behandeld. Naast de kosten daarvan, die bijdragen dat de geneeskunde onbetaalbaar wordt, schaadt het de gezondheid.

Maar hoe kan een arts weten of een knobbeltje wel of niet kwaadaardig zal blijken? Niet alleen is dat met het blote oog niet te zien, maar ook de eventuele onderzoeken kunnen dat niet eenduidig bepalen. Wellicht groeit het knobbeltje zo langzaam dat de patiënt er nooit last van zal hebben? Geneeskunde is geen exacte wetenschap. De arts is niet helderziend. Laboratoriumuitslagen en Röntgenfoto's zeggen niet altijd alles.

Juist om gevallen zoals in dit artikel omschreven te voorkomen neigen artsen eerder om te veel te doen dan te weinig. Wanneer een arts te veel doet, wordt het niet gemerkt en wordt er niet over geklaagd. En toch betalen we met z'n allen de rekening.

Het blijven moeilijke overwegingen zonder pasklare oplossingen. En juist daarom vinden wij bij MeTZelf dat de patiënt medisch onderlegd hoort te zijn en over zichzelf zou moeten kunnen beslissen.

Ommenaar liep zondag weg uit het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

,,Het is wel opmerkelijk dat iemand wegloopt uit een ziekenhuis."
Niet als het de afdeling psychiatrie is.

[Een] politiewoordvoerder laat weten dat Brunnink niet afhankelijk is van medicatie.
Gelukkig. Als hij niet was weggelopen, was hij dat snel wel geworden.

Ben jij de Ommenaar waar dit bericht over gaat? Als je hulp nodig hebt, neem contact met ons op. Wij zullen dit niet doorgeven aan de politie.

Dan schiet zijn schoondochter te hulp. Zij is verpleeghuisarts en benadert een van haar vroegere hoogleraren.

Wil je behoorlijk behandeld worden in de zorg? Zorg dat je arts bent of een arts in de naaste familie hebt.

8.12.19

De kwestie verwarde personen

Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag

door Bauke Koekkoek
2019

Recensie van Mira de Vries

In de hype en hysterie rond "verwarde" personen is de heldere stem van Koekkoek een verademing.

De indruk bij het publiek en in de media is dat vanwege bezuinigingen er steeds meer verwarde mensen op straat bivakkeren. Aan die perceptie draagt bij dat rond de tijd dat de overheid besloot zorgbedden te verminderen, de politie begon met bijhouden van meldingen over verwarde personen. De betekenis van het begrip "verward" wordt door de politie zelf ingevuld.

Het aantal meldingen is sinds het begin van het bijhouden inderdaad gestegen, maar dat betekent niet dat het aantal personen is gestegen. Het aantal meldingen geeft ook niet weer wat er aan de hand is. Meldingen over mensen die een strafbaar feit (bv moord) hebben gepleegd zijn niet inbegrepen bij deze categorie. Wel meldingen die gemaakt worden uit bezorgdheid of vanwege overlast. Ook komen er meldingen van personeel in (gesloten) zorginstellingen waar de gemelde persoon opgenomen is. Maar liefst 30% van de meldingen zijn afkomstig van de verwarde persoon zélf. Deze statistieken passen niet in het beeld van gevaarlijke gekken die op straat rond lopen vanwege gebrek aan bedden in instellingen. Dat het aantal meldingen bij de politie stijgt kan deels verklaard worden door het wegvallen van andere meldpunten.

Tegenover de stijging van het aantal meldingen over verwarde personen is een daling van aangiften van misdrijven. Het budget voor veiligheid is kleiner dan dat voor zorg. Koekkoek lijkt dit mee te delen zonder te suggereren dat er een verschuiving plaatsvindt. Wordt wat vroeger met criminaliteit werd geassocieerd nu geregistreerd als verwardheid?

Mensen die de stempel verward krijgen hebben moeite met leven, bv vanwege gebrek aan geld, warmte, sociale handigheid, cognitieve slimheid of een netwerk, zegt Koekkoek. Het tekort aan sociale huurwoningen draagt hieraan bij. Als je nog niet verward bent wanneer je dakloos raakt, dan word je het wel. Hij merkt wrang op dat één jaar in een kliniek ongeveer hetzelfde kost als zestig jaar huurtoeslag.

De mensen waarover gemeld wordt hebben uiteenlopende behoeften. Soms is een gesprekje of korte handeling voldoende. In andere gevallen is blijvende ondersteuning van praktische aard nodig. De professionals die ingeschakeld worden kunnen deze lichte vormen van zorg meestal niet bieden. Ze gaan er niet over of kunnen zich niet inleven in de beleveniswereld van de gemelde persoon. Dit leidt tot escalatie: de lagere professional verwijst door naar een hogere professional. Het proces gaat door tot de gemelde, in een traject van jaren, terecht komt bij de meest zware vorm van zorg met ingrijpende behandelingen waaronder isolatie, fixatie en gedwongen medicatie. Vooral bij jongeren leiden de dwangmaatregelen tot agressie. Het eindstation is de duurste vorm van zorg met de laagste kwaliteit van leven voor de gemelde, met slechts zeer geringe kans ooit terug te keren in de maatschappij. Zo ver zou het niet hoeven te komen als aan het begin van het traject de hulp die echt nodig was zou zijn geboden in plaats van de "hulp" die valt binnen de expertisegebieden van de ingeroepen professionals, stelt hij.

Ongehinderd door onwetendheid over wie de verwarde personen zijn, wat zij wel of niet nodig hebben en de spraakverwarring tussen professionals, wordt de perceptie van het probleem door belangengroepen aangegrepen voor eigen doelen. Beroepsverenigingen lobbyen zich suf voor meer salaris en macht.

Opeenvolgende kabinetten, links en rechts, breken hun hoofd over de balans tussen solidariteit en zelfregie. In de jaren '50 sprak de politiek van "particulier initiatief." In de jaren '60 was het "verantwoordelijk burgerschap." In de jaren '80 sprak de politiek van een "zorgzame samenleving" en vanaf 2010 over een "participatiemaatschappij." Ondanks de retoriek groeit de publieke sector altijd. De huidige zogenaamde markt wordt sterk gereguleerd door allerlei instanties en noodremmen. Van concurrentie tussen instellingen is geen sprake. Verre van verwarde personen van elkaar af te snoepen, gooien ze ze liever bij elkaar over de schutting.

Overheidsbeleid heeft onvoorziene neveneffecten en werkt zelfs averechts. Een voorbeeld is de WAO, bedoeld voor mensen die vanwege langdurige ziekte of invaliditeit niet meer kunnen werken. In de praktijk is het vooral een oplossing geworden voor arbeidsconflicten.

De verwachtingen die het brede publiek heeft van de GGZ zijn te hoog. De beroepsgroepen dragen zelf bij aan deze irreële verwachtingen. De meest effectieve hulpverleners zijn niet degenen met de meeste opleiding, langste ervaring of hoogste hiërarchische positie, maar degenen die hun ego in toom kunnen houden, zich inleven in de behoeften van de betrokkene en de-escalerend optreden. Tevens dient erkend te worden dat sommige problemen niet opgelost kunnen worden. Deze stellingen zijn MeTZelf uit het hart gegrepen.

Het aantal mensen in de psychische zorg en de kosten daarvan zijn in de laatste vijftig jaar verviervoudigd zonder dat er een positief effect op de maatschappelijke problematiek is. Van de meldingen waarbij het is bijgehouden, blijkt dat bijna allemaal (92,6%) gaan over mensen die al in de zorg zitten, en van degenen die vaker gemeld worden, is bij 98% zorg betrokken. Het is Koekkoek vergeven dat hij er niet bij zegt dat veel verwardheid veroorzaakt wordt door de GGZ. Hij is zelf werkzaam in de zorg en kan zich niet veroorloven gebrandmerkt te worden als klokkenluider. Dit boek is sowieso al bijzonder gewaagd. 

Koekkoek schrijft helder en respectvol. Hij slaat de spijkers op de kop. Dit boek is absoluut een aanrader.

Tot slot, het oogt zeer fraai met pagina's in meerdere kleuren en mooie illustraties.

4.12.19

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is in verlegenheid gebracht door mogelijk onder dwang verkregen bloedmonsters uit China.

Er is meer loos tussen NL en China. België, Israël, Italië, Noorwegen, Spanje, en Taiwan hebben wetten ingesteld die het gebruik van organen uit China verbieden, maar NL niet.

3.12.19

Last van slecht zien?

Pillen van sommige merken tegen onder anderen de volgende kwalen kunnen het oog beschadigen:
 1. hoge bloeddruk
 2. vergrote prostaat
 3. hart-ritmestoornissen
 4. epilepsie 
 5. botontkalking
 6. ontstekingen
 7. allergieën
 8. impotentie
 9. verwardheid
 10. onrust
 11. psychose
 12. reuma 
Tevens het oor kan aangetast worden. Al worden verreweg de meeste gevallen van slechthorendheid en oorsuizen veroorzaakt door omstandigheden als ouderdom en blootstelling aan lawaai, zijn er ook pillen die het gehoor kunnen schaden. Dit zijn onder anderen de pillen van sommige merken tegen:
 1. bacillen
 2. schimmels
 3. impotentie
 4. jicht
 5. water (plaspillen)
 6. aspirine en verwanten 
  Lees bij ieder middel de lijst van "bijverschijnselen" in de bijsluiter zodat wanneer nieuwe kwalen zich voordoen, een eventueel verband met de pillen erkend kan worden.

  (Tweede bron)

  1.12.19

  Het uur van de specialisten (Die Stunde der Spezialisten) van Barbara Zoeke, die voor haar roman gebruik maakt van zowel historisch onderzoek als medische dossiers van de slachtoffers.

  Wie wil deze roman voor MeTZelf lezen en recenseren? Meld je bij de redactie en we sturen een exemplaar naar je toe, in het oorspronkelijke Duits of in NLse vertaling naar keuze. De eerste twee verzoeken worden gehonoreerd.

  30.11.19

  Overgewicht is ontzettend complex... Er zijn ... best veel partijen die belang hebben bij die complexiteit. Wat complex is, is immers moeilijk te reguleren.

  Ook bij de nieuwe Nutriscore-logo spelen belangen. De consument kan beter zélf bepalen wat hij/zij gezond vindt dan vertrouwen op een logo.

  In 2014 is er nieuwe Europese allergenenwetgeving ingevoerd, waardoor restaurants, maar ook bijvoorbeeld marktkramen en bakkerijen, verplicht zijn om van veertien allergenen aan te geven of die in hun product zitten. ... 'Ik mis het ‘gewone’ gesprek.'

  Overigens is onze ervaring dat zo'n gesprek niet altijd betrouwbare informatie oplevert.

  Sinds 2014 mogen zorginstellingen zelf naar de rechter stappen om een professionele mentor, bewindvoerder of curator voor hun cliënt aan te vragen. Dan zouden mensen zonder familie ook iemand krijgen die voor hen opkomt.

  Dit lijkt op "Amerikaanse toestanden." In sommige staten van de VS gebeurt dit routinematig. De door de inrichting aangedragen mentor/curator speelt altijd onder één hoedje met de inrichting. In de praktijk wordt zo alle rechtsbescherming voor de patiënt, in NL vastgelegd in de WGBO, uitgeschakeld.

  De burger meldt een probleem, de professional lost dat op en de overheid betaalt ervoor. De onderliggende aan­names zijn: 1) altijd is precies duidelijk wat er moet gebeuren, 2) iedereen werkt vlekkeloos samen, 3) niemand maakt fouten en 4) er wordt geen geld verspild.

  28.11.19

  Er is bij het Centraal Tuchtcollege nog een hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak.

  Statistisch gezien grote kans dat het Centraal Tuchtcollege de uitspraak van het regionale college terugdraait.

  26.11.19

  Huisartsen slagen er niet in om voor ingewikkelde patiënten hulp te vinden bij een zorginstelling.

  Waarom houdt de huisarts zich überhaupt hiermee bezig? Dit is toch de taak van het zorgkantoor?

  Met ingang van 2020, wordt de 108 pagina’s tellende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht.

  Er gaat weinig veranderen. Het aantal "verwarde" personen blijft toenemen. Immers is een van de meest voorkomende oorzaken van die verwarring de eerder toegediende (dwang)behandeling. Het wordt ietsje makkelijker, wat toch al nooit moeilijk was, om een onschuldige die niemand kwaad doet op te sluiten en te dwangdrogeren. Psychiatrie blijft kwakzalverij, en dwangpsychiatrie blijft misdaad tegen de menselijkheid.

  24.11.19

  Polio is uiteraard een tragedie voor de getroffenen.

  Toch blijft inenting een gok, een die alleen door betrokkenen zelf gemaakt kan worden. Het kenmerk van een gok is dat de gevolgen niet van te voren voorspelbaar zijn. De ouders van de geïnterviewde hebben verkeerd gegokt, is wijsheid achteraf. "Zij waren volgzaam. Keken op tegen autoriteiten, zoals de dominee. Ze dachten het goede te doen." Ouders die volgzaam zijn, opkijken tegen de dokter, blijken achteraf vaak ook verkeerd gegokt te hebben.

  Betreffende inentingen, wat zou helpen is als er meer keuzes waren, bijvoorbeeld dat de individuele stoffen in de DKTP inenting ook los van elkaar beschikbaar zouden zijn.

  Autisme wegtoveren kan niet, dat klopt.

  Maar het is alleen "niet erg" wanneer de omgeving ermee om kan gaan. De pogingen het te onderdrukken (o.a. "medicatie") maken het altijd erger.

  Dit gezin heeft hulp nodig, wellicht respijtzorg, zodat de ouders meer tijd hebben voor aandacht aan de jongen die de brief schreef.

  22.11.19

  Volgens het oordeel van twee psychologen, een psychiater en een milieudeskundige kampt Rahiied A. al sinds zijn prille jeugd met: (1)persoonlijkheidsstoornis (2)hechtingsstoornis (3)posttraumatische stressstoornis (4)worsteling met zijn identiteit (5)elementen van borderline (6)narcisme (7)geen kritiek pikken (8)zelfmoordpoging (9)drugsverslaving (10)zwakbegaafdheid.

  Plus: drie van zijn vier broers en zussen belandden in de jeugdzorg.

  En: Ex-collega's van Rahiied A. zeggen "Hij is een grote flapdrol ... Een schijnheilig mannetje ... Hij heeft het allemaal gedaan, nu zit hij als een ziek vogeltje in de verdachtenbank."

  Op grond hiervan is er geen schijn van kans dat de rechter hem vrij zal spreken, ook als hij het niet gedaan heeft (denk aan Lucia de Berk).

  Trouwens, willen de twee psychologen, de psychiater en de milieudeskundige a.u.b. uitleggen hoe deze volgens hen zwaar gestoorde man een diploma verzorging heeft kunnen halen? En als hij die niet had, waarom werd hij dan aangenomen en hoeveel meer ongediplomeerden staan in zorginstellingen aan het bed?

  En nog een vraag: Werden in de apotheek van de zorginstelling(en) de insulinespuiten niet geteld?

  21.11.19

  Psychiaters Christiaan Vinkers, Joeri Tijdink, en Elnathan Prinsen stellen dat iemand gedwongen "medicatie" toedienen in de thuissituatie dwangopname voorkomt.

  Dat is niet logisch. Het is beter om iemand met dwang op te nemen zonder drogering dan iemand met dwang te drogeren zonder opname. Die drogering of/en onttrekking ervan is immers de oorzaak ervan dat mensen 'verward' raken. Het is bovendien uitermate gevaarlijk voor zowel het gedwongen individu als de omgeving om mensen te drogeren en dan de rug toe te keren zonder toezicht te houden op de effecten.

  De multinational wist niet hoe effectief of veilig de matjes waren, maar in plaats van meer tests uit te voeren, werden ze toch in Australië op de markt gebracht.

  Op wie hadden die 'tests' dan uitgevoerd moeten worden?

  19.11.19

  Twee keer werden ze teruggestuurd met de boodschap dat hun zoon gewoon moest wennen aan nieuwe medicijnen.

  Hoe veel mensen moeten er vermoord worden voordat psychofarmaca afgeschaft worden?

  7.11.19

  Placebo effect by proxy

  Erkend in dierengeneeskunde, betekent dit dat de eigenaar van het huisdier genezing rapporteert terwijl het medicijn een nepmiddel was. Zou de proxy bij mensen niet evengoed de arts kunnen zijn? Zou dit niet de "werking" van veel farmaca verklaren?

  “Mijn cliënten missen de publieke verontwaardiging over het vaak te snel en zonder noodzaak uiteenrukken van een gezin.”

  4.11.19

  Hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg Niels Mulder: Een hoop ellende kan voorkomen als mensen met een psychose medicatie gebruiken.

  Fout. De "psychose" (delier) wordt juist veroorzaakt door "medicatie" en andere al dan niet legale drugs.

  De expertise van een psychiater is de diagnostiek en behandeling van psychische aandoeningen.

  Wat zijn dat? Waar ligt de grens? Wie bepaalt dat?

  31.10.19

  ,,Hij mag nooit vrijkomen zonder behandeling’’

  Alsof behandeling iets kan wijzigen aan zijn vermeende gebreken...

  29.10.19

  dieet in combinatie met vasten en medicatie

  Medicatie? Welke medicatie?

  28.10.19

  ,,83 procent herstelt volledig. Daar kan bijna geen enkele andere psychotherapie aan tippen”

  Het zal dan ook vast niet waar zijn. Mdma is trouwens bepaald geen psychotherapie.

  23.10.19

  Binnen de muren van tbs-instellingen is volop agressie

  Er wordt altijd alleen gemeld over de agressie die de gevangenen zouden plegen, en nooit over de agressie die tegen hen gepleegd wordt door personeel van de instelling.

  Volgens zijn moeder heeft Kyle schizofrenie, ADHD en heeft hij een bipolaire stoornis.

  Met andere woorden, hij zat volgepompt met psychofarmaca.

  Bram Bakker: Ggz-instellingen verdienen er hun geld mee, ook al genezen ze niet echt. Ze verkopen een product en hebben maar één belang: zoveel mogelijk klanten. Zo is een miljardenbusiness ontstaan, gebaseerd op een non-begrip.

  Hij toch ook?

  22.10.19

  Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkt samen met de lobbyclub van de Suikerunie

  We weten allemaal al dat snoep, koek, chips en cola ongezond zijn. Wie over- of ondergewicht heeft weet zelf dat dat komt van te veel (vooral lekkers) respectievelijk te weinig eten. Dat heeft oorzaken die een diëtist niet kan oplossen.

  Verder weet niemand, ook wetenschappers niet, wat gezond is. Zijn dierlijke producten wel of niet gezond? Welke groenten zijn meer gezond en welke minder? Welke en hoeveel granen zijn gezond? Noten, zaden, peulvruchten, hoe belangrijk zijn die in ons dieet? In welke hoeveelheden? Het is niet weetbaar.

  Vroeger konden diëtisten behulpzaam zijn met recepten voor mensen met bijzondere gezondheidsproblemen zoals diabetes type I, PKU, coeliakie of allergieën. Tegenwoordig kunnen we die recepten in ruime maten downloaden van het Internet.

  Het beroep van de diëtist is overbodig en draagt bij aan de onnodig hoge kosten van de zorg. Is het gek dat onder die omstandigheden de diëtisten zichzelf opnieuw uitvinden als dragers van sluikreclame voor de voedselindustrie?

  Indien uw hieronder de film niet kunt zien, klik dan op de titel van deze blog.

  De jongste zoon van het gezin is volgens betrokkenen depressief en zit al jaren thuis.

  Met andere woorden, die slikt antidepressiva.

  Fors inzetten op preventie kan leiden tot een aanzienlijke afname van het aantal dementerenden en tot wel 2 miljard euro per jaar besparen, schrijven de auteurs.

  Dat is onwaarschijnlijk, maar wat wel waarschijnlijk is, dat wie een zak subsidiegeld weet los te peuteren weer een leuke, lucratieve klus heeft.

  Addendum: Gelukkig zijn er ook nog journalisten die niet klakkeloos propaganda van de farmaceutische industrie overnemen.

  Zie ook dit artikel.

  20.10.19

  Baby blijkt de chemotherapie - waarmee de kersverse moeder in november klaar zal zijn - goed te hebben doorstaan.

  Het is zo'n twintig jaar te vroeg om dat met zekerheid vast te stellen.

  Betere meetmethoden om depressie en de verbetering daarvan vast te stellen ... smartphone en andere draagbare sensors???

  Over één ding heeft Adam Cohen gelijk: de stortvloed aan schadelijke pillen die de industrie over ons uitkiept is niet alleen aan de farmaceuten te wijten. Het ligt ook aan de consument die onkritisch alles slikt dat hem voorgeschreven wordt.

  13.10.19

  Een uur nadat hij de eerste keer medicijnen kreeg, keek hij ons aan en lachte.

  Het is mogelijk dat dit een neurologische reactie was op de toxiciteit van de "medicijnen".

  Psychiaters schreven zware antipsychotica voor
  Wat zouden ze anders doen?

  Dit arme kind had vast een beter leven gehad zonder "medicijnen".

  11.10.19

  Welke website moet je nou geloven?... “Ze zijn sowieso niet onafhankelijk”, zegt een woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap. “Want ook nu zijn ze in handen van een commerciële partij.”

  Ook het medisch wetenschappelijk onderzoek is in handen van commerciële partijen. Als het puntje bij het paaltje komt is geen enkele bron te vertrouwen.

  7.10.19

  Blijkbaar is een lobbyist van de GGZ langs geweest bij minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.

  Wat crisisslachtoffers in verre oorden vooral niet nodig hebben zijn westerse psychoblabla en zenuwontwrichtende pillen.

  5.10.19

  De kliniek meldde eerder dat Z. ‘een laag risicoprofiel’ heeft, en er geen sprake is van acuut gevaar.

  Totdat de onttrekking van de psychofarmaca toeslaat...

  Hij ... werd recent ook naar een isoleercel gestuurd wegens wangedrag.
  "Wangedrag" is een eufemisme voor ruzie met het personeel.

  3.10.19

  Over het motief van de aanvaller is nog niets bekend.

  Kijk ook eens in het medisch dossier.

  21.9.19

  De politie is aansprakelijk voor de schade in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn.

  En de psychiaters? Wanneer worden zij aansprakelijk gesteld?

  20.9.19

  ZEMBLA-uitzending over de risico’s van landbouwgif

  Jammer dat ze er niet bij vertellen dat deze pesticides verwant zijn aan neuroleptica (valselijk genaamd antipsychotica).

  11.9.19

  Er is geen specifieke manier waarop de mentale gesteldheid met regelmaat wordt getoetst.

  Dat kán niet getoetst worden. Wel getoetst zou kunnen worden of de agent middelen gebruikt, ongeacht illegaal of voorgeschreven door een arts.

  10.9.19

  De man bevond zich vorige week in verwarde toestand

  Illegale middelen of middelen op doktersrecept?

  Agenten die naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg stappen, voelen zich vaak onbegrepen door hulpverleners.

  Niet alleen agenten, iederéén. "Hulpverleners" hebben geen oplossingen. In hun onmacht schrijven ze pillen voor, en die maken altijd alles erger.

  ,,Hij was een hele rustige, lieve man die altijd lief was voor zijn kinderen”...De Rijksrecherche doet onderzoek naar het drama. Rijksrecherche: welke medicijnen zaten in zijn bloed?  Dit kon niet lang goed gaan, zei iedereen.

  Men suggereert dat het probleem is de bezuinigingen of de decentralisering, maar dat is het niet. Ook daarvóór voldeed de GGZ nooit aan de verwachtingen. Altijd verdedigde de GGZ zich voor haar falen door te stellen dat er meer geld en macht nodig was. Toch hoe meer geld gaat naar de GGZ, hoe slechter de GGZ presteert. Wat is de échte reden?

  De psychiatrie stoelt op drijfzand. Wat dan ook de omstandigheid die iemand in aanraking brengt met de psychiatrie, (dwang)behandelingen richten enkel schade aan.

  Deze 12-jarige en duizenden anderen in NL alleen al sinds de eeuwwisseling zijn hun leven kwijt vanwege het bijgeloof van artsen, rechters, politici en het brede publiek in de psychiatrie.

  8.9.19

  Een medewerkster (51) van verzorgingshuis Nieuw Vredenburgh aan de Postjesweg in Amsterdam-West is zondag neergestoken door een 76-jarige bewoner.

  Afschuwelijk voor beiden, hun families, andere medewerkers en bewoners.

  En de grote vraag, wat slikte de man?

  3.9.19

  Een 19-jarige jongen uit de Britse stad Bristol is twee jaar geleden volledig blind en slechthorend geworden omdat hij zeker tien jaar lang alleen patat, chips, witbrood met achterham en gebakken worstjes at.

  Nepnieuws! Het genoemde dieet bevat voldoende voedingsstoffen.

  Update:
  Geen nepnieuws ordeelt een andere krant vandaag. Het was niet junkfood, maar het gebrek aan vitamine B12 dat een Britse jongen met een eetstoornis blind en doof heeft gemaakt. Maar in achterham en gebakken worstjes is voldoende B12. Daarentegen veganisten die geen achterham noch gebakken worstjes noch enig ander dierlijk voedsel consumeren, kunnen daadwerkelijk een gebrek aan B12 ontwikkelen, maar dat een veganist daaraan blind en doof is geworden komt in de wetenschap niet voor. Het oordeel van MeTZelf blijft dus: wel nepnieuws.

  31.8.19

  Lyon: man, geen bekende van de politie, stak plotseling alle kanten heen.

  Chercher la pilule.

  Zonnebrandcrème dringt door de huid heen en komt terecht in de bloedbaan.

  Komen ze nou mee aan, aan 't eind van de zomer...

  Trouwe lezers van de MeTZelf-blog hadden dit eerder kunnen weten...

  Wie gelooft deze slijkpropaganda?

  Het elektracuteren van de hersenen richt enkel schade aan.

  Roker alleen op basis van een recept rookwaren kopen.

  Recept van wie?

  29.8.19

  Volgens artsen waren zijn ervaringen ‘hallucinaties’ die voortkwamen uit zijn reactie op malariapillen ... en zijn recent beëindigde wietgebruik.

  Een plausibele verklaring, maar als ze dat wéten, waarom hebben ze hem dan opgesloten en gedwangdrogeerd?

  Wie zoekt zal vinden... of in ieder geval beweren dat hij heeft gevonden...

  Wie financiert dit onzinonderzoek eigenlijk?

  23.8.19

  Aanhoudende erectie na twee weken antidepressivum Quetiapine.

  Priapisme is een bekend en niet zo zeldzame "bijwerking" van z.g. antidepressiva. We zetten "bijwerking" tussen aanhalingstekens want er is geen hoofdwerking.

  Het meisje kreeg onder meer havermout, aardappelen, brood met jam en pindakaas en rijst te eten.

  Dit zijn prima voedingsmiddelen waar je niet op kunt uithongeren, mits in voldoende kwantiteit. Als het kind ook nog moedermelk kreeg, waar ze nog de leeftijd voor had, is er in haar dieet geen aanleiding voor gezondheidsproblemen. Dit artikel is dus ongeloofwaardig en draagt bij aan vooroordelen tegen het veganistisch dieet.

  Ongeveer twee derde van de groep die zich aanmeldt voor noodopvang, heeft volgens de gemeente geen zorgvraag maar vooral een huisvestingsprobleem.

  De andere derde heeft ook geen zorgvraag maar vooral een huisvestingsprobleem. De zorg (lees: pillen of prikken) wordt opgedrongen in ruil voor onderdak.

  19.8.19

  Het overgrote merendeel zal zo min mogelijk dwang gebruiken, zoals hun collega’s in instellingen nu ook doen.

  Leugen.

  Met een beetje hulp van ons lichaam kunnen bestaande antibiotica voor meer infecties worden ingezet.

  Of het waar is kunnen wij niet weten, maar het zal goed nieuws voor de farmaceut zijn, die ermee op grond van een nieuwe indicatie het patent kan verlengen. Jammer dat niet bij het artikel staat wie het onderzoek heeft gefinancierd.

  18.8.19

  Wetenschappers hebben een nieuw orgaan gevonden?

  Wat we van dit artikel kunnen leren is hoe onbetrouwbaar artikelen in de krant zijn. Het is overgenomen (geplagieerd?) uit een Britse krant, maar zodanig ingekort en slecht vertaald dat het niet te volgen is. En ook de foto past niet.

  12.8.19

  Zo komt het dat mensen stotteren

  Oorzaak 4: langdurig gebruik van psychofarmaca.

  4.8.19

  Berichtgeving over de El Paso schutter

  geeft de indruk van iemand die het moeilijk heeft met zichzelf. Dergelijke mensen komen helaas vaak in de psychiatrie terecht. Zou ook deze jonge man gehandeld hebben onder invloed van psychofarmaca?

  2.8.19

  De mondige patiënt ... 10 jaar later nog steeds relevant ...

  Je moet hier beveiligers neerzetten met een zorgachtergrond. Mensen die kennis hebben van ziektebeelden. Die weten wat ze kunnen doen om een patiënt weer rustig te krijgen.

  Weliswaar een oud bericht, maar nog steeds relevant.

  Het punt is, de kennis die deze uit-de-school-klappende beveiliger zegt te missen, heeft niemand. In hun machteloosheid grijpen GGZ-medewerkers naar chemisch en psychisch geweld: drogeren en isoleren. Dan is het probleem tijdelijk opgelost maar op de lange duur vele malen erger geworden.


  G. werd eerder al een jaar behandeld bij Arkin, een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Buurtbewoners uit Buitenveldert, aanwezig in de rechtbank, reageerden woedend op dat nieuws. Het geweldincident maakt hen bang, verklaart een van hen..

  Begint eindelijk iemand het verband te zien tussen psychiatrische drogering en geweldsdelicten?

  Beveiliging in de GGZ

  MeTZelf pleit al jaren voor beveiliging zónder GGZ. Geef verwarde mensen een plek in 4B huizen:
  • Bed
  • Bad
  • Brood
  • Beveiliging
  De medische pretenties van de psychiatrie vergroten slechts het gevaar voor alle betrokkenen, omdat de drogeermiddelen die de GGZ inzet mensen minder stabiel en dus minder voorspelbaar maakt.

  De uitvoering van ons voorstel zou jammer zijn van de miljarden die de GGZ oplevert voor de farmaceutische industrie, maar een zegen voor de mensheid en het milieu.  

  Lichaam na overlijden schenken aan de wetenschap ... kan dit in NL ook gebeuren?

  30.7.19

  Hij was niet onder invloed van alcohol.

  Maar wel van iets anders? Antidepressivum? [update: Ja dus]

  Die van vorige week was volgens Duitse media onder invloed van cocaïne. Dat is een plantaardige vorm van antidepressivum.

  29.7.19

  Utrechtse nieuwsbericht bevat oneerlijke voorlichting aan onder ­andere zeer kwetsbare ouders van zieke pasgeborenen.

  Lezen!

  Wetenschappers ontdekken dat wanneer je geen borsten meer hebt, je geen borstkanker kunt krijgen.

  En als je geen eierstokken meer hebt kun je geen eierstokkanker meer krijgen.

  En als je geen zaadballen meer hebt kun je geen zaadbalkanker krijgen maar toch durft geen arts voor te stellen dat een man zijn zaadballen preventief laat amputeren.


  22.7.19

  Horrorhitte op komst: MeTZelf lid uit de tropen geeft wenken.

  Huis
  • Aangenomen dat je geen airconditioner hebt, probeer niet de hitte buiten te houden door alle ramen en deuren potdicht te houden. Dat lukt toch niet. Zet alles open en laat het huis maximaal luchten. Luchtstromen geven verkoeling door vocht van het lichaam te helpen verdampen.
  • Gebruik een ventilator. Zet desnoods een ventilator in iedere kamer. Die verdrijven gelijk de muggen. Het heeft geen zin de ventilator aan te laten wanneer er niemand in de kamer is. Ook buiten in de schaduw kun je bij een ventilator met een verlengsnoer reposeren.
  • Slaap 's nachts onder een open raam, of slaap op het balkon of in de tuin. (Laat kinderen 's nachts niet zonder toezicht in de tuin ivm ontvoeringsgevaar.)  Gebruik daarbij tegen muggen een klamboe of ventilator (zie hieronder over muggen).

  Huid
  • De huid is het grootste orgaan van het lichaam. Een van de taken van de huid is temperatuurregulatie. Deze taak kan de huid niet uitvoeren wanneer het beschadigd of verbrand is.
  • Mijd de zon en bruiningsapparaten.
  • Ga niet naar buiten tussen 8:00 uur en 19:00 uur.
  • Als je écht overdag in de zon naar buiten moet, trek een boerka o.i.d. aan. Zie kledingvoorschriften hieronder..
  • Gebruik geen zonnebrandcrème. We weten niet of het effectief is en of de stoffen ook schadelijk kunnen zijn. Ze worden immers over een groot deel van de huid gesmeerd en kunnen via de bloedbaan overal in het lichaam terecht komen.
  • Smeer geen oliën, vetten of schmink op de huid. Die verstoppen de poriën. Ga zeker nooit in de zon met vet op de huid. Dan word je gefrituurd.
  • Gebruik geen deodorant met aluminiumchloorhydraat. Die werkt de functie van de huid tegen. Gebruik überhaupt geen cosmetische producten behalve handzeep (zie hygiëne).
  • Houd je huid nat door je kleding nat te houden, of, als je geen kleding aan hebt, door jezelf direct nat te maken. Dit kan met een spuitflesje water. Doe er eventueel een fris geurtje bij zoals een scheutje muntwater of rozenwater, verkrijgbaar bij de toko. Stop natte washandjes in je oksels. Of ga frequent onder de douche en droog je niet af. Gebruik daarbij geen zeep, alleen water. Zeep droogt de huid uit. Alleen de handen moeten met zeep gewassen worden (zie hygiëne).
  • Als je persé de deur uit moet, bv naar het werk in een ongekoelde ruimte, neem een gevuld spuitflesje mee en gebruik het frequent.
  • Wil je niet nat zijn, kan ook menthol-poeder verkoeling geven. Zorg dat je geen wolkjes poeder inademt. Vooral belangrijk voor zuigelingen. 
  • Alcohol-houdende handgel is handig om tijdelijk verkoeling te geven wanneer je even geen water bij de hand hebt. Houd het weg bij de ogen maar smeer wel de rest van het gezicht in, evenals de hals, borst en oksels.

  Kleding
  • Draag alleen kleding en ondergoed van 100% katoen of linnen. Dat ademt. Viscose is geen katoen ondanks wat winkeliers daarover beweren. Zit er een synthetische voering in, knip die eruit.
  • Een hoed kan eventueel ook van stro zijn, echt stro, geen kunststof. 
  • Draag kleding die ruim zit, bijvoorbeeld een of twee maten groter dan gewoonlijk.
  • Houd de kleding nat. 
  • Een natte hoed of doek op het hoofd helpt goed tegen warmte, ook binnen, vooral bij een ventilator. Buiten bij het dragen van een strohoed kan het haar nat worden gehouden.

  Drinken
  • Zet een kookwekker en drink om het uur een glaasje water. Of om de tien minuten een slok.
  • Water is het beste, gewoon uit de kraan (tenzij je in een land bent waar het drinkwater niet te vertrouwen is). Gekoeld is ook prima.
  • Indien gewenst, doe een smaakje aan het water, zoals wat druppeltjes citroen, een munt-takje, gember, anijs of een kaneelstokje. Kruidenthee is ook goed, zelfs warm als je dat lekker vind.
  • Drink geen koffie, thee of cola. Die bevatten cafeïne dat vochtafdrijvend is.
  • Les de dorst niet met vruchtensappen of suikerhoudende dranken. Die maken dorstig, verstoren de suikerhuishouding en tikken de calorieën aan.
  • Les ook niet met melk of melkvervangers omdat je dan snel te veel calorieën binnenkrijgt, terwijl dit geen tijd is om meer gewicht mee te slepen.
  • Biedt baby's die nog alleen moedermelk drinken water aan met een lepel, fles of druppelaar, maar nooit dwingen ivm verstikkingsgevaar. Sommige baby's zullen in de warmte water graag ontvangen. Zo niet, geef vaker de borst.
  • Let op de kleur van de urine. Oranje betekent code oranje. Bij bruin of onhelder is het mis. Uitdroging kan ook optreden voordat er überhaupt aandrang is, vooral bij ouderen en baby's. Let er bij hen op dat ze genoeg drinken om regelmatig urine te produceren.

  Eten
  • Eet lichte maaltijden, vet-, suiker- en zoutarm.
  • Sommige mensen denken dat ze in de hitte meer zout nodig hebben maar hier is geen bewijs voor. Integendeel, het kan zijn dat het doel van de transpiratie is om zout af te drijven. Zout belast de nieren en die hebben het in de hitte extra zwaar. Alleen bij braken en/of buikloop kan het nodig zijn extra zout in te nemen, maar dan moet er sowieso een dokter komen die daar adviezen over geeft.
  • Zwaarder worden wil je niet, maar dit is ook geen tijd om af te vallen omdat dat leidt tot waterverlies en mogelijk de weerstand aantast. Eet daarom normaal, maar met mate.
  • Zie hieronder ook wenken voor voedselhygiëne.

  Drugs, drank, roken en medicijnen
  • Deze middelen verminderen de weerstand tegen warmte. 
  • Vooral medicijnen die worden gebruikt in de psychiatrie en neurologie verstoren het vermogen van het lichaam om de hitte te verwerken. Helaas kunnen zulke medicijnen niet plotsklaps gestopt worden vanwege de levensgevaarlijke onttrekkingsverschijnselen. Let goed op mensen die medicijnen innemen. 

  Hygiëne

  • Ziek worden willen we nooit, maar in deze hitte zijn koorts, braken en buikloop een extra belasting voor het lichaam. Voorkom ziekte.
  • Was de handen voor het eten, na gebruik van het toilet, na vieze taakjes, na het aanraken van een dier, enz. Gebruik daarbij wel zeep. De goedkoopste zeep met de minste ingrediënten is voldoende.
  • Drink nooit water uit beekjes of onbekende kranen. In landen waar het drinkwater niet betrouwbaar is dient kraanwater gekookt te worden of aangeleverd in commerciële verpakkingen.
  • Ga niet zwemmen behalve in door de overheid aanbevolen water en betrouwbare zwembaden (en doe dit 's morgens vroeg of 's avonds laat).
  • Laat voedsel niet buiten de koelkast staan. 
  • Let op vliegen en bijen die op voedsel afkomen.
  • Vettig voedsel trekt sneller ziektekiemen aan. Dit is geen weer voor slagroomtaart of kroketten.
  • Koop groenten en fruit om rauw te eten voorverpakt, zodat er niet veel mensen op geademd hebben of erin geknepen met wellicht ongewassen handen.
  • Was groenten en fruit met een scheutje kleurloze, geurloze afwasmiddel, ook als je het gaat schillen. Altijd grondig afspoelen.
  • Laat wat niet afgewassen kan worden zoals sla weken in zout water, daarna goed afspoelen. Aardbeien en veldsla kunnen een uur blijven staan in ijswater.
  • Vlees, vis, gevogelte, eieren en champignons dienen vers en goed doorbakken te zijn.
  • Koop geen eten op straat.
  • Slaap voldoende.

  Inspanning
  • Laat inspannende klussen liggen voor koelere tijden.
  • Sporten is nooit gezond, en in de hitte dodelijk.
  • Wil je toch wat beweging, ga 's nachts wandelen of fietsen (met voldoende verlichting).
  • Rustig zwemmen kan eventueel wel indien in schoon water en in de vroege ochtend of late avond, of in een binnenbad. Ga alleen zwemmen waar gepaste toezicht aanwezig is ivm verdrinkingsgevaar.
  • Weiger werk in de zon en/of met grote inspanning, zoals stratenmaken. Eis van de werkgever passende maatregelen. 

  Muggen
  • Een ventilator verdrijft muggen omdat ze niet tegen de wind in kunnen vliegen.
  • Een sterk ruikende cologne wil soms ook helpen tegen de muggen. 
  • Muggenbeten kunnen behandeld worden met ijs. Gebruik een bevroren koelelement o.i.d. om te voorkomen dat er ijswater onaangenaam over het lijf druppelt. Houd het met een pannenlap vast om de hand te beschermen. Hoe sneller het ijs op de beet wordt gedaan, hoe sneller de jeuk over gaat. Dus zodra je de jeuk voelt of kinderen ziet krabben, doe er ijs op, zonder te wachten op de bult. Is de bult er al, dan helpt ijs toch.

  17.7.19

  Erger dan de gevangenis.

  De al drie jaar in Iran vastzittende Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe is overgebracht naar een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

  14.7.19

  Het jaar 2018 heeft Parnassia afgesloten met een tekort van ruim 29 miljoen euro.

  Tip: Drogeer nieuwe patiënten niet, en bouw bij bestaande patiënten de drogeermiddelen langzaam af. Dan hebben ze minder zorg nodig.

  ,,Het eiwit was dus afgebroken, maar helaas werd de achteruitgang van denkvermogen niet stopgezet."

  Misschien heeft de achteruitgang helemaal niets met het eiwit te maken?

  10.7.19

  Second opinion


  Naast de straf moet de man zich klinisch laten behandelen.

  Behandeling voor de éne seksuele geaardheid wordt (wellicht) verboden terwijl behandeling voor de ándere seksuele geaardheid wordt met dwang opgelegd. Natuurlijk moet seksuele omgang met kinderen verboden zijn, maar waarom gelooft de rechter in "behandeling"?

  21.6.19

  Kort na zijn vertrek bij Parnassia stopte F. met het innemen van zijn anti-psychotica

  die hij nooit had moeten toegediend worden, dan had hij er ook niet mee kunnen stoppen. Het is vermoeiend en wanhoopmakend om steeds weer in de krant te lezen over de schade aan individuen en de maatschappij door de GGZ.

  19.6.19

  De Gezondheidsraad adviseert de prik te vervroegen naar 9 jaar.

  Wel ja, prikje tegen het HPV virus voor meisjes én jongens van negen jaar... De opkomst is te laag, dan passen we toch gewoon de doelgroep aan? En dan de prik toevoegen aan de prikken die toch al worden gegeven aan kinderen van negen, dus de doelgroep is al binnen je deuren. 13-14 jarigen kunnen kiezen om wel of niet op te komen dagen, maar met negen, dan zijn ze er toch al voor de andere prik.
  En wat is 10 jaar ervaring waard? We weten nog niet wat de langetermijn gevolgen zijn, of de gevolgen voor de volgende generatie, en we weten al helemaal niet of er zelfs één geval per jaar minder van kanker zal zijn!

  17.6.19

  Of niet effectief, of niet veilig...

  Met heel veel dank aan de cartoonist René Leising voor toestemming om over te nemen.

  14.6.19

  Vallen, rolstoel, reanimatie, zelfmoord en moord --

  Wanneer komt iemand op het idee het voorschrijven van de middelen die dit veroorzaken te verbieden?

  12.6.19

  Homogenezing kan leiden tot zowel fysieke als psychische schade.

  En psycho"genezing" dan? Een dominee beperkt zich ten minste tot bidden. De psychiater drogeert, nog veel meer schadelijk.

  Goed dat verpleegkundigen werk van artsen uit handen nemen, maar ‘dat moet wel binnen de juridische kaders’

  Ons voorstel: verander de juridische kaders. Commissies van leken kunnen evengoed arbeids(on)geschiktheid beoordelen als artsen en verpleegkundigen. Laat medisch geschoolden zich bezig houden met geneeskunde en niet met poortwachten voor de UWV.

  5.6.19

  Voorbeeld van hoe ons schoolsysteem een kind voorbereidt op een carrière als psychiatrisch patiënt

  [Deskundigen] moeten volgens de OvJ via die statistische methode aangeven welke hypotheses waarschijnlijker zijn.

  Wat heeft die methode opgeleverd in de zaak Lucia de B.? Waarheidsbevinding?

  Zonder medicijnen is hij levensgevaarlijk...

  vanwege de onttrekkingsverschijnselen.

  Wanneer o wanneer gaat de psychiatrie stoppen met kweken van levensgevaarlijke mensen?

  4.6.19

  Mexicaanse drugskartels proberen crystal meth in West Europa aan de man te brengen.

  Wellicht kunnen ze wat zakelijke wenken voor succes leren van de farmaceutische industrie...

  Langetermijneffecten van dure cholesterolverlagers, de zogeheten PCSK9-remmers, nog onbekend.

  Wij mijden nu de door de gemeente vergoede zorg en gaan alleen nog voor wat we zelf betalen.

  Ervaringsdeskundige Jantine Heuvelink legt kraaghelder uit hoe de financiering van zorg de kwaliteit ervan beïnvloedt. Ze hoort de bel luiden maar weet helaas niet waar de klepel hangt. GGz-organisaties en medewerkers functioneren zoals ze functioneren omdat ze door de overheid gefinancierd worden (en omdat de GGz een keizer zonder kleren is).

  31.5.19

  Slechts 33 procent van de artsen geeft correct aan op welke termijn er verbeteringen zijn te verwachten in de medische situatie van de arbeidsongeschikte.

  De fout ligt bij de overheid die van artsen helderziendheid verwacht. En bij de artsen, die de baan aanvaarden volwetende dat de opdracht onzinnig is.

  28.5.19

  De vraag is of hij dan wel zijn medicijnen inneemt. Als hij dat niet doet, bestaat een grote kans op een nieuwe psychose.

  Als hij dat niet doet, bestaat bijna 100% kans op een onttrekkings-psychose. Was hij nooit op die 'medicijnen' gezet, dan was de kans op een onttrekkings-psychose 0%.

  Het feitenrelaas stelt dat Thijs H. zich dinsdagmiddag na vijven vrijwillig bij Mondriaan in Maastricht meldde voor opname. Hij had bloed op zijn handen en kleding, waarna alle alarmbellen afgingen bij zijn behandelaars. Ook had hij in de kliniek verteld dat hij op de Brunssummerheide geweest was. ,,Dit zou de psychiater geen goed gevoel hebben gegeven”. Kwart over negen die avond nam H. de benen door stoelen op te stapelen in de binnentuin, en vervolgens over de muur te klimmen. Dinsdagavond half twaalf brachten zijn ouders Thijs H. weer terug bij de kliniek.

  Begrijpelijk dat het OM om de beelden vraagt. In dit verhaal zitten gaten. Hoe kwam H. in zwaar verwarde staat van Den Haag naar Maastricht? Sinds wanneer wordt iemand die zich vrijwillig bij een kliniek meldt, toegelaten? En dan zonder meer opgenomen op een gesloten afdeling? Waar waren al die bureaucratische en juridische handelingen die vooraf gaan aan een opname? Als H. zich werkelijk vrijwillig gemeld zou hebben, waarom wilde hij dan ontsnappen? En is dat zó makkelijk, wat stoelen opstapelen en weg ben je? Waarom doet dan niet iedereen daar dat? En waarom zou de psychiater (sinds wanneer is er überhaupt na vijven een psychiater aanwezig in een kliniek?) er vanuit gaan dat bloed wijst op moord? Wellicht had de man een kip geslacht? Heeft de kliniek hier iets te verbergen?


  Hij heeft naar eigen zeggen geen medicijnen geslikt, omdat hij helemaal nuchter in de zittingszaal wilde zitten.

  Legitiem punt, maar hoe zit het dan met de onttrekkingsverschijnselen?

  Een behandeling in een tbs-kliniek is volgens de vader van Anne Faber niet de juiste maatregel voor P., want er is al heel veel tijd, energie en geld aan hem besteed. “Hij heeft zijn tweede kans al gehad.”
  Liever gezegd, de TBS heeft zijn tweede kans al gehad.

  23.5.19

  Ja heb je al; nee kun je nog krijgen.

  Over orgaandonatie...

  19.5.19

  “Dan is Janneke’s dood niet voor niets geweest.”

  Janneke's dood is helaas wél voor niets geweest, en zo ook de dood van duizenden anderen, de meesten waarvan we nooit horen omdat ze niemand hebben die het voor hen opneemt of de familie gelooft de leugens van de inrichting.

  Naast de dood die mensen vinden in de GGZ is de massale verwoesting van levens in de GGZ voor niets, want we leren er niet van en gaan door met geloven in de nepgeneeskunde die psychiatrie is.

  13.5.19

  Minister waarschuwt voor examen kalmeringspillen

  Met dank aan René Leisink van Argus voor toestemming voor overname.

  12.5.19

  MeTZelf feliciteert Dagblad Trouw met het publiceren van een gebalanceerd opiniestuk over mazelen van een gewone lezer (blijkbaar) zonder belangen in de medische industrie.

  Alleen jammer dat deze lezer die zinnige dingen zegt over de statistiek er niet gelijk de cijfers van Stichting LAREB over vaccinaties erbij heeft gehaald, om nog meer balans te geven aan het artikel. 

  Overigens kunnen bof en waterpokken in extreem zeldzame gevallen wel degelijk schadelijk of zelfs dodelijk blijken, maar dat geldt evengoed voor griep.

  10.5.19

  Hoe het nu met de man van de brug gaat, is niet duidelijk.

  Die zal wel in een dwangbehandeling zitten waarvan hij alleen méér zin krijgt om van een brug te springen.

  De rechtbank in Amsterdam heeft geweigerd een Britse verdachte van drugssmokkel uit te leveren aan het Verenigd Koninkrijk vanwege de mogelijke ‘onmenselijke behandeling’ die hem in Britse gevangenissen te wachten zou staan.

  Maar 'psychiatrische patiënten' worden wel uitgeleverd terwijl die behandeling nog minder mensenlijk is, en omgekeerd.

  De ochtend na hun dood was er een steekpartij in een vestiging van GGZ-instelling Mondriaan waarbij drie patiënten en twee medewerkers gewond raakten. ... Het OM heeft inmiddels bevestigd dat Thijs H. met dat incident niets te maken heeft.

  Maar wel de 'behandeling' (psychofarmaca).

  En in een andere krant:
  ,,Een depressie kan overgaan in een psychotische depressie”
  Klopt. Want 'antidepressiva' zijn sythetische cocaïne.

  Wanneer iemand zonder geneesmiddelen een vrede­lievend persoon is, hoe moet je hem dan adequaat en rechtvaardig straffen als hij ‘onder invloed’ drie moorden heeft gepleegd en je zou kunnen aantonen dat die moordlust veroorzaakt wordt door die geneesmiddelen?

  Je zou kunnen beginnen met op te houden met deze extreem gevaarlijke toxische stoffen 'geneesmiddelen' te noemen.

  PS-in onze blog van 9 mei had onze redactie blijkbaar het verkeerde psychofarmacum in beeld. Namelijk heeft een antidepressivum, vooral bij overdosis, een vergelijkbaar effect als een neurolepticum dat onttrokken wordt. Hoe dan ook is overduidelijk dat dit een zoveelste gevolg is van psychiatrisch geklungel, waartegen wij al twee decennia actie voeren.

  Esther de Haan, een van de onderzoeksters van een non-profitorganisatie die multinationals kritisch volgt, vindt dat publieke partijen voorwaarden moeten verbinden aan hun investeringen.

  Dat doen ze ook. Zo direct heeft die politicus of ambtenaar die de inverstering heeft geregeld een draaideurbaan bij de multinational die ervan profiteert.

  30.4.19

  Samantha de Jong krijgt volgens haar vriend Maron Hill de verkeerde medicijnen.

  Alle psychiatrische 'medicijnen' zijn verkeerd. Helaas, stoppen is na een bepaalde tijd niet meer mogelijk.

  25.4.19

  Rutger Colin Kips: Ga alsjeblieft geen mensen opsluiten omdat je ze niet begrijpt.

  Anders gezegd, moorden gepleegd door mensen die al opgenomen waren worden gebruikt als smoes om onschuldige mensen op te sluiten en dwangdrogeren.

  23.4.19

  Inmiddels zouden de doktoren de juiste mix van medicatie ontdekt hebben voor Britney

  Het is een wonder dat ze nog zo goed heeft kunnen funtioneren ondanks de drugs, alcohol en psychiatrische drogering. (bron: Wikipedia.)

  Wat zou een psychiater kunnen weten over iemands rijgedrag?

  Oproep: Ben je door een psychiater of neuroloog afgekeurd voor je rijbewijs? Meld het ons.

  17.4.19

  De hersendood is minder onomkeerbaar dan tot nu toe werd gedacht.

  Jammer dat bij ethische kwesties niet wordt benoemd het verwijderen van organen voor donatie bij mensen die 'hersensdood' zijn maar verder nog leven.

  Psychiater in opleiding bestudeerde de 35 online geplaatste oordelen van de toetsingscommissies

  Een beetje Googlen en je krijgt een titel.

  10.4.19

  2.4.19

  Radar over medicijnresten in het drinkwater [klik hier]

  Op de website van MeTZelf staat al twee decennia hierover een waarschuwing.

  N.b.: Water in flessen is hetzelfde. Dus meer betalen voor het water lost niets op.

  1.4.19

  Dokters maken al die geneesmiddelenepidemieën helemaal zelf, op aandringen van de industrie en onder invloed van de publieksvraag om pillen in plaats van gedragsaanpassingen.

  Zijn moeder heeft agressieve seksuele fantasieën en angsten die ze projecteert op haar zoon.

  Wat gaat ons dit aan? Iemand die massamoord pleegt heeft wellicht zijn privacy verspeeld, maar zijn moeder? Hebben Noorse psychiaters geen geheimhoudingsplicht?

  Overigens, natuurlijk is Breivik gek. Een normaal mens doet zoiets niet. En dat is zielig voor hem. Desalniettemin dient de maatschappij tegen hem beschermd te worden, en dat kan alleen wanneer hij in de gevangenis zit, niet wanneer hij in een kliniek zit.


  28.3.19

  Vragen over de manier waarop forensische zorg is ingericht

  Mensen met daden zoals die van Michael P op hun geweten horen niet in een (nep)zorginstelling, al dan niet forensich, doch in een gevangenis.

  27.3.19

  Dat het OM GGZe strafrechtelijk vervolgt, ontmoedigt instellingen om calamiteiten te melden bij de zorginspectie.

  Dat doen ze toch zelden. Zoiets wordt afgedaan als 'natuurlijk dood.'

  Bijna vier miljoen Nederlanders hebben tussen 2014 en 2017 hun ‘poeptest’ in de paarse zak opgestuurd

  en er is bij PostNL niet één klacht geweest over fout bezorgde poep...

  22.3.19

  Het draait allemaal om de concentratie van de neurotransmitter GABA in de hersenen. Die is bij vrouwen met een postpartum depressie laag. Het nieuwe medicijn, brexanolone, zorgt ervoor dat de GABA-concentratie hoger wordt.

  Hoe zouden ze dat weten? Er bestaat geen manier om neurotransmitters in de hersenen te meten.
  Dit is nóg een gevaarlijk 'antidepressivum' op een gevaarlijke manier toegediend met onbekende langetermijn effecten, om niet te spreken van het ongemeten effect op de moeder-kind relatie. En de borstvoeding?

  Oud-huisarts Harry Jaspers vindt dat er nog niet genoeg verdovende middelen door artsen worden voorgeschreven.

  Hij prijst ketamine aan.

  Wetenschappers hebben met een grote studie aangetoond dat er een verband bestaat tussen het regelmatig gebruiken van wiet met een hoog THC-gehalte en het krijgen van een psychose.

  Nou én? Er bestaat een verband tussen het gebruiken van ieder psychoactieve stof inclusief stoffen voorgeschreven door artsen en het krijgen van een psychose.

  @Jellinek-woordvoerder Tom Bart: "Biologische aanleg" is een onzinbegrip. Gebeurt er iets, wordt uitgegaan van "biologische aanleg." Gebeurt er niets, wordt uitgegaan van geen "biologische aanleg." "Biologische aanleg" betekent niet meer dan dat de ene persoon anders reageert dan de ander, en artsen hebben geen flauw idee waarom.

  18.3.19

  „De ingeschakelde hulpverleners, die geen psychiater of psycholoog waren, blijken een enorme inschattingsfout te hebben gemaakt, met fatale gevolgen”

  Absoluut verschrikkelijk, maar wat hadden ze anders kunnen doen? Je kunt toch niet zomaar iemand opsluiten omdat de buren klagen? Een psychiater of psycholoog had niets meer geweten of kunnen doen dan de ingeschakelde hulpverleners.

  Die ene patiënt door Ellen de Visser

   Boekrecensie van Johanna d'Armagnac
  Dacht even dat het een aantrekkelijk boekje zou zijn maar ik vind het een stomvervelende opsomming van ervaringen van artsen en hulpverleners, het zoveelste ‘doktersboek’ over belevenissen met patiënten. Het lijkt of artsen steeds vaker boekjes gaan schrijven over hun patiënten. Toevallig zag ik ergens op een website dat er in de afgelopen jaren al 180 van dit soort boeken zijn verschenen, allemaal met ‘pakkende titels’.

  Wat dit boekje betreft, het zijn in boekvorm samengestelde columns uit de Volkskrant, maar het lijken eigenlijk columns uit een of ander EO-krantje. Ik ontkom niet aan het gevoel dat de betreffende artsen uit zijn op een aai over hun bol, maar nu eens via deemoedigheid en onderdanigheid, want ‘hij of zij heeft zoveel van die ene patiënt geleerd’. Deemoedigheid siert een mens inderdaad en ja…. het ‘werkt’. Men vindt het ontroerend. Het boekje heeft goede recensies. Ik heb het maar voor de helft kunnen uitlezen. Toen was genoeg. Geen aanrader dus.

  11.3.19

  "Eerst was mijn ijzergehalte laag, maar toen ik veel spinazie ging eten kwam die op een goed niveau."

  Broodje aap. Spinazie is geen goede bron van ijzer.

  Op de Filippijnen is te zien wat er kan gebeuren als een land onder de kritische vaccinatiegrens valt?

  Is de Filippijnen dan vergelijkbaar met Nederland? Zouden de verschillende economieën en leefomstandigheden geen rol spelen? Hoeveel kinderen stierven jaarlijks aan de mazelen in NL vóór 1976 toen het mazelenvaccin opgenomen werd in het rijksvaccinatieprogramma?

  10.3.19

  6.3.19

  FOEI Tros Radar

  dat jullie zo grof de privacy van dit kind schenden.

  PS - De oorzaak van de tics en onrust zou de haloperidol kunnen zijn. Met haloperidol kan niet gestopt worden vanwege de (levensgevaarlijke) onttrekkingsverschijnselen. Maar ermee doorgaan zal de schade aan het centraal zenuwstelsel steeds verder vergroten.

  O -- en Antoinette -- haloperidol heeft álles met hennep te maken. Het zijn allebei drogeermiddelen.

  (Film doorspoelen naar 22:22)

  28.2.19

  Bij het meisje werd ontdekt dat zij door genetische fouten zeer vatbaar was voor eierstokkanker. Haar eierstokken zijn daarom uit voorzorg verwijderd.

  Bij een kleuter? En als bij het jongetje "werd ontdekt" (er is niets "ontdekt," er is gericht gezocht) dat door genetische fouten hij zeer vatbaar was voor teelbalkanker, werden dan uit voorzorg zijn teelballen verwijderd? Laten we hopen dat dit nepnieuws is.

  26.2.19

  Bij bestellingen via ’receptloze’ webshops is onduidelijk of de consument de dosering wel aankan en of er problemen ontstaan bij het combineren met andere medicijnen.

  Bij medicijnen op doktersrecept is dat evengoed onduidelijk. Iemand die via het Internet bestelt, neemt de verantwoordelijkheid op zichzelf. Waarom zou dat niet mogen?

  22.2.19

  Ritalin valt net als andere harddrugs onder de Opiumwet.

  Onderzoek op het effect van Ritalin op mensen die geen diagnose hebben is onnodig. Een diagnose verandert niets aan de schadelijkheid van de stof voor het centrale zenuwstelsel.

  Al langer is bekend dat in sloten, vaarten en meren soms forse concentraties van werkzame stoffen uit geneesmiddelen zitten. Ze komen via rioolwaterzuiveringsinstallaties* in het milieu.

  *urine en ontlasting

  21.2.19

  De zorgverleners hadden niet door dat haar nieuwe medicatie geheel verkeerd viel, gaven de vrouw niet genoeg aandacht en communiceerden ook niet goed met elkaar...

  Dit is de normale gang van zaken in GGZ-instellingen, inclusief af en toe een dode. Wat hier bijzonder is, is dat de zaak aandacht krijgt, zelfs van justitie. Wij voorspellen dat het vonnis van de rechter zal zijn: vrijspraak.
  Haar hoofdbehandelaar ging met vakantie en droeg de zorg over aan een arts die pas drie weken in opleiding tot psychiater was.
  Maakt niet uit of het een ervaren kwakzalver was of een kwakzalver in opleiding. Psychofarmaca zijn dodelijk ongeacht wie ze voorschrijft. De één overlijdt meteen en de ander pas twintig of zelfs dertig jaar later, maar béter ervan wordt niemand.


  19.2.19

  Radar TV gisteren over Seroxat

  Zo jong was Antoinette Hertsenberg toen Radar voor het eerst over dit onderwerp rapporteerde.

  8.2.19

  2.2.19

  Nieuwe pijnstiller, zegen of vloek?

  Dit middel is aan heroine geparenteerd, evanals het middel Oxycodon dat bijna dagelijks ook in NL in het nieuws is.

  (redactiebron)

  28.1.19

  In 2017 maakten 25 jongeren bij wie jeugdhulpverlening betrokken was een einde aan hun leven

  Hoeveel van die jongeren slikte door artsen voorgeschreven pillen?

  ‘Het moet radicaal anders’

  Gewoon stoppen ermee. Geen belastinggeld meer eraan verknoeien.

  16.1.19

  Het HPV-virus, dat baarmoederhals­kanker veroorzaakt?

  Dat weten we niet met zekerheid. Het is slechts een theorie die door de belangen van de industrie gepromoveerd is tot 'feit.'

  Bevolkingsonderzoeken zijn sowieso omstreden omdat het zoeken naar ziekte zonder symptomen leidt tot overbehandeling. Als voortaan naar HPV wordt gezocht in plaats van naar afwijkende cellen dan hebben vrouwen nog minder aan het onderzoek, want dan wordt eventuele kanker over het hoofd gezien.

  14.1.19

  Hoe overleef ik? Wegwijzer in een overvloed aan medische informatie - Gøtzsche

  Bizar is dat dit boek in vertaling verschijnt terwijl de Engelse versie waar het van vertaald is (nog?) niet gepubliceerd is.

  Het lastige van een vertaling is dat je niet weet wat er oorspronkelijk gestaan heeft. In het Engels is alleen de titel al bekend. Die stelt dat de wereld over-gemedicaliseerd is en raadt aan zelf wetenschappelijk bewijs op te zoeken. De Nederlandse titel, alhoewel meer melodieus, geeft geen van beide stellingen weer.

  Gøtzsche raadt aan medische informatie te raadplegen op het Internet. Laat daarbij alles dat direct of indirect gesponsord is door de medische industrie links liggen. Er blijft weinig over. Wikipedia is een goed begin, stelt hij, alhoewel ook Wikipedia niet altijd helemaal accuraat is. Hij heeft juist wel vertrouwen in het Cochrane Instituut waarvan hij medeoprichter is. Ironisch genoeg speelt er inmiddels een internationaal schandaal omtrent zijn persoon en Cochrane.

  Gøtzsche probeert ons te leren hoe we zelf betrouwbare informatie kunnen opzoeken, maar helaas lukt dat niet zo best. Ten eerste moet je er goed Engels voor kennen, hetgeen mede blijkt uit de vele termen die de vertaalster onvertaald laat. Hij zegt wel dat je de vertaalfunctie van Google kunt gebruiken, maar dan zul je toch eerst genoeg Engels moeten beheersen om het artikel te vinden dat je wil vertalen.

  Wat ook storend is, is dat Gøtzsche niet consequent is. Bijvoorbeeld hij is tégen bevolkingsonderzoeken voor borst- en prostaatkanker, weten we uit dit maar ook uit zijn vorig boek over dit onderwerp. Maar hij is vóór bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker (een zeldzame ziekte) en darmkanker. Zoals in een eerder boek waarschuwt hij terecht dat alle psychofarmaca schadelijk zijn en nooit aan zou begonnen moeten worden. Vervolgens zegt hij hetzelfde over anti-epileptica behalve bij mensen met epilepsie. Anti-epileptica worden namelijk ook voorgeschreven voor pijn, en vooral in de VS, voor psychische aandoeningen. Maar als anti-epileptica zo schadelijk zijn voor mensen zonder epilepsie, dan zijn ze toch even schadelijk voor mensen mét epilepsie? In strijd met zijn eigen principes wijst hij geen literatuur aan dus heb ik het zelf opgezocht volgens zijn instructies. Bij 30% houden de toevallen aan ondanks de medicatie. Wat ontbreekt is statistiek waaruit blijkt in hoeverre bij de overige 70% de toevallen zouden zijn verdwenen of verminderd zónder medicatie.

  Op twee punten komen de opvattingen van Gøtzsche overeen met de doelstellingen van MeTZelf:
  • Ieder individu zou moeten kunnen zelf beslissen over zijn eigen zorg
  • Iedereen zou medisch geschoold moeten zijn
  Verder past zijn kritiek op patenten voor medicijnen bij de problematiek waar we tegenwoordig haast dagelijks over lezen in de krant.

  De vertaling van het boek loopt niet soepel maar het is dan ook een boek dat zich nauwelijks leent voor vertaling.

  Voor een meer volledige versie van deze boekbespreking zie ajb onze Engelse site.

  10.1.19

  Diabetes-patiënten type 2 opgelet!

  Slik je pillen met flozine (zie lijst hieronder)? Vanuit de VS komen waarschuwingen dat ze kunnen leiden tot levensgevaarlijke ontstekingen in de nieren en de schaamstreek bij zowel mannen als vrouwen.
  canagliflozine/metformine - Vokanamet

  Blogarchief